24 جولای 2024
3 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه کالینیوکا، آندرییوکا، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به کوردومیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا، اوروژاینه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا، اولکساندروپیل، وودیان و وولدار در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، جنگل های بیلوهوریوکا، نوسکه و سربریانسکه در منطقه لوهانسک، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، اومانسکه، نتایلوف، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به نووباخموتیوکا، سمنیوکا و کارلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، چروون، هولیاپیلسکه، نوودانیلیوکا و مالی شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، توکاریوکا، ولتنسکه و میخایلیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 62 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، بردیچی، اومانسکه، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، نوومیخایلیوکا و اوروژاینه در منطقه دونتسک، روباتین و شمال غربی وربوف در منطقه زاپوریژینکی داشت. منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه ولفین و اولکساندریوکا در منطقه سومی و لیپتسی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش حتی می‌گوید: هوانوردی روسیه حملات هوایی به بودا-وروبیفسکا و کلوسی در منطقه چرنیهیو، چرناتسکه، استارا هوتا، اولکسییوکا و دمیتریوکا در منطقه سومی، وترینارن، هاتیشه، پلتنیوکا، لیپتسی در منطقه خارکف انجام داد.
انفجار در سومی گزارش شده است
3 month ago
13 زخمی از جمله 5 کودک در نتیجه حمله روسیه در شهر دنیپرو
ایالات متحده و سایر کشورهای غربی در حال بررسی انتقال گروهی به رهبری ایالات متحده به ناتو هستند که ارسال تسلیحات به اوکراین را هماهنگ می کند، اقدامی که در صورت بازگشت ترامپ می تواند به حفظ جریان تسلیحات به کیف کمک کند.
در نتیجه حمله موشکی روسیه در شهر دنیپرو 5 نفر زخمی شدند
وزیر امور خارجه آمریکا: ما باید به حمایت از اوکراین در مقابله با تجاوز روسیه ادامه دهیم
3 month ago
انفجارهایی در شهر دنیپرو گزارش شده است
3 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در روستای توکاریوکا در منطقه خرسون یک نفر کشته شد
انفجار در کوستیانتینیوکا گزارش شد3 month ago
انفجار در کوستیانتینیوکا گزارش شد
3 month ago
وزارت خارجه آلمان: نقطه عطفی به سوی صلح عادلانه برای اوکراین: از امروز، یک ثبت در شورای اروپا تمام آسیب هایی را که روسیه با جنگ تجاوزکارانه خود در نقض قوانین بین المللی وارد کرده است، ثبت می کند. به این ترتیب ادعاهای اوکراین به صورت سیاه و سفید مستند می شود
ویرانی در تورتسک در نتیجه حملات هوایی روسیه
3 month ago
انفجار در ماریوپل اشغالی گزارش شده است
هوانوردی روسیه به تورتسک حمله هوایی کرد و ارتش روسیه موشک اس-300 را به دروژکیوکا پرتاب کرد.3 month ago
هوانوردی روسیه به تورتسک حمله هوایی کرد و ارتش روسیه موشک اس-300 را به دروژکیوکا پرتاب کرد.
FSB روسیه ادعا می کند که محموله ای از مواد منفجره هگزوژن (RDX) را در منطقه Pskov کشف کرده است، مواد منفجره در داخل نمادهای کلیسا وجود داشته است. متهم کردن اوکراین در ارسال محموله3 month ago
FSB روسیه ادعا می کند که محموله ای از مواد منفجره هگزوژن (RDX) را در منطقه Pskov کشف کرده است، مواد منفجره در داخل نمادهای کلیسا وجود داشته است. متهم کردن اوکراین در ارسال محموله
3 month ago
فرماندار گفت که یک پهپاد از نوع هواپیما در منطقه استانولیانسکی در منطقه لیپتسک سرکوب شد، هیچ تلفات یا تخریبی در پی نداشت.
پهپادها به پالایشگاه تانکو در نیژنکامسک حمله کردند3 month ago
پهپادها به پالایشگاه تانکو در نیژنکامسک حمله کردند
3 month ago
گلوله باران در هیرنیک گزارش شد
در حملات پهپادی به منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در تاتارستان، جایی که کارخانه هواپیماهای بدون سرنشین شاهد در آن واقع است، حداقل 5 زخمی شدند.
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند از 10 پهپاد شاهد را سرنگون کرد3 month ago
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند از 10 پهپاد شاهد را سرنگون کرد
حجم عظیمی از تجهیزات نظامی روسیه پس از حملات ناموفق در مزارع اطراف نوومیخایلیوکا نابود شده است.3 month ago
حجم عظیمی از تجهیزات نظامی روسیه پس از حملات ناموفق در مزارع اطراف نوومیخایلیوکا نابود شده است.
انفجارهایی در منطقه پوکروفسک گزارش شده است
3 month ago
توپخانه روسیه خرسون را گلوله باران کرد
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه منطقه لوهانسک، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به چرنشینای منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، کالینیوکا، چاسیو یار، استوپوککی، کلیشییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا، اوروژاینه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به وودیان و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سردینا بودا، پوپیوکا، کیندراتیوکا، اولکساندریوکا، ولیکا پیساریوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوزاچا لوپان، ووچانسک، اوخریمیوکا در منطقه خارکف انجام داد.
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه مالینیوکا، پولتاوکا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به روبوتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، اومانسکه، نتایلوف، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نووباخموتیوکا، اولکساندروپیل، اورلیوکا، اومانسکه، یاسنوبرودیوکا، کارلیوکا، اوچرتینه در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه زولوتا بالکا، کیزومیس، آنتونیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به میکیلسکه در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 61 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، اسپیرنه، ایوانو-داریوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، چاسیو یار از منطقه دونتسک، بردیچی، پروومایسکه در منطقه دونتسک، هئوریوویلیکا، نوووویلیکا داشت. Novosilka، Urozhayne از منطقه دونتسک، Staromayorske در منطقه دونتسک و Verbove شمال غربی Zaporizhzhia، Krynky در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، ایوانیوکا، استپووا نووسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به کوپیانسک، سادوو، تابایفکا در منطقه خارکف انجام دادند.
3 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که 6 پهپاد را بر فراز دریای سیاه سرنگون کرده است
3 month ago
انفجار در منطقه خرسون گزارش شده است
3 month ago
انفجارهایی در کریوی ریه گزارش شده است
آتش سوزی در بلگورود پس از انفجارها، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که چندین پرتابه سرنگون شده است
3 month ago
انفجارهایی در کریوی ریه گزارش شده است
خسارت در بلگورود در نتیجه گلوله باران
3 month ago
در بمباران ووچانسک روسیه یک نفر زخمی شد
یک وسیله انفجاری در یک وسیله نقلیه در استاروبیلسک منفجر شد
انفجارهایی در کاخوفکا گزارش شده است
خسارت در خارکف در نتیجه بمباران شبانه روسیه
انفجار در خارکف گزارش شد