18 جولای 2024
6 month ago
ارتش روسیه چورنوبایوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد
6 month ago
چندین پهپاد شاهد بر فراز منطقه اودسا هستند
سوخو-34 روسی در جهت ماریوپل سرنگون شد
6 month ago
پهپاد شاهد بر فراز منطقه تاتاربوناری در منطقه اودسا
پدافند هوایی در منطقه خملنیتسکی فعال بود
6 month ago
ارتش روسیه کوراخوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد
انفجار در اودسا گزارش شده است
6 month ago
انفجارهایی در هورلیوکا گزارش شده است
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی، بلشنیا، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، سردینا-بودا، پروهرس، ولفین، باسیوکا، میروپیلیا در منطقه سومی، هوریف کوزاچوک، وترینارنه، هاتیشه، بودارکی، ژنرال خارک را بمباران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به پتروپاویوکا و کیسلیوکا در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کرمیک، اوچرتین، استپووه، آودییوکا، کارلیوکا، نتایلوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوچرتین، توننکه، آودییوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به یامپولیوکا و تورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، اولکساندروپیل، کراسنوگریوکا، کوراخوف، مارینکا، کاترینیوکا، یلیزاوتیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، هولیایپوله، هولیایپیلسکه، اوریخیف، نووآندرییوکا، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، اوروژاین، ریونوپیل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به استارومایورسکه منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، خرسون، کومیشانی، بیلوزرکا و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 48 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، در جنوب به نووباخموتیوکا، استپوو، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونیتسک و نوولسکی در منطقه دونتسک داشت. در نزدیکی Robotyne و جنوب به Huliaipole منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
4 نفر در نتیجه گلوله باران در هورلیوکا زخمی شدند
6 month ago
انفجارهایی در نزدیکی کروپیونیتسکی گزارش شده است
6 month ago
انفجار در خرسون گزارش شده است
6 month ago
1 نفر در نتیجه گلوله باران در هورلیوکا زخمی شد
6 month ago
تردد کامیون ها احیا شد: کشاورزان لهستانی محاصره گذرگاه مرزی مدیکا - شگینی را پایان دادند.
6 month ago
در نتیجه گلوله باران در خرسون 3 نفر کشته و یک نفر زخمی شدند
پدافند هوایی اوکراین 14 پهپاد از 15 پهپاد شاهد را که روسیه پرتاب کرده بود سرنگون کرد6 month ago
پدافند هوایی اوکراین 14 پهپاد از 15 پهپاد شاهد را که روسیه پرتاب کرده بود سرنگون کرد
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، هولیایپوله، چاریون، مالا توکماچکا، روباتین منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون و اوچاکف منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 57 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپوف، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، نوبومی‌نِکیل، و نوووومی‌نِکیل در منطقه دونتسک داشت. منطقه Zaporizhzhia، در ساحل چپ رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بلشنیا، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، اولکسییوکا، استانیچن، سادکی از منطقه سومی، کوزاچا لوپان، بولوهیوکا، ولیکی بورلیک، ایزبیتسکه، استروییوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به لئونیوکا، چروونی خوتر در منطقه چرنیهیو انجام داد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، بردیچی، آودییوکا، لاستوچکین منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، پوبیدا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلهدار، بوهویاولنکا، پرهچیستیوکا، ریونوپیل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
پدافند هوایی در شهرهای دنیپرو و زاپوریژژیا علیه پهپادهای شاهد فعال بود
6 month ago
انفجارهای بیشتری در خرسون گزارش شده است
آتش سوزی در انبار نفت در ایلوایسک
پدافند هوایی یک موشک Kh-59 را در نزدیکی شهر دنیپرو سرنگون کرد
6 month ago
انفجار در Kropivnytsky گزارش شده است
6 month ago
انفجار مهیبی در کریوی ریه گزارش شده است
پرتاب موشک از روستای یارکوئه ولسوالی ژانکوی6 month ago
پرتاب موشک از روستای یارکوئه ولسوالی ژانکوی
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند از 9 پهپاد شاهد را سرنگون کرد