24 جولای 2024
6 month ago
چندین گروه از پهپادهای شاهد بر فراز اوکراین پرواز می کنند
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، ماکسیمیلیانیوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، مالینیوکا، هولیایپوله، پیاتیخاتکی، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه زولوتا بالکا، ایوانیوکا، سادوو، خرسون، بلاهوویشنسکه، ولتنسکه، کیزومیس منطقه خرسون و سولونچاکی منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه به چرونی مایاک در منطقه خرسون حمله هوایی کردند.
6 month ago
ارتش اوکراین 56 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، در نزدیکی مارینکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا در بانک ریپرو در دونتسک داشت. در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووکالینوو، بردیچی، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، اوروژاین، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله‌باران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اردوغان رئیس جمهور ترکیه تماس تلفنی داشت
6 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا پوپیوکا در منطقه چرنیهیو، زنوب-تروبچفسک، سردینا-بودا، مارچیخینا-بودا، ووکیوکا در منطقه سومی، هاتیشه، بوچکووه، دووریچانسکه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. گزارش عصر
6 month ago
وزارت دفاع روسیه از رهگیری 5 هواپیمای بدون سرنشین در غرب دریای سیاه خبر داد
6 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
6 month ago
در نتیجه حمله روسیه به یک شرکت کشاورزی در روستای اینهولتس یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد
6 month ago
توپخانه روسیه در بخش مرکزی شهر خرسون
6 month ago
هشدار حمله هوایی در Schebekyne در منطقه Belgorod به صدا درآمد
6 month ago
انفجار در کریوی ریه گزارش شده است
هواپیمای بدون سرنشین روسیه به خانه مسکونی در نیکوپل برخورد کرد6 month ago
هواپیمای بدون سرنشین روسیه به خانه مسکونی در نیکوپل برخورد کرد
پدافند هوایی اوکراین صبح امروز 21 فروند از 29 فروند پهپاد شاهد را سرنگون کرد6 month ago
پدافند هوایی اوکراین صبح امروز 21 فروند از 29 فروند پهپاد شاهد را سرنگون کرد
6 month ago
انفجار در نزدیکی کریوی ریه گزارش شده است
2 پهپاد شاهد در نزدیکی کریوی ریه توسط گارد ملی اوکراین با سلاح های سبک سرنگون شدند.6 month ago
2 پهپاد شاهد در نزدیکی کریوی ریه توسط گارد ملی اوکراین با سلاح های سبک سرنگون شدند.
خسارت در میرنوهرد در نتیجه گلوله باران روسیه
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت منطقه بریسلاو در منطقه خرسون
ارتش روسیه اوکراینسک را با توپخانه گلوله باران کرد
6 month ago
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی 36 پهپاد را بر فراز کریمه و کوبان اشغالی رهگیری کرده است.
6 month ago
پهپادهای شاهد بر فراز اوکراین پرواز می کنند، یک گروه در نزدیکی کروپیونیتسکی حرکت می کنند
وزارت دفاع روسیه می گوید 10 موشک بر فراز بلگورود سرنگون شده است
انفجارهایی در بردیانسک گزارش شده است
6 month ago
ارتش روسیه موشک هایی را از بلگورود به سمت منطقه خارکف پرتاب کرد
چندین پرتابه به منطقه کریدا در بلگورود اصابت کرد6 month ago
چندین پرتابه به منطقه کریدا در بلگورود اصابت کرد
6 month ago
انفجارهایی در نزدیکی Novofedorivka گزارش شده است
پدافند هوایی در بلگورود فعال است، تا 6 انفجار گزارش شده است
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، چروون، چاریون، مالا توکماچکا، روباتینه، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه نوووورونتسوفکا، بریسلاو، تیاهینکا، ایوانیوکا، نووتیاینکا، خرسون، استانیسلاو منطقه خرسون و سولونچاکی، اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به زمییوکا در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، استپوک، پوپیوکا، کوستیانتینیوکا، چویکیوکا در منطقه سومی، اودی، ووچانسک، مالا وووچا، پوتیخونوف در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 44 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و در جنوب به پتروپاولیوکا در منطقه خارکف، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپووه، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، منطقه ماریینه‌کیل در نزدیکی منطقه دونیتسک، و نووووووووکایل انجام داد. و در شمال غرب به Verbove منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، بردیچی، استپووه، آودییوکا، سیورنه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، تابایوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به هئورهییوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت هریهوریوکا، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
انفجارهایی در کریوی ریه گزارش شده است
روز پنجشنبه، جان کربی، سخنگوی کاخ سفید، نقشه‌ای را که نشان می‌دهد روسیه موشک‌های کره شمالی را به سمت اوکراین (در نزدیکی Zaporizhzhia) پرتاب کرده است، رونمایی کرد. کربی گفت: ما پیش‌بینی می‌کنیم که روسیه از موشک‌های اضافی کره شمالی برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین استفاده کند
به گفته دو مقام آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود، روسیه شلیک موشک‌های بالستیک به اوکراین را آغاز کرده است که توسط کره شمالی ارائه شده بود.
