6 دسامبر 2023
3 month ago
انفجارهایی در اودسا گزارش شده است. پدافند هوایی در میان حملات موشکی و پهپادهای جدید فعال بود
خسارت به ساختمان مسکونی در بلگورود پس از انفجارهای شدید
آتش سوزی در پایگاه نظامی ماریوپل گزارش شد3 month ago
آتش سوزی در پایگاه نظامی ماریوپل گزارش شد
3 month ago
6 نفر از جمله یک نوزاد در نتیجه گلوله باران روسیه در منطقه شیروکا بالکا در منطقه خرسون کشته شدند و یک کودک دیگر زخمی شد.
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 39 درگیری جنگی با نیروهای روسی در شمال شرق به سینکیوکا، شمال به کیسلیوکا و شمال شرق به آندرییوکا در منطقه خارکف، کلیشچییوکا و بیلا هورا در منطقه دونتسک، مارینکا در منطقه دونتسک، اوروژاین در منطقه دونتسک داشت. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد که نیروهای دفاعی اوکراین به عملیات تهاجمی خود در جهت‌های ملیتوپل و بردیانسک ادامه می‌دهند و موفقیت نسبی در نزدیکی Robotyne داشتند.
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه روژکوویچی، کیندراتیوکا، لوکنیا، اوهرویدی، پوپیوکا در منطقه سومی و اودی، استریلچا، هلیبوکه، اوخریمیوکا، بودارکی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به هوریف کوزاچوک در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کوپیانسک، ماسوتیوکا، کیسلیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و پرشاترونوو در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سربریانکا، سیورسک، اسپیرنه و وسله در منطقه دونتسک انجام دادند.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه مینکیوکا، مارکوف، چاسیو یار، پردتچین، دیلییوکا، تورتسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیمای روسیه در نزدیکی بلاهوداتنه حمله هوایی انجام داده است.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودییوکا، سیورنه، نتایلوو، نولسکه، کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی Avdiyivka حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، ماکسیمیلیانیوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا و یلیزاوتیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه بوهویاولنکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، نووسیلکا، نوووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، اولهیوسکه، مالینیوکا، هولیایپوله، پاولیوکا، کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، میخایلیوکا، وسله، ایوانیوکا، آنتونیوکا، برهوو، ولتنسکه در منطقه خرسون و کوتسوروب، اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
3 month ago
انفجارهای شبانه در 2 انبار مهمات در اولشکی منطقه خرسون گزارش شده است
پدافند هوایی در نزدیکی پل کرچ پرتاب شد3 month ago
پدافند هوایی در نزدیکی پل کرچ پرتاب شد
دوباره روی پل کرچ دود کنید3 month ago
دوباره روی پل کرچ دود کنید
3 month ago
وزارت دفاع روسیه می گوید موشک اس 200 در نزدیکی پل کرچ سرنگون شده است
3 month ago
مقامات اشغالگر از اصابت 2 فروند موشک در نزدیکی پل کرچ خبر دادند و هیچ آسیبی به پل وارد نشد.
انفجار در پل کرچ گزارش شده است3 month ago
انفجار در پل کرچ گزارش شده است
1 پلیس کشته و 4 زخمی در نتیجه بمباران هوایی روسیه در Orikhiv منطقه Zaporizhzhia3 month ago
1 پلیس کشته و 4 زخمی در نتیجه بمباران هوایی روسیه در Orikhiv منطقه Zaporizhzhia
انفجار در بردیانسک اشغالی گزارش شد
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت خرسون، بریسلاو، توکاریوکا، آنتونیوکا، کومیشانی، کیزومیس در منطقه خرسون و شهر خرسون و کوتسوروب، اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و ایوانیوکا در منطقه خارکف، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و بیلا هورا در منطقه دونتسک، آودییوکا در منطقه دونتسک، اوروژاینه داشته است - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کلوسی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Myropillya، Uhroyidy از منطقه Sumy و Okip، Veterenarne، Strilecha، Hatysche، Vovchanski Khutory و Okhrimivka از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کوپیانسک، شیکیوکا، چرنسچینا، پرولتارسکه منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و پرشاترونوو در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، دیبرووا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سیوسرک، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، وییمکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه در نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و وسله، زالیزنیانسکه، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت چاسیو یار، بیلا هورا، اولکساندرو-شولتین، تورتسک، زالیزن، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، استپووه، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، مارینکا، ماکسیمیلیانیوکا، پاراسکوویوکا، نوومیخایلیوکا و یلیزاوتیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک انجام داد.
3 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، ووهلدار، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به استارومایورسکه منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Lobkove، Pyatykhatky، Kamyanske، Plavni منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نوودانیلیوکا و اوریخوف در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
پدافند هوایی اوکراین 3 پهپاد از 5 پهپاد شاهد را که روسیه پرتاب کرده بود، در شبانه روز سرنگون کرد3 month ago
پدافند هوایی اوکراین 3 پهپاد از 5 پهپاد شاهد را که روسیه پرتاب کرده بود، در شبانه روز سرنگون کرد
پدافند هوایی یک پهپاد را در منطقه دزرژینسک در منطقه کالوگا سرنگون کرد
3 month ago
انفجارهای شبانه در نوووزرن، کریمه اشغالی گزارش شده است. وزارت دفاع روسیه مدعی شد که 14 پهپاد را ساقط کرده و 6 فروند دیگر را با ابزار جنگ الکترونیک رهگیری کرده است.
پدافند هوایی در Zaporizhzhia در برابر هواپیماهای بدون سرنشین فعال بود