18 جولای 2024
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه زاپادنه، سینکیوکا، ایوانیوکا، کوتلاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به کوپیانسک و سینکیوکا در منطقه خارکف انجام دادند.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا، تورسکه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوویهوریوکا، ماکییوکا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی و روزدولیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه پروهرس منطقه چرنیهیو، فتوویژ، سردینا-بودا، استارا هوتا در منطقه سومی، استریلچا، لوکیانتسی، استارچیتا، ووفچانسک در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به پلوسکه، بودارکی، وارواریوکا در منطقه خارکف انجام داد.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، چاسیو یار، آندرییوکا، دروژبا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به واسوتینسکه و چاسیو یار در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلدار، بلاهوداتنه، استارومایورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوراخوف، وولدار، استارومایورسکه منطقه دونتسک، نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه مالینیوکا، چروون، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، پیاتیکاتکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به مالینیوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کردند.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، لوو، پونیاتیوکا، خرسون، آنتونیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کرمیک، نووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا، اورلیوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندروپیل، اوچرتین، نووباخموتیوکا، نووسلیوکا پرشا، اورلیوکا، نتایلوف در منطقه دونتسک انجام داد.
4 month ago
ارتش اوکراین 79 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی تابایوکا، ترنی، یامپولیوکا در منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه، نولسکه از منطقه دونتسک، کراسورنوهیوفکا، کراسورووووووکا، کراس‌نوووویکوف، روس‌ها داشت. Urozhayne از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
رئیس جمهور زلنسکی با رئیس جمهور ساندو درباره وضعیت ترانس نیستریا گفتگو کرد
4 month ago
ارتش روسیه بار دیگر خرسون را گلوله باران کرد
4 month ago
تیپ سوم حمله اوکراین تلاش نفوذ روسیه را در کراسنوگریوکا دفع کرد
.@avucic: تحریم‌های روسیه در بیانیه نشست تیرانا گنجانده نشده است
در حمله هوایی به شهر ولیکی بورلوک در منطقه خارکف 2 نفر کشته و یک نفر زخمی شدند4 month ago
در حمله هوایی به شهر ولیکی بورلوک در منطقه خارکف 2 نفر کشته و یک نفر زخمی شدند
بلژیک 200 میلیون یورو برای تهیه 50000 گلوله 155 میلی متری برای اوکراین کمک خواهد کرد. این کار با هماهنگی چک انجام خواهد شد که منبع مهمات را در خارج از اروپا شناسایی کرده است. تحویل تا پایان اسفند خواهد بود
4 month ago
یک نفر در نتیجه گلوله باران روسیه در نیکوپل کشته شد
تاسک نخست وزیر لهستان: ما با طرف اوکراینی درباره بستن کامل مرز با اوکراین (برای کالا) صحبت می کنیم، اما این یک راه حل موقت خواهد بود.
حداقل 2 نفر در نتیجه حمله هوایی روسیه با بمب های هدایت شونده در کوپیانسک کشته شدند
4 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی کنترل روستای استپووه در غرب به آودیوکا است
رئیس جمهور زلنسکی امروز در تیرانا، آلبانی، یک مجمع مشترک صنایع دفاعی اوکراین - بالکان غربی را برای تقویت تولید مشترک تسلیحات پیشنهاد می کند. "ما علاقه مند به تولید مشترک با شما و همه شرکای خود هستیم. تیم دولتی ما جزئیات را ارائه خواهد کرد. ما پیشنهاد می کنیم یک مجمع ویژه صنعت دفاعی اوکراین-بالکان در کیف یا در یکی از پایتخت های شما برگزار شود."
ایستگاه آتش نشانی در نتیجه گلوله باران روسیه در کوراخوف آسیب دید4 month ago
ایستگاه آتش نشانی در نتیجه گلوله باران روسیه در کوراخوف آسیب دید
زلنسکی - اوکراین توافقنامه دوستی و همکاری با آلبانی امضا کرد
پیش نویس قطعنامه کنگره که نمایندگان برای بررسی دریافت کردند، می گوید: شرکت کنندگان در کنگره نمایندگان همه سطوح که در ترانس نیستریا افتتاح می شود، قصد دارند از روسیه کمک بخواهند. از شورای فدراسیون و دومای دولتی فدراسیون روسیه بخواهید اقداماتی را برای حفاظت از ترانس نیستریا اجرا کنند
4 month ago
وزارت خارجه روسیه مدعی است که نیروهای نظامی چندین کشور ناتو برای مدت طولانی به طور فعال به اوکراین کمک می کنند
4 month ago
کوراخوف توسط ارتش روسیه بمباران می شود
4 month ago
سخنگوی کرملین می گوید ترس اوربان نخست وزیر مجارستان از مرز مشترک با روسیه بی اساس است.
