18 جولای 2024
5 month ago
نیروهای مسلح اوکراین: نیروهای مستقر در مسیر دونتسک از هیچ سلاحی استفاده نکردند که بتواند در دونتسک تأثیر بگذارد. نیروهای روسیه را به تلفات متعدد در میان غیرنظامیان متهم کرد
انفجارهایی در بریانسک گزارش شده است
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، بردیچی، آودییوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به لاستوکین، آودییوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
5 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه ماکسیمیلیانیوکا، هیورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در استارومایورسکه، ریونوپیل در منطقه دونتسک انجام داد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، لوبکووه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون، بریسلاو، نووتیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 59 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی، یامپولیوکا در منطقه دونتسک، نزدیک بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نزدیک نووباخموتیوکا، استپوو، آودیووکه، و پرووویکا در جنوب به سمت جنوب داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: نولسکه منطقه دونتسک، هئوریویوکا و نوومیخایلیوکا از منطقه دونتسک، از غرب تا وربوو و روبوتین منطقه زاپوریژژیا، در ساحل شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون.
در جهت شاختارسکه ارتش روسیه بوهویاولنکا، استارومایورسکه، زلنه پل را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچیوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به مینکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، کوستیانتینیوکا، تورتسک، نیویورک منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی منطقه چرنیهیو، مارچیخینا بودا، فوتوویژ، آتینسکه، پاولیوکا، کوستیانتینیوکا، سادکی از منطقه سومی، اودی، کوزاچا لوپان، اوهیرتسوه، ووچانسک، بودارکی، کولودیاز را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در هرفسکه، ووچانسک، میکولایوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به ایوانیوکا، کیسلیوکا، تاباییوکا، پیشانه در منطقه خارکف انجام داده است.
5 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کارمازینیوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، دیبرووا، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به جنگل‌داری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، یامپولیوکا، هریهوریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
ارتش روسیه خرسون را گلوله باران کرد
5 month ago
به گفته مقامات اشغالگر در نتیجه گلوله باران در غرب دونتسک 27 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند.
موشک Kh-59 در نزدیکی شهر دنیپرو سرنگون شد5 month ago
موشک Kh-59 در نزدیکی شهر دنیپرو سرنگون شد
5 month ago
1 نفر در اثر گلوله باران در پیشانه کشته شد
5 month ago
انفجار در Kropivnitsky گزارش شده است
5 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 2 موشک در بخش غربی کریمه اشغالی خبر داد.
فرآیندهای فناوری ترمینال Novatek-Ust-Luga پس از آتش سوزی به حالت تعلیق درآمد
مقامات اشغالگر از کشته شدن 13 نفر در نتیجه گلوله باران در دونتسک خبر می دهند5 month ago
مقامات اشغالگر از کشته شدن 13 نفر در نتیجه گلوله باران در دونتسک خبر می دهند
ارتش روسیه یک دفتر پست را در سلیدوف ناحیه پوکروفسک منهدم کرد
5 month ago
انفجارهایی در منطقه کراماتورسک گزارش شده است
5 month ago
انفجارهایی در اسلوویانسک گزارش شده است
تخریب در میرنوهراد منطقه دونتسک در نتیجه گلوله باران
5 month ago
فرمانده نیروهای زمینی اوکراین عقب نشینی از روستای کروخمالنه در منطقه خارکف را تایید کرد
تلفات در نتیجه گلوله باران در Teksylshyk در دونتسک5 month ago
تلفات در نتیجه گلوله باران در Teksylshyk در دونتسک
آتش سوزی در پایانه بندر Ust-Luga پس از دو انفجار آغاز شد - رئیس منطقه Kingisepp
5 month ago
ارتش روسیه اجتماع بیلوپیلیا در منطقه سومی را با خمپاره گلوله باران کرد
حملات بی وقفه روسیه در آودیوکا5 month ago
حملات بی وقفه روسیه در آودیوکا
ارتش اوکراین حملات روسیه را به سمت جنوب به سمت مارینکا دفع می کند
پدافند هوایی یک پهپاد را در منطقه اسمولنسک سرنگون کرد
انفجار در تولا گزارش شده است
ارتش روسیه امروز با توپخانه و هواپیماهای بدون سرنشین به منطقه نیکوپل حمله کرد5 month ago
ارتش روسیه امروز با توپخانه و هواپیماهای بدون سرنشین به منطقه نیکوپل حمله کرد
5 month ago
وزارت دفاع روسیه می گوید یک پهپاد در منطقه اوریول سرنگون شد
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هرمیاچ منطقه چرنیهیو، سردینا-بودا، پاولیوکا، ولودیمیریوکا، باسیوکا در منطقه سومی، اودی، اوخریمیوکا، زملیانکی، خاتنیه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به چرناتسکه در منطقه سومی حمله هوایی کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، آودییوکا، توننکه، پروومایسکه، نتایلوف، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان کارمازینیوکا، نوسکه، دیبرووا در منطقه لوهانسک و ایوانیوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، ماسوتیوکا، سینکیوکا، پتروپاویوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه، وودیان، ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، اوروژاین منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، هولیایپوله، نووآندرییوکا، شرباکی، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون، دمیتریوکا و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 72 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، پتروپاولیوکا در منطقه خارکف و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا در منطقه دونتسک، جنگلداری سربریانسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و آندریسکیوکا در جنوب، نزدیک منطقه دونیتسکیفکا، در نزدیکی منطقه دونیتسکیفکا در جنوب داشت. به Syeverne، Vodyane، Pervomayske و Nevelske در منطقه دونتسک، Maryinka و Novomykhaylivka در منطقه دونتسک، از غرب به Verbove در منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
1 نفر در نتیجه گلوله باران در Hulaipole زخمی شد6 month ago
1 نفر در نتیجه گلوله باران در Hulaipole زخمی شد
پدافند هوایی اوکراین 4 پهپاد از 7 پهپاد شاهد را در یک شبانه روز سرنگون کرد و 3 فروند دیگر به اهداف خود نرسیدند
6 month ago
در نتیجه گلوله باران شبانه 2 نفر در نووهرودیوکا در منطقه دونتسک زخمی شدند