27 مارس 2023
1 month ago
ارتش روسیه 6-10 موشک اس-300 را به خارکف شلیک کرد
1 month ago
Kharkiv, Kharkivska Oblast, Donetsk Oblast, Dnipro, Dnipropetrovska Oblast, Poltavska Oblast(22:30). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
1 month ago
Explosions reported in Kramatorsk district
1 month ago
شورای امنیت آلمان با تحویل 178 دستگاه تانک لئوپارد 1 به اوکراین موافقت کرد
1 month ago
یک نفر در نتیجه گلوله باران روستای پاولیوکا در منطقه سومی کشته شد
1 month ago
Kharkiv, Kharkivska Oblast, Donetsk Oblast, Poltavska Oblast, Dnipro, Dnipropetrovska Oblast(14:53). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
1 month ago
ارتش روسیه روستای چروونا زوریا در منطقه خارکف را با خمپاره گلوله باران کرد
گزارش ها از 5 انفجار بزرگ در منطقه بندری ماریوپل
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا پوپیوکا و اولکساندریوکا از منطقه سومی و استریلچا، هلیبوکه، کراسنه، هاتیشه، ووچانسک و دووریچنا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، ایوانیوکا، کوچریوکا، کیسلیوکا و کوتلیاریوکا در منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ترنی از منطقه دونتسک و پلوشانکا، چرونوپوپیوکا، کرمینا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، کوردمیوکا و اوزاریانیوکا را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومی‌خایلیوکا را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، پرچیستیوتکا، زولوتا نیوا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا نوووپیل، اولهیوسکه، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، استپوو از منطقه زاپوریژژیا و ولیکومیخایلیوکا در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، هلا پریستان، زولوتا بالکا، کاچکاریوکا، مایلوو، آنتونیوکا و خرسون را گلوله باران کرد.
1 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی نووسلیفسکه، کرمینا و دیبرووا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، وسله، زالیزنیانسکه، کراسنا هورا، باخموت، ایوانیوسکه و پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
1 month ago
پارلمان اوکراین ایهور کلیمنکو را به عنوان وزیر امور داخلی این کشور منصوب کرد
1 month ago
پارلمان اوکراین حکومت نظامی و بسیج را برای 90 روز تمدید کرد
پارلمان اوکراین واسیل ملوک را به عنوان رئیس سرویس امنیت اوکراین منصوب کرد1 month ago
پارلمان اوکراین واسیل ملوک را به عنوان رئیس سرویس امنیت اوکراین منصوب کرد
آتش سوزی در پالایشگاه نفت لوک اویل در کستوو، منطقه نیژنی نووگورود
1 month ago
Dnipro, Dnipropetrovska Oblast, Kherson, Khersonska Oblast, Zaporizka Oblast, Kirovohradska Oblast, Poltavska Oblast, Donetsk Oblast(06:48). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
1 month ago
Kharkiv, Kharkivska Oblast(06:46). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
Russian FM Lavrov has arrived in Mali
ارتش روسیه یک درمانگاه در ووچانسک را گلوله باران کرد1 month ago
ارتش روسیه یک درمانگاه در ووچانسک را گلوله باران کرد
1 month ago
یک نفر در نتیجه گلوله باران در روستای کازینکا در منطقه والوکی در منطقه بلگورود کشته شد
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، سمنیوکا، آودییوکا، سیورنه، وودیان، پروومایسکه، وسله، نولسکه، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومی‌خایلیوکا را بمباران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلهدار، بوهویاولنکا، نوووکراینکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه نوووپیل، اولهیوسکه، پولتاوکا، مالینیوکا، چروونه، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، استپووه و کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
1 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، زولوتا بالکا، هاوریلیوکا، کاچکاریوکا، مایلوو، بریسلاو، وسله، ایوانیوکا، میکیلسکه، چورنوبایفکا، آنتونیوکا، دنیپروسکه و هونچارنه منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
1 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی ورخنوکامیانسکه، واسوکیوکا، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه، کامیانکا، سیورنه، پروومایسکه، وسله، نولسکه، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا از منطقه دونتسک دفع کرد.
1 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: نووواسیلیوکا، سردینا-بودا، سوپیچ، بویارو-لژاچی، ولفین و اولکساندریوکا از منطقه سومی و استریلچا، نسکوچنه، ترنووا، استاریتا، اوهیرتسو، بودارکی و روبلن از منطقه خارکف.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ترنی منطقه دونتسک و ماکییوکا، پلوشانکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا، کرمینا، کوزمینه، دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، بیلوهوریوکا، میکولایوکا، روزدولیوکا، کراسنا هورا، باخموت، ایوانیوسکه، استوپوککی، تاراسیوکا، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
پهپاد مظنون Tu-141 استریژ اوکراین در کالوگا سقوط کرد1 month ago
پهپاد مظنون Tu-141 استریژ اوکراین در کالوگا سقوط کرد
دولت نروژ بسته حمایتی بی‌سابقه‌ای را برای اوکراین پیشنهاد می‌کند: مجموع 75 میلیارد کرون (6.83 میلیارد یورو) طی 5 سال (2023-2027). پرداخت سالانه برنامه ریزی شده حدود 15 میلیارد کرون کرونه1 month ago
دولت نروژ بسته حمایتی بی‌سابقه‌ای را برای اوکراین پیشنهاد می‌کند: مجموع 75 میلیارد کرون (6.83 میلیارد یورو) طی 5 سال (2023-2027). پرداخت سالانه برنامه ریزی شده حدود 15 میلیارد کرون کرونه
1 month ago
دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین: اوکراین آماده است تا گروه بزرگی از نیروهای امدادی را برای کمک به واکنش به بحران به ترکیه بفرستد. ما در حال همکاری نزدیک با طرف ترکیه برای هماهنگی استقرار آنها هستیم
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree