17 جولای 2024
وزیر دفاع اوکریانا عمروف تلفنی با لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفتگو کرد3 month ago
وزیر دفاع اوکریانا عمروف تلفنی با لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفتگو کرد
3 month ago
در جهت لیمان ارتش روسیه بیلوهوریوکا، نوسکه منطقه لوهانسک و جنگلداری سربریانسکه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به ایزومسکه در منطقه خارکف، نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نووباخموتیوکا، مژووه، یاسنوبرودیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه مالینیوکا، چروون، بیلوهیریا و شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوریخیف، نوودانیلیوکا و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، میکیلسکه در منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 61 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اومانسکه، توننکه، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، کراسنوخوریوکا، منطقه هئوروهیوکایف، نووووویکایوکا، منطقه دونتسک داشت. ، استارومایورسکه منطقه دونتسک و وربووه شمال غربی منطقه زاپوریژژیا - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه زاریچچیا، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، اولکسییوکا، میروپیلیا در منطقه سومی، وترینارنه، ووچانسک، پوتیخونوو در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در بوچکووه، اوسپنیوکا، خریپونی منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
پرتاب بمب های هوایی هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت لیپتسی منطقه خارکف
رئیس جمهور زلنسکی دو معاون دفتر رئیس جمهور را برکنار کرد. اولنا کووالسکا و ایرینا مودرا به جای الکسی دنیپروا و آندری اسمیرنوف منصوب شدند.3 month ago
رئیس جمهور زلنسکی دو معاون دفتر رئیس جمهور را برکنار کرد. اولنا کووالسکا و ایرینا مودرا به جای الکسی دنیپروا و آندری اسمیرنوف منصوب شدند.
3 month ago
انفجارهایی در کریوی ریه گزارش شده است
3 month ago
3 نفر از جمله 2 کودک بر اثر ترکش موشک در اودسا زخمی شدند
لهستان مشارکت در معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا را به حالت تعلیق درآورده است
3 month ago
رئیس جمهور زلنسکی: شب گذشته روسیه ایستگاه های برق آبی کانیوسکا و دنیستر را هدف قرار داد
3 month ago
ویرانی در کامیانسکه در نتیجه حمله روسیه. 5 نفر مجروح شدند
انفجارهایی در اودسا گزارش شده است
خسارات وارده به مناطق Dniprovsky، Kamyansky و Kryvyi Rih در منطقه Dnipropetrovsk در نتیجه حملات موشکی و پهپادی روسیه در شبانه روز.3 month ago
خسارات وارده به مناطق Dniprovsky، Kamyansky و Kryvyi Rih در منطقه Dnipropetrovsk در نتیجه حملات موشکی و پهپادی روسیه در شبانه روز.
در نتیجه گلوله باران در منطقه دونتسک یک نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند3 month ago
در نتیجه گلوله باران در منطقه دونتسک یک نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند
پدافند هوایی اوکراین 58 فروند از 60 فروند پهپاد شاهد، 17 موشک از 21 موشک کروز Kh-101، 5 موشک از 9 موشک Kh-59، 4 موشک از 4 موشک کروز اسکندر-K را سرنگون کرد. ارتش روسیه همچنین 3 موشک Kh47m2 و 2 موشک اسکندر-M شلیک کرد
3 month ago
پدافند هوایی موشک‌هایی را بر فراز منطقه چرنیوتسی سرنگون کرد
3 month ago
انفجارهایی در منطقه ایوانو-فرانکیفسک گزارش شده است
3 month ago
انفجار در خملنیتسکی گزارش شده است
3 month ago
انفجارهایی در کرمنچوک گزارش شده است
3 month ago
پهپاد شاهد به سمت منطقه لویو در حال پرواز است
3 month ago
یک نفر در نتیجه حمله روسیه در منطقه کامیانسکه زخمی شد
3 month ago
انفجارهایی در شهر دنیپرو گزارش شده است
3 month ago
بمب افکن های روسی Tu-95MS از دریای خزر موشک پرتاب کردند
3 month ago
چندین انفجار در شهر دنیپرو گزارش شده است
مشکلات مربوط به تامین برق در Kryvyi Rih و Kamianske پس از انفجار در منطقه Dnipropetrocsk
3 month ago
انفجارهایی در منطقه چرکاسی گزارش شده است
3 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه بوهدانیوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به میکولایوکا، زالیزن، آندرییوکا، دیلییوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا، کوستیانتینیوکا، آنتونیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه مالینیوکا، چروون، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک، مالینیوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لئونیوکا، سنکیوکا در منطقه چرنیهیو، کلوسی، سرهییوکا، سیمیکینه در منطقه سومی، وترینارنه، ویسکا یاروها، کراسنه در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به بوبیلیوکا در منطقه سومی حمله هوایی کردند.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بورووا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به یامپولیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، کرینکی، تیاهینکا، ایوانیوکا، نووبریسلاو و خرسون در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 48 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، چاسیو یار، نووی، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، سمنیوکا در منطقه دونتسک، هئورهییوکا، نوومیخایلیوکا، روبوتینه، و شمال غربی وربوتنه داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro
3 month ago
سرهنگ الکساندر سیرسکی فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین با ژنرال چارلز براون رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده تلفنی گفتگو کرد.
