18 جولای 2024
3 month ago
انفجارهایی در Druzhkivka گزارش شده است
3 month ago
Airplanes launched airstrikes in the western areas of the city of Khan Yunis, south of the Gaza Strip
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، استپووا نووسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به پتروپاولیوکا، کوتلاریوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، اومانسکه، نتایلوف، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نووباخموتیوکا، بردیچی، اورلیوکا در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
ارتش اوکراین 49 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی استارا هوتا در منطقه سومی، ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ایوانیفسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، سمنیوکا، اومانسکه، پروومایسکه در منطقه دونتسک، هئورهیوکایوکا و نووووو داشت. وودیان منطقه دونتسک، استارومایورسکه منطقه دونتسک و روباتین منطقه زاپوریژژیا در کرانه شرقی رودخانه دنیپرو - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، مالینیوکا، پولتاوکا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، زولوتا بالکا، کیزومیس، آنتونیوکا، کرینکی، پونیاتیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بودا-وروبیفسکا، یلین در منطقه چرنیهیو، سردینا بودا، لوکاشیوکا، استاریکووه منطقه سومی، کوزاچا لوپان، لوکیانتسی، ترنووا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به اولکساندریوکا در منطقه سومی، اوهرتسو در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه کالینیوکا، چاسیو یار، استوپچکی در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چاسیو یار، رودولیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هوستر، ماکسیمیلیانیوکا، کوستیانتینیوکا، اوروژاینه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به پوبیدا و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
انفجار در خارکف گزارش شده است
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شونده را به سمت منطقه خارکف پرتاب می کند
انفجارهایی در میکولایوکا گزارش شده است
3 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
3 month ago
5 نفر در نتیجه بمباران روسیه در منطقه زمیف در منطقه خارکف زخمی شدند
ارتش روسیه برای حمله به منطقه نیکوپل از هواپیماهای بدون سرنشین و توپخانه استفاده کرد3 month ago
ارتش روسیه برای حمله به منطقه نیکوپل از هواپیماهای بدون سرنشین و توپخانه استفاده کرد
3 month ago
2 غیرنظامی در نتیجه حمله موشکی روسیه با 2 موشک اس-300 در منطقه بریسلاو منطقه خرسون زخمی شدند.
خسارت در روستای دونایکا در منطقه بلگورود در نتیجه گلوله باران3 month ago
خسارت در روستای دونایکا در منطقه بلگورود در نتیجه گلوله باران
انفجارهایی در خارکف گزارش شده است
3 month ago
انفجارهایی در کوستیانتینیوکا گزارش شده است
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند از 11 فروند پهپاد شاهد و 9 فروند از 14 موشک کروز Kh-101 را سرنگون کرد.3 month ago
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند از 11 فروند پهپاد شاهد و 9 فروند از 14 موشک کروز Kh-101 را سرنگون کرد.
3 month ago
انفجارهایی در منطقه کیف گزارش شده است
3 month ago
چندین هواپیمای Tu-95MS از فرودگاه اولنیا
3 month ago
انفجارهایی در منطقه اودسا گزارش شده است
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بلشنیا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، کوچریفکا، سوسنیوکا، مارچیخینا بودا در منطقه سومی، کودییوکا، استریلچا، پلتنیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نسکوچنه در منطقه سومی، کروهله در منطقه خارکف انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، سمنیوکا، اومانسکه، نتایلوو منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، وییمکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به یامپولیوکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا، دیلییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه پولتاوکا، چروون، نوودانیلیوکا، مالی شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به مالینیوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کردند.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، زولوتا بالکا، بریسلاو، میخایلیوکا در منطقه خرسون و شهر خرسون، سولونچاکی در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 79 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اومانسکه، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، کراسنوخوریوکا، پوبیهادایووو و نوکاکاوو داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: منطقه دونتسک، استارومایورسکه منطقه دونتسک و روباتین منطقه زاپوریژژیا، در ساحل شرقی رودخانه دنیپرو.
ویرانی در شاخوو منطقه دونتسک3 month ago
ویرانی در شاخوو منطقه دونتسک
انفجار در خارکف گزارش شده است
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت منطقه خارکف
یک نفر در اثر حمله پهپادهای روسیه در بریسلاو زخمی شد3 month ago
یک نفر در اثر حمله پهپادهای روسیه در بریسلاو زخمی شد
جسد دوم در محل انفجار در بیلا تسرکوا پیدا شد، 4 نفر دیگر زخمی شدند
در بیلا تسرکوا، انفجار در یک ساختمان 5 طبقه رخ داد: 1 نفر کشته شد، آپارتمان ها در آتش سوختند، سقف تخریب شد.
پدافند هوایی در ماریوپل فعال بود
در نتیجه گلوله باران روستای بلایا بریوزکا در منطقه بریانسک 2 نفر زخمی شدند
ارتش روسیه شب و صبح امروز خرسون را گلوله باران کرد3 month ago
ارتش روسیه شب و صبح امروز خرسون را گلوله باران کرد
3 month ago
روسیه تولید موشک مدرن Kh-101 با دو کلاهک را آغاز کرده است. دیفنس اکسپرس می نویسد که نسخه جدید این موشک دارای دو کلاهک مجزا به وزن 800 کیلوگرم است.
خسارات وارده به Selydove منطقه دونتسک در نتیجه حمله موشکی روسیه با 2 موشک S-300
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند از 15 پهپاد شاهد را سرنگون کرد3 month ago
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند از 15 پهپاد شاهد را سرنگون کرد