24 جولای 2024
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، میکیلسکه، بیلوزرکا، ولتنسکه، میخایلیوکا، کیزومیس، بریسلاو منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه چروون، هولیاپیلسکه، نوودانیلیوکا، مالی شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیمای روسیه به روبوتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هرمیاچ منطقه چرنیهیو، نوا هوتا، ولفین، لوکنیا، میروپیلیا و استپوک در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به خلیبوروب در منطقه سومی حمله هوایی کردند.
3 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوپیانسک، پتروپاویوکا، پودولی منطقه خارکف، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، نووسادوو در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، هریهوریوکا، کالینیوکا، نووی منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، نتایلوف، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بردیچی، اومانسکه، سمنیوکا و یاسنوبرودیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ارتش اوکراین 42 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسکه، نووی، چاسیو یار، نیویورک، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، نووکالینوو، پروومایسکه و نتایلوف در منطقه دونتسک، و کراسنوکومیانسک در منطقه کراسنووومیورسکی و کراسنووومیورسکیکا انجام داد. منطقه دونتسک، کرینکی منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هورهییوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به وودیان و اولکساندروپیل در منطقه دونتسک انجام داد.
3 month ago
انفجارهایی در منطقه کراماتورسک گزارش شده است
9 زخمی بر اثر ترکش موشک در شهر دنیپرو و جامعه لیوبیمیوکا
3 month ago
انفجاری در شهر دنیپرو در میان هشدار تهدید موشکی گزارش شده است
پدافند هوایی اوکراین 2 فروند موشک Kh-59 را بر فراز دریای سیاه در نزدیکی اودسا سرنگون کرد
3 month ago
هوانوردی روسیه با 2 بمب به اسلاتینو در منطقه خارکف حمله کرد
3 month ago
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شونده را به سمت منطقه خارکف پرتاب می کند
پدافند هوایی اوکراین شبانه 10 فروند پهپاد شاهد را بر فراز منطقه خارکف سرنگون کرد
3 month ago
خاموشی در چندین منطقه خارکف گزارش شده است
آتش سوزی بزرگ در هتلی در مرکز لویو3 month ago
آتش سوزی بزرگ در هتلی در مرکز لویو
انفجار در خارکف گزارش شده است
3 month ago
هشدار هوایی در خارکف و منطقه سومی اوکراین به دلیل تهدید پهپادهای شاهد
3 month ago
انفجارهایی در کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک گزارش شده است
3 month ago
2 نفر در نتیجه گلوله باران در Huliaipole زخمی شدند
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا، نتایلوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اومانسکه و ورخنوتورتسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومیخیلیوکا، وودیان، ولودیمیریوکا و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
At Sivershchyna and Slobozhanschyna directions Russian army shelled Pavlivka, Vysoke of Chernihiv region, Vorozhba, Seredyna-Buda of Sumy region. Russian aviation conducted airstrikes at Volfyne and Pavlivka of Sumy region, Zahryzove, Borova of Kharkiv region, - General Staff of Armed Forces of Ukraine says in the evening report
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه پولتاوکا، چروون، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، پونیاتیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 60 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، رزدولیوکا، نووی، اوپیتن، آندرییوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووکالینوو، نووباخموتیوکا، هِی‌واکیوووو، نووباخموتیوکا، نِوُوباخموتیوکا، نِه‌ووووو داشت ivka ، اوروژاین از منطقه دونتسک، استارومایورسکه در منطقه دونتسک و شمال غربی وربوف در منطقه زاپوریژژیا، کرینکی از منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، نوسکه منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، زاریخنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، هریهوریوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در روستای Veletenske در منطقه Kherson 2 نفر زخمی شدند
یک خانه مسکونی در نتیجه حمله هوایی روسیه در اوچرتین در منطقه دونتسک ویران شد. حداقل یک نفر زخمی شده است، ممکن است تعداد بیشتری زیر آوار باشند
2 نفر در کوزاتسکه در منطقه خرسون در نتیجه گلوله باران روسیه زخمی شدند
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: هر شش واحد راکتور نیروگاه هسته‌ای Zaporizhzhya اوکراین برای اولین بار از اواخر سال 2022 پس از اینکه واحد 4 اوایل امروز به این وضعیت عملیاتی رسید اکنون در حالت تعطیل سرد هستند.
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تماس تلفنی با شولز صدراعظم آلمان از تامین سامانه دفاع هوایی پاتریوت اضافی ابراز قدردانی کرد.3 month ago
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تماس تلفنی با شولز صدراعظم آلمان از تامین سامانه دفاع هوایی پاتریوت اضافی ابراز قدردانی کرد.
3 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی است که پروومایسکه در نزدیکی دونتسک به تصرف نیروهای روسی درآمد
لحظه حمله موشکی در لوهانسک
گروه خرابکاران روسی یک غیرنظامی را در وسیله نقلیه خود در منطقه نووهرود-سیورسکی منطقه چرنیهیو کشتند.
حمله موشکی در لوهانسک گزارش شد، انفجارهای ثانویه شنیده می شود
3 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در بازار در نووسلیدیوکا مجروحانی وجود دارد
وزارت دفاع اوکراین گزارش داد که نیروهای روسی به بخش شمالی روستای بوهدانیوکا در نزدیکی باخموت نفوذ کرده‌اند، درگیری‌ها ادامه دارد، این روستا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین است.
3 month ago
فرمانده کل ارتش اوکراین: وضعیت در جبهه شرقی به طرز چشمگیری بدتر شده است
در نتیجه بمباران شبانه روسیه در کوپیانسک 2 نفر زخمی شدند
2 نفر در یک روز بر اثر گلوله باران روسیه در منطقه دونتسک کشته شدند3 month ago
2 نفر در یک روز بر اثر گلوله باران روسیه در منطقه دونتسک کشته شدند
3 month ago
ارتش روسیه منطقه کراسنوپیلیا در منطقه سومی را با خمپاره گلوله باران کرد
تخریب در نتیجه بمباران روز گذشته در توکمک3 month ago
تخریب در نتیجه بمباران روز گذشته در توکمک