18 جولای 2024
2 month ago
تلگرام چندین ربات تلگرام اوکراین را مسدود کرده است که برای ارتباط با مردم در سرزمین های اشغالی از جمله ربات اطلاعات نظامی اوکراین استفاده می شود.
2 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه بر فراز منطقه دونتسک
2 month ago
ارتش اوکراین 112 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی Berestove منطقه خارکف و Stelmakhivka در منطقه Luhansk، Kopanky، Novoserhiyivka در منطقه خارکف، Makiyivka، Nevske، جنگلداری Serebryanske در منطقه Luhansk، Terny of Donetsk، Verkhnokamivkavka, HV. Klischiyivka، Novyy، Andriyivka از منطقه Donetsk، Novokalynove، Keramik، Arkhanhelske، Umanske، Sokil، Ocheretyne، Kalynove، Solovyove، Novopokrovske، Novoselivka Persha و Semenivka از Donetsk، Krasnohorivka، هئوریووو، هئوریوو، منطقه، Staromayorske از منطقه دونتسک، کرینکی منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، مالینیوکا، بیلوهیریا، روبوتین، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه ایوانیوکا، نووتیاهینکا، ولتنسکه، کیزومیس منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوستیرکا، بریسلاو، نوووبریسلاو، پریدنیپروسکه، ولتنسکه، کیزومیس منطقه خرسون انجام داد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، پیشانه منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی، پروهرس منطقه چرنیهیو، ایسکریسکیوشینا، باسیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ولیکا پیساریوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آرخانهلسکه، سوکیل و نووپوکروسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندروپیل و اوچرتین در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، کراسنوگریوکا، پاراسکوویوکا، وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه کالینیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین کنترل جزیره نستریها در منطقه خرسون را به دست گرفت - فرمانده کل سیرسکی
وزارت دفاع روسیه مدعی کنترل روستای نووباخموتیوکا است
2 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که پدافند هوایی روسیه در یک روز 5 موشک ATACMS و 46 پهپاد را سرنگون کرده است.
انفجار در Zaporizhzhia گزارش شده است
2 month ago
ویاچسلاو گلادکوف فرماندار منطقه گفت: یک مرکز ارتباطی بر اثر حمله پهپاد نیروهای مسلح اوکراین در روستای ویازوویه در منطقه بلگورود آسیب دید.
2 month ago
مواضع پدافند هوایی در شبه جزیره ترخانکوت در کریمه اشغالی هدف حمله موشکی قرار گرفت.
2 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که 17 پهپاد را در شبانه روز بر فراز مناطق بریانسک، کورسک، بلگورود و کالوگا سرنگون کرده است.
2 month ago
انفجار در خرسون گزارش شده است
پدافند هوایی اوکراین 4 پهپاد از 4 پهپاد شاهد و 1 از 5 نوع ناشناس را سرنگون کرد2 month ago
پدافند هوایی اوکراین 4 پهپاد از 4 پهپاد شاهد و 1 از 5 نوع ناشناس را سرنگون کرد
2 month ago
انفجار مهیبی در کوستیانتینیوکا گزارش شد
2 month ago
انفجارهایی در نزدیکی پوکروفسک گزارش شده است
2 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه ایوانیوکا، نووتیاهینکا، ولتنسکه، کیزومیس منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به کرینکی و ایوانیوکا در منطقه خرسون انجام داده است.
2 month ago
ارتش اوکراین 71 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی کیسلیوکا در منطقه خارکف، نوویهوریوکا، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، نوسکه، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، ترنی منطقه دونتسک، اسپیرنه، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و نووی، منطقه کروووکالینوسک داشت. اومانسکه و نتایلوف از منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، وودیان، پاراسکوویوکا و از غرب به پوبیدا در منطقه دونتسک، استارومایورسکه از منطقه دونتسک و روباتین از منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، کراسنوگریوکا، پاراسکوویوکا، وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، مالینیوکا، بیلوهیریا، روبوتین، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، میروپیلسکه، نوا اسلوبودا، کلوسی از منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استریلچا، سینلنیکووه و ووچانسکی خوتوری در منطقه خارکف انجام داده است.
2 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، زاریخنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ترنی، یامپولیوکا در منطقه دونتسک و جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک انجام داده است.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه کالینیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چاسیو یار و دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، پیشانه منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آرخانهلسکه، سوکیل و نووپوکروسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به آرخانهلسکه، نووژلان و کارلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
2 month ago
چندین گروه از پهپادهای شاهد بر فراز اوکراین پرواز می کنند
2 month ago
انفجارهایی در کوستیانتینیوکا گزارش شده است
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که 66 پهپاد را در منطقه کراسنودار ساقط کرده است2 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که 66 پهپاد را در منطقه کراسنودار ساقط کرده است
2 month ago
پهپادهای کامیکازه به انبار ماژول های کنترل و اصلاح بمب های هوایی در فرودگاه نظامی در شهر کوشفسکایا در منطقه کراسنودار حمله کردند.
2 month ago
انفجار در کریوی ریه گزارش شده است
2 month ago
واحد پردازش اصلی در نتیجه حمله هواپیمای بدون سرنشین به پالایشگاه ایلسکی در اسلاویانسک-نا-کوبانی و فرودگاه در شهر کوشفسکایا آسیب دید.
2 month ago
انفجارهای جدیدی در شهر دنیپرو گزارش شده است
پدافند هوایی اوکراین 6 موشک از 9 موشک کروز Kh-101، 8 موشک از 9 موشک کروز Kh-59/Kh-69، 1 موشک از 2 موشک کروز اسکندر-K، 6 موشک از 8 موشک کروز کالیبر را سرنگون کرد. روسیه همچنین 2 موشک S-300 و 4 موشک Kh-47 Kinzhal پرتاب کرد.2 month ago
پدافند هوایی اوکراین 6 موشک از 9 موشک کروز Kh-101، 8 موشک از 9 موشک کروز Kh-59/Kh-69، 1 موشک از 2 موشک کروز اسکندر-K، 6 موشک از 8 موشک کروز کالیبر را سرنگون کرد. روسیه همچنین 2 موشک S-300 و 4 موشک Kh-47 Kinzhal پرتاب کرد.
شرکت انرژی اوکراین DTEK می گوید که 4 نیروگاه DTEK در شبانه روز توسط روسیه مورد حمله قرار گرفته است، تلفات و خسارات وارده شده است.2 month ago
شرکت انرژی اوکراین DTEK می گوید که 4 نیروگاه DTEK در شبانه روز توسط روسیه مورد حمله قرار گرفته است، تلفات و خسارات وارده شده است.
2 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
انفجار در پالایشگاه اسلاویانسک-نا-کوبانی
آتش سوزی در پالایشگاه ایلسکی در نتیجه حمله پهپاد گزارش شده است
رئیس منطقه اسلاویانسکی این منطقه گزارش داد که ستون تقطیر در جریان حمله پهپادهای اوکراینی به یک پالایشگاه در منطقه کراسنودار آسیب دیده است.
2 month ago
فرماندار کراسنودار کرای می گوید بیش از 10 هواپیمای بدون سرنشین در طول شب با ابزار جنگ الکترونیک در منطقه رهگیری شدند.
2 month ago
پس از انفجارهای قبلی، آب در چندین منطقه شهر دنیپرو قطع شد
2 month ago
انفجار در منطقه Lviv گزارش شده است
2 month ago
انفجارهایی در شهر دنیپرو گزارش شده است
انفجارهایی در پالایشگاه اسلاویانسک نا کوبانی در منطقه کراسنودار گزارش شده است.