در نتیجه حملات امروز روسیه در منطقه نیکوپل 2 نفر زخمی شدند، ارتش روسیه از 8 پهپاد انفجاری و توپخانه استفاده کرد.6 month ago
در نتیجه حملات امروز روسیه در منطقه نیکوپل 2 نفر زخمی شدند، ارتش روسیه از 8 پهپاد انفجاری و توپخانه استفاده کرد.
6 month ago
فرماندار منطقه لیپتسک مدعی شد یک پهپاد در منطقه لیپتسک خنثی شده است
ارتش اوکراین مدعی است که نقطه فرماندهی روسیه در سواستوپل را هدف قرار داده است6 month ago
ارتش اوکراین مدعی است که نقطه فرماندهی روسیه در سواستوپل را هدف قرار داده است
6 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در بخش مرکزی خرسون یک نفر زخمی شد
6 month ago
انفجارهایی در پولتاوا و میرهرود گزارش شده است
6 month ago
دود پس از انفجار در سواستوپل
6 month ago
وزارت دفاع روسیه می گوید 10 موشک بر فراز کریمه اشغالی سرنگون شده است
6 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
انفجارهایی در نزدیکی یوپاتوریا گزارش شده است6 month ago
انفجارهایی در نزدیکی یوپاتوریا گزارش شده است
6 month ago
انفجار در سواستوپل گزارش شده است
6 month ago
یک زن در نتیجه گلوله باران روسیه در نووتیاینکا در منطقه خرسون زخمی شد
6 month ago
در نتیجه حملات موشکی روسیه به زیرساخت های برقی در کروپیونیتسکی، یک نفر کشته و زخمی شدند.
6 month ago
انفجار در کریوی ریه و کروپیونیتسکی پس از پرتاب مشکوک موشک بالستیک از کریمه اشغالی
6 month ago
انفجارهایی در کریوی ریه گزارش شده است
6 month ago
انفجارهایی در اسکادوسک گزارش شده است
اطلاعات نظامی اوکراین: هواپیمای Su-34 نیروی هوایی روسیه شب گذشته در فرودگاه شاگول در نزدیکی چلیابینسک آتش گرفت.
6 month ago
2 نفر در نتیجه گلوله باران روسیه در نیکوپل زخمی شدند
6 month ago
وال استریت ژورنال: روسیه در حال پیشبرد برنامه های خود برای خرید موشک های بالستیک ایران است
5 موشک اس-300 توسط نیروهای روسی در شبانه روز به کوراخوف شلیک شد که آسیب گسترده به زیرساخت های غیرنظامی وارد شد.6 month ago
5 موشک اس-300 توسط نیروهای روسی در شبانه روز به کوراخوف شلیک شد که آسیب گسترده به زیرساخت های غیرنظامی وارد شد.
6 month ago
در نتیجه حمله موشکی روسیه به کروپیونیتسکی یک نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند
6 month ago
ارتش روسیه لیپتسی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد، یک شرکت آسیب دیده
6 month ago
خسارت در کوراخوف در نتیجه گلوله باران روسیه
6 month ago
بمب های هدایت شونده به سمت خرسون پرتاب می شوند
6 month ago
1 نفر در نتیجه گلوله باران در نوووورونتسوفکا در منطقه خرسون زخمی شد
پدافند هوایی اوکراین 2 پهپاد شاهد را سرنگون کرد6 month ago
پدافند هوایی اوکراین 2 پهپاد شاهد را سرنگون کرد