اورسولا @vonderleyen می‌گوید دارایی‌های مسدود شده روسیه باید هزینه تسلیحات اوکراین را بپردازد: زمان آن رسیده است که گفتگو درباره استفاده از سود بادآورده دارایی‌های مسدود شده روسیه برای خرید مشترک تجهیزات نظامی برای اوکراین آغاز شود.
تخریب در پوکروفسک در نتیجه حملات موشکی روسیه4 month ago
تخریب در پوکروفسک در نتیجه حملات موشکی روسیه
بلوک آپارتمانی در نتیجه حمله پهپادهای شاهد در درهاچی منطقه خارکف آسیب دید
2 نفر در نتیجه انفجار مین های زمینی جداگانه در ایزیوم مجروح شدند
پدافند هوایی اوکراین 10 فروند از 10 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد4 month ago
پدافند هوایی اوکراین 10 فروند از 10 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد
انفجارهای بیشتری در اودسا گزارش شده است
انفجارها در اودسا شنیده می شد، پدافند هوایی علیه هواپیماهای بدون سرنشین کار می کند
4 month ago
صدای انفجار در کراماتورسک، دروژکیوکا، کوستیانتینیوکا شنیده شد
4 month ago
پهپادهای شاهد از دریای سیاه به سمت بیلهرود-دنیستروسکی پرواز می کردند
4 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در منطقه کوراخوف یک نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند
4 month ago
ارتش روسیه بخش مرکزی خرسون را گلوله باران کرد
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، ایوانیوسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به بوهدانیوکا و دروژبا در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، سمنیوکا، اورلیوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نووسلیوکا پرشا، پروومایسکه در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار، پرچیستیوکا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، اوروژاینا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در کوراخوف، کراسنوگریوکا، نوومیخایلیوکا، وودیان، استارومایورسکه و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
انفجارهایی در کوستیانتینیوکا گزارش شده است
4 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه پولتاوکا، چاریونه، بیلوهیریا، روبوتین، نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در لوادنه، مالا توکماچکا، اوریخیف، روبوتین منطقه زاپوریژژیا حملات هوایی انجام داد.
4 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه تیاهینکا، توکاریوکا، کرینکی، ایوانیوکا، لووو، پونیاتیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به مولودیژن منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 86 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و تابایفکا، ترنی منطقه دونتسک، ایوانیفسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه در منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا، نوومیخایوکا، و نوومیخایوکا در منطقه دونتسک داشت. از جنوب به وولدار، استارومایورسکه و اوروژاین در منطقه دونتسک، مالینیوکا و روباتین در منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه خرینیوکا در منطقه چرنیهف، زنوب-تروبچفسک، سردینا-بودا، استارا هوتا در منطقه سومی، کوزاچا لوپان، اوهیرتسوه، هاتیشه، پلتنیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به چرناتسکه، چویکیوکا، خراپیوشینا، هرابوفسکه، یوناکیوکا در منطقه سومی و بولوهیوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، پیشانه منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، سربریانکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ویمکا و وسله در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
5 نفر در اثر گلوله باران در سوزمکا در منطقه بریانسک زخمی شدند
شومر در خارج از کاخ سفید پس از دیدار با بایدن و جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، گفت: "احساس غالب در آن جلسه این بود که "اکنون باید اوکراین را انجام دهیم."
4 month ago
تخریب در Orikhiv در نتیجه گلوله باران روسیه
یک خودرو پس از هدف قرار گرفتن با مهمات سرگردان در نیکوپل آتش گرفت4 month ago
یک خودرو پس از هدف قرار گرفتن با مهمات سرگردان در نیکوپل آتش گرفت
پلیس لهستان، میخایلو تکاچ، روزنامه‌نگار اوکراینسکا پراودا را در حالی که او و گروهش در حال فیلم‌برداری از ترانزیت کالا بین لهستان، بلاروس و روسیه بودند، بازداشت کرد. تجهیزات توقیف شد، برخی از فیلم ها پس از بازگشت حذف شدند4 month ago
پلیس لهستان، میخایلو تکاچ، روزنامه‌نگار اوکراینسکا پراودا را در حالی که او و گروهش در حال فیلم‌برداری از ترانزیت کالا بین لهستان، بلاروس و روسیه بودند، بازداشت کرد. تجهیزات توقیف شد، برخی از فیلم ها پس از بازگشت حذف شدند
4 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در منطقه سومی، یک پلیس و یک پلیس زن کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند
4 month ago
انفجارهایی در منطقه پوکروفسک در منطقه دونتسک گزارش شده است
رئیس جمهور زلنسکی وارد عربستان سعودی شد
یک پهپاد در نزدیکی روستای رازومنوی در منطقه بلگورود سرنگون شد4 month ago
یک پهپاد در نزدیکی روستای رازومنوی در منطقه بلگورود سرنگون شد
سخنگوی فرماندهی تاوریا عقب نشینی از روستاهای استپووه و سیورنه در غرب به سمت آودییوکا را تایید کرد.