3 month ago
رئیس جمهور زلنسکی: من با @SpeakerJohnson صحبت کردم و از او شخصا، هر دو طرف، مردم آمریکا و رئیس جمهور بایدن برای حمایت انتقادی از اوکراین از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه تشکر کردم.
3 month ago
هواپیمای سوخو-35 در سواستوپل اشغالی سقوط کرد
3 month ago
یک هواپیما بر فراز سواستوپل اشغالی سرنگون شد
پیامدهای گلوله باران روستای کوروویاکوفکا در منطقه کورسک3 month ago
پیامدهای گلوله باران روستای کوروویاکوفکا در منطقه کورسک
در نتیجه گلوله باران روستای موناخینیوکا در منطقه کوپیانسک یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد3 month ago
در نتیجه گلوله باران روستای موناخینیوکا در منطقه کوپیانسک یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد
3 month ago
یک انفجار دیگر در نزدیکی خارکف گزارش شده است
3 month ago
انفجارهایی در منطقه خارکف گزارش شده است
پهپاد سقوط کرده در منطقه مسکو پیدا شد3 month ago
پهپاد سقوط کرده در منطقه مسکو پیدا شد
سرویس امنیتی اوکراین مردی را بازداشت کرد که از طرف FSB روسیه اطلاعات حملات موشکی به بیمارستان نظامی و نیروگاه برق در شهر دنیپرو را جمع آوری می کرد.3 month ago
سرویس امنیتی اوکراین مردی را بازداشت کرد که از طرف FSB روسیه اطلاعات حملات موشکی به بیمارستان نظامی و نیروگاه برق در شهر دنیپرو را جمع آوری می کرد.
3 month ago
ارتش روسیه منطقه مسکونی در خرسون را گلوله باران کرد، دانشگاه آسیب دیده است
هیئت اوکراینی وارد ورشو شد. امروز قرار است دولت های لهستان و اوکراین در مورد مشکل محاصره مرزی گفتگو کنند
3 month ago
شورای دفاع کیف به دلیل حملات احتمالی موشکی و تهدید نفوذ گروه های خرابکار در شهر، تدابیر امنیتی جدیدی اتخاذ کرد.
3 month ago
بر اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین روسیه در بریسلاو یک نفر زخمی شد
ارتش روسیه هیرنیک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد3 month ago
ارتش روسیه هیرنیک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد
3 month ago
انفجارهایی در اودسا گزارش شده است
2 نفر در نیکوپل در نتیجه حملات روسیه زخمی شدند3 month ago
2 نفر در نیکوپل در نتیجه حملات روسیه زخمی شدند
پدافند هوایی اوکراین 26 فروند از 28 پهپاد شاهد را سرنگون کرد، ارتش روسیه همچنین 3 موشک Kh-22، موشک Kh-31P و S-300 را شلیک کرد.3 month ago
پدافند هوایی اوکراین 26 فروند از 28 پهپاد شاهد را سرنگون کرد، ارتش روسیه همچنین 3 موشک Kh-22، موشک Kh-31P و S-300 را شلیک کرد.
انفجارهایی در Zaporizhzhia گزارش شده است