21 ژوئن 2024
انفجارهایی در سومی گزارش شده است
گزارش ها از انفجار در Zaporizhzhia
پرتاب موشک از بلگورود، قبل از انفجار در منطقه خارکف گزارش شده است11 month ago
پرتاب موشک از بلگورود، قبل از انفجار در منطقه خارکف گزارش شده است
11 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کارپوویچی، کامین منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. بیلوکوپیتوف، مالوشینه، بویارو-لژاچی از منطقه سومی و کوزاچا لوپان، نسکوچنه، موروخووتس، ترنووا از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، زاپادنه، کامیانکا، کیسلیوکا، برستوو، فیهولیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
11 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، رودولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه در نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه، فدوریوکا، وسله در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
11 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه دروژبا، واسوکیفکا، چاسیو یار، اولکساندرو-شولتین، دیلییوکا، پیونیچنه و پیودنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به استوپوککی و دیلیوکا انجام داده است.
11 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، کرامیک، لاستوچکینه، آودییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به آودیوکا و پروومایسکه انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا و هیورهییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت شاختارسکه پاراسکوویوکا، نوومیخایلیوکا، ماکاریوکا، نوووکراینکا، بلاهوداتنه و بوهویاولنکا را گلوله باران کرد.
11 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه ویلنه پل، مالا توکماچکا، هولیایپوله، زالیزنیچنه، بیلوهریا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. آنتونیوکا، تیاهینکا، چورنوبایوکا، میکیلسکه، کیزومیس منطقه خرسون و شهر خرسون. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا در منطقه زاپوریژژیا و هروزووه و کوزاتسکه در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
11 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 32 درگیری جنگی با نیروهای روسی از غرب به دیبرووا در منطقه لوهانسک و شرق به نووسادوو، نزدیک برخیوکا، پروومایسکه، مارینکا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک داشته است.
رئیس جمهور کره جنوبی به اوکراین سفر می کند11 month ago
رئیس جمهور کره جنوبی به اوکراین سفر می کند
11 month ago
یک نفر در نتیجه گلوله باران روستای کولودیازنه در منطقه خارکف کشته شد
پدافند هوایی اوکراین 4 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد11 month ago
پدافند هوایی اوکراین 4 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد
در نتیجه حمله شبانه روسیه در زاپوریژژیا یک نفر زخمی شد
پدافند هوایی در Zaporizhzhia و پهپادهای بیشتری در منطقه فعال بود
11 month ago
پدافند هوایی در منطقه میکولایف فعال است
11 month ago
فرماندهی ناوگان دریای سیاه به دریانوردان در مورد خطر مین در مسیر کشتیرانی در شمال غربی دریای سیاه هشدار داد - وزارت دفاع روسیه
11 month ago
جنگنده های پی ام سی واگنر در حال آموزش نیروهای دفاع سرزمینی بلاروس در نزدیکی آسیپوویچی هستند - وزارت دفاع بلاروس
11 month ago
رئیس جمهور زلنسکی نشست فرماندهی نظامی را درباره وضعیت نظامی و تولید تجهیزات نظامی برگزار کرد
11 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسیه در شرق تا نوسکه در منطقه لوهانسک و شرق ترنی منطقه دونتسک، برخیوکا، پروومایسکه، مارینکا، نوومیخایلیوکا داشته است.
11 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کمین منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Pokrovka، Ryasne، Velyka Pysarivka منطقه Sumy و Muravske، Oliynykove، Riznykove، Bolohivka منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وترینارن منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
11 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه استرویوکا، کراسنه پرشه، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و کوتلاریوکا انجام داده است.
11 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه در منطقه دونتسک انجام داده است.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، چاسیو یار، اولکساندرو-شولتین، دیلییوکا و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، استپووه و آودیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حمله هوایی به آودیوکا انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا و هورهییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه پاراسکوویوکا، نوومیخایلیوکا، نوووکراینکا، استروژوه، بلاهوداتنه و ماکاریوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ماکاریوکا حمله هوایی کرد.
11 month ago
در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه نووداریوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، زالیزنیچنه، بیلوهیریا، اوریخیف منطقه زاپوریژژیا را گلوله‌باران کرد. Zolota Balka، Mykhaylivka، Antonivka، Chornobayivka، Kizomys منطقه Kherson و شهرستان Kherson. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه در پریوتن، ریونوپیل، مالا توکماچکا، اوریخیف، مالوکاترینیوکا در منطقه زاپوریژژیا و کوزاتسکه در منطقه خرسون حملات هوایی انجام داده است.
خسارت در جامعه Velykomykailivka در نتیجه گلوله باران روسیه
پدافند هوایی اوکراین 16 فروند از 17 پهپاد شاهد را سرنگون کرد11 month ago
پدافند هوایی اوکراین 16 فروند از 17 پهپاد شاهد را سرنگون کرد
ویرانی در کریوی ریه پس از حمله شبانه هواپیماهای بدون سرنشین روسیه11 month ago
ویرانی در کریوی ریه پس از حمله شبانه هواپیماهای بدون سرنشین روسیه
11 month ago
فرماندار منطقه کورسک مدعی شد یک پهپاد در شهر کورچاتوف در شبانه روز سقوط کرده و منفجر شده است.