20 جولای 2024
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، پرچیستیوکا، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسک، وولدار و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، بیلوهیریا، روبوتین، پیاتیکاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه چروونی مایاک، توکاریوکا، سادووه، کیزومیس، ایوانیوکا، کرینکی، اینژنرنه در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چرونی مایاک، کرینکی، زمییوکا در منطقه خرسون حملات هوایی انجام داد.
5 month ago
ارتش اوکراین 45 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، ترنی و یامپولیوکا در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، پروومایسکه از منطقه دونتسک، و کراس نووووکایوکا داشت. منطقه دونتسک، جنوب به زولوتا نیوا از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
5 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، ویمکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، هریهوریوکا، ایوانیفسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، بردیچی، استپووه، آودییوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی در منطقه چرنیهیو، استپوک، هرابوفسکه، پوپیوکا، مورسیتا در منطقه سومی، کوزاچا لوپان، اوهیرتسوه، مالا ووچا، پیشانه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بودارکی، کولودیازنه، هریهوریوکا در منطقه خارکف انجام داد.
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوپیانسک، ایوانیوکا، کیسلیوکا، تابایفکا، پیشانه در منطقه خارکف انجام داده است.
خاموشی در چندین منطقه در بلگرود به دلیل نقص فنی در شبکه برق
5 month ago
انفجار در نزدیکی کریوی ریه گزارش شده است
5 month ago
پس از حمله شبانه روسیه، منبع تغذیه به طور کامل در کریوی ریه بازسازی شد
تخریب در Kackhkarivka منطقه Kherson در نتیجه بمباران روسیه5 month ago
تخریب در Kackhkarivka منطقه Kherson در نتیجه بمباران روسیه
اطلاعات نظامی اوکراین گزارش می دهد که خلبان بمب افکن Tu-95MS در انگلس مورد اصابت گلوله قرار گرفته است
5 month ago
پالایشگاه Lukoil-Volgogradneftepereraobtka در ولگوگراد پس از حمله هواپیماهای بدون سرنشین در طول شب تا حدی فعالیت خود را متوقف می کند.
تخریب در بریسلاو منطقه خرسون5 month ago
تخریب در بریسلاو منطقه خرسون
5 month ago
انفجارهایی در بردیانسک گزارش شده است
انبار غلات در منطقه میرهرود در منطقه پولتاوا در نتیجه حمله موشکی روز گذشته روسیه نابود شد5 month ago
انبار غلات در منطقه میرهرود در منطقه پولتاوا در نتیجه حمله موشکی روز گذشته روسیه نابود شد
هوانوردی روسیه حملات هوایی را با بمب های FAB در کوپیانسک انجام داد
یکی از واحدهای اصلی پالایشگاه ولگوگراد ELOU-AVT-5 در اثر حمله پهپادی در آتش سوخت.5 month ago
یکی از واحدهای اصلی پالایشگاه ولگوگراد "ELOU-AVT-5" در اثر حمله پهپادی در آتش سوخت.
5 month ago
امشب پس از حمله یک پهپاد، آتش سوزی شدیدی در پالایشگاه نفت LUKOIL-Volgogradneftepererabotka رخ داد. مساحت کل آتش سوزی حدود 300 متر مربع بود.
5 month ago
پدافند هوایی روسیه 7 پهپاد را بر فراز مناطق بلگورود، روستوف و ولگوگراد سرنگون کرد. پالایشگاه ولگوگراد در اثر سقوط آوار آتش گرفت
در نتیجه حمله هواپیماهای بدون سرنشین روسیه در شبانه روز، زیرساخت های غیرنظامی حیاتی در کریوی ریه آسیب دید5 month ago
در نتیجه حمله هواپیماهای بدون سرنشین روسیه در شبانه روز، زیرساخت های غیرنظامی حیاتی در کریوی ریه آسیب دید
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند از 14 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد5 month ago
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند از 14 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد
5 month ago
انفجارهایی در منطقه پوکروفسک در منطقه دونتسک گزارش شده است
5 month ago
چندین پهپاد شاهد در حریم هوایی اوکراین در حال پرواز هستند
5 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، سنکیوکا، پروهرس، زوریا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، سردینا-بودا، باچیفسک، ایسکریسکیوشینا، ولودیمیریوکا، هرابوفسکه، پوپیوکا در منطقه سومی، اودی، وووچانوچانسک، منطقه وووچانوسک، را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به ویلخواتکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به ایوانیوکا، کیسلیوکا، تابایوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، هولیایپوله، چاریونه، اوریخیف، نووآندرییوکا، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، سربریانکا، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، استپووه، لاستوچکینه، آودییوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در اولکساندروپیل، نووکالینوو، اوچرتین در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
5 month ago
در جهت خرسون ارتش روسیه خرسون، بریسلاو، اینهولتس در منطقه خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به Kherson و Respublikanets در منطقه Kherson انجام داد.
5 month ago
ارتش اوکراین 55 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و ایوانیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، بوهدانیوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، در نزدیکی آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، هئورهییوکا و نوومیخایلیوکا از جنوب تا زولوتسک داشت. از منطقه دونتسک، در نزدیکی Robotyne و از غرب به Verbove منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
رئیس جمهور زلنسکی اعلام کرد که دو سامانه دفاع هوایی قدرتمند دیگر وارد اوکراین شده است
5 month ago
هوانوردی روسیه به پرتاب بمب های هدایت شونده به سمت ساحل غربی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون ادامه می دهد.
5 month ago
رئیس جمهور زلنسکی امروز جلسه ای با فرماندهی عالی نظامی برگزار کرد و در مورد هواپیماهای بدون سرنشین، مهمات و وضعیت در خط مقدم گفتگو کرد
2 زخمی بر اثر حمله هوایی در خرسون5 month ago
2 زخمی بر اثر حمله هوایی در خرسون
5 month ago
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با توکایف رئیس جمهور قزاقستان تماس تلفنی داشت
5 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
5 month ago
جولی وزیر امور خارجه کانادا از اوکراین بازدید می کند تا ابتکار عمل برای بازگرداندن کودکان اوکراینی و پیشبرد مذاکرات در مورد تعهدات امنیتی بلندمدت را آغاز کند.
5 month ago
در اثر گلوله باران در نزدیکی روستای اوترادنویه در منطقه بلگورود یک سرباز زخمی شد، بیل مکانیکی آسیب دید.
پدافند هوایی اوکراین 11 پهپاد از 24 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد5 month ago
پدافند هوایی اوکراین 11 پهپاد از 24 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد
5 month ago
خاموشی در کریو ری پس از هدف قرار دادن زیرساخت های برق توسط پهپادهای روسی