نیروی هوایی اوکراین یک هواپیمای دیگر سوخو 34 را در جهت شرقی سرنگون کرد4 month ago
نیروی هوایی اوکراین یک هواپیمای دیگر سوخو 34 را در جهت شرقی سرنگون کرد
خسارت در Horlivka در نتیجه گلوله باران4 month ago
خسارت در Horlivka در نتیجه گلوله باران
وزارت دفاع روسیه مدعی کنترل روستای Sieverne در نزدیکی Avdiyivka است
4 month ago
لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: مسکو معتقد است که پیشنهاد زلنسکی به روسیه برای حل و فصل یک اولتیماتوم است.
4 month ago
روسیه قصد دارد صادرات بنزین را حداقل به مدت 6 ماه به دلیل کمبود در این کشور ممنوع کند. آنها به "تعمیرات برنامه ریزی نشده" در پالایشگاه های نیژنی نووگورود و ولگوگراد اشاره می کنند.
4 month ago
گلوله باران در حومه خرسون گزارش شده است
4 month ago
پارلمان اروپا اکنون با اکثریت قاطع (536 موافق، 40 مخالف، 39 ممتنع) کمک 50 میلیارد یورویی به اوکراین را تصویب کرده است.
4 month ago
مقامات می گویند که انفجارهایی در کورسک به دلیل فعالیت های هوانوردی گزارش شده است
ینس استولتنبرگ: ناتو قصد اعزام نیرو به اوکراین را ندارد
4 month ago
عملیات پلیس در ژانکوی اشغالی پس از گزارش هایی مبنی بر مشاهده چند مرد در فرودگاه نظامی
نیروی هوایی اوکراین سوخو 34 روسی را در جهت شرقی سرنگون کرد
نخست‌وزیر چک @P_Fiala می‌گوید حدود 15 کشور با طرح چک برای خرید فوری گلوله‌های توپخانه در خارج از اتحادیه اروپا در اجلاس ماکرون عصر دوشنبه در پاریس موافقت کردند. هلند 100 میلیون یورو متعهد شد. دانمارک و کانادا قبلاً مشارکت خود را تأیید کرده بودند
خسارت در Krasnohorivka در نتیجه گلوله باران روسیه4 month ago
خسارت در Krasnohorivka در نتیجه گلوله باران روسیه
4 month ago
وزیر دفاع کره جنوبی گفت، کره شمالی 6700 کانتینر مهمات به روسیه ارسال کرده است. این کانتینرها ممکن است بیش از 3 میلیون گلوله توپ 152 میلی متری یا 500000 گلوله 122 میلی متری را حمل کنند. در ازای آن، کره شمالی حدود 9000 کانتینر که عمدتاً حاوی مواد غذایی است دریافت کرده است که به گفته او به ثبات قیمت ها در این کشور کمک کرده است. اوکراین قبلاً چندین مهمات کره شمالی را در میدان نبرد شناسایی کرده است، اما گفته است که اکثر آنها نادرست بوده اند.
انفجارهایی در Zaporizhzhia گزارش شده است
پدافند هوایی اوکراین 11 فروند از 13 پهپاد شاهد، 2 فروند از 4 موشک Kh-59 را سرنگون کرد، همچنین روسیه چندین موشک اسکندر-M/KN-23 و موشک Kh-31P را شلیک کرد.4 month ago
پدافند هوایی اوکراین 11 فروند از 13 پهپاد شاهد، 2 فروند از 4 موشک Kh-59 را سرنگون کرد، همچنین روسیه چندین موشک اسکندر-M/KN-23 و موشک Kh-31P را شلیک کرد.
توپخانه روسیه شبانه منطقه نیکوپل را گلوله باران کرد4 month ago
توپخانه روسیه شبانه منطقه نیکوپل را گلوله باران کرد
4 month ago
کرملین گفته است که اگر ائتلاف غربی نیروهای خود را برای جنگ در اوکراین بفرستد، درگیری بین روسیه و ناتو اجتناب ناپذیر خواهد بود." سخنگوی، به خبرنگاران گفت
4 month ago
2 پهپاد بر فراز منطقه کلینتسی در منطقه بریانسک سرنگون شد