21 جولای 2024
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا پوپیوکا، ایسکریسکیوشینا، بیلوپیلیا، ولیکا پیساریوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت اوریخیف، چروون، بیلوهیریا، شرباکی و پیاتیخاتکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به مالینیوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوویهوریوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد ارتش روسیه در جهت لیمان، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی یامپولیوکا و اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت باخموت ارتش روسیه بوهدانیوکا، کالینیوکا، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به کوردومیوکا و چاسیو یار در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، سولونچاکی، ایوانیوکا و تیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا و اولکساندریوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ارتش اوکراین 50 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، و شمال به وسله در منطقه دونتسک، ایوانیوسکه، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، سمنیوکا و پروومایسکه در منطقه دونتسک، نوومیکایورسکیف در منطقه دونتسک داشت. منطقه، Robotyne و Verbove شمال غربی منطقه Zaporizhzhia، Krynky منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
پدافند هوایی روسیه 2 پهپاد را بر فراز منطقه بلگورود سرنگون کرد
ارتش روسیه امروز با توپخانه و پهپاد به منطقه نیکوپل حمله کرد3 month ago
ارتش روسیه امروز با توپخانه و پهپاد به منطقه نیکوپل حمله کرد
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شونده را به سمت خارکف پرتاب می کند
3 month ago
پدافند هوایی علیه موشک Kh-59 در کریوی ریح فعال بود
آتش سوزی در منطقه بودنوفسکی دونتسک
دانیلوف از سمت دبیری شورای امنیت ملی برکنار شد. الکساندر لیتوننکو، رئیس سرویس اطلاعات خارجی به جای او منصوب شد. اولگ ایواشچنکو به عنوان رئیس سرویس اطلاعات خارجی منصوب شد3 month ago
دانیلوف از سمت دبیری شورای امنیت ملی برکنار شد. الکساندر لیتوننکو، رئیس سرویس اطلاعات خارجی به جای او منصوب شد. اولگ ایواشچنکو به عنوان رئیس سرویس اطلاعات خارجی منصوب شد
لکورنو وزیر نیروهای مسلح فرانسه می گوید که فرانسه قصد دارد در سال جاری 100000 گلوله کامل 155 میلی متری تولید کند که 80000 آن به اوکراین و بقیه به ارتش فرانسه خواهد رفت.
3 month ago
"چرا او هنوز زنده است؟ - همه چیز در پیش است"، "رئیس اداره اطلاعات اصلی وزارت دفاع اوکراین، کریل بودانوف، یک هدف قانونی برای نیروهای روسی است" - الکساندر بورتنیکوف، مدیر FSB.
3 month ago
It's propaganda
بورتنیکوف، مدیر FSB مدعی است که سرویس‌های امنیتی اوکراین به تندروهای اسلامی در حمله به تالار شهر کروکوس کمک کرده‌اند.
ویرانی در شهر نوورودیوکا در منطقه دونتسک در نتیجه بمباران روسیه3 month ago
ویرانی در شهر نوورودیوکا در منطقه دونتسک در نتیجه بمباران روسیه
انفجار در سومی گزارش شده است
ارتش روسیه با موشک اس-300 منطقه شوچنکیفسکی خارکف را مورد حمله موشکی قرار داد
ادعای نیروی دریایی اوکراین به غیر از کشتی های فرود یامال و آزوف، کشتی اطلاعاتی ایوان خرس و کشتی فرود بزرگ کوستیانتین اولشانسکی در نتیجه حمله در 24 مارس آسیب دیدند.3 month ago
ادعای نیروی دریایی اوکراین به غیر از کشتی های فرود یامال و آزوف، کشتی اطلاعاتی ایوان خرس و کشتی فرود بزرگ کوستیانتین اولشانسکی در نتیجه حمله در 24 مارس آسیب دیدند.
پدافند هوایی اوکراین 12 فروند از 12 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد3 month ago
پدافند هوایی اوکراین 12 فروند از 12 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد
3 month ago
انفجارهایی در کوستیانتینیوکا گزارش شده است
3 month ago
انفجارهایی در کوراخوف در منطقه دونتسک گزارش شده است
ساکنان کورسک از انفجارهای شدید در شهر خبر می دهند: سیستم های دفاع هوایی حمله هواپیماهای بدون سرنشین را دفع می کنند.
ارتش اوکراین 45 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، روزدولیوکا و شمال به وسله در منطقه دونتسک، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی و پروومایسکه در منطقه دونتسک، نوومیخایلیوکا، منطقه استارومایورسکی، جنوب غربی دونتسک داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: Bilohirya و شمال غربی Verbove منطقه Zaporizhzhia
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، ایوانیوکا، استپووا نووسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ماکییوکا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، سمنیوکا، اومانسکه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندروپیل، آرخانهلسکه، اوچرتین و اومانسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، سولونچاکی، ایوانیوکا، تیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا و اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کراسنوگریوکا، کوستیانتینیوکا و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه بوهدانیوکا، کالینیوکا، کلیشچیوکا و چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در نوومارکوو، چاسیو یار، پیودنه در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
3 month ago
انفجار در Dnipro گزارش شده است
پوتین: باید به این سوال پاسخ داد که چرا شبه نظامیان پس از ارتکاب جنایت در کروکوس سعی کردند به اوکراین بروند و چه کسی در آنجا منتظر آنها بود.3 month ago
پوتین: باید به این سوال پاسخ داد که چرا شبه نظامیان پس از ارتکاب جنایت در کروکوس سعی کردند به اوکراین بروند و چه کسی در آنجا منتظر آنها بود.
3 month ago
پوتین ادعا می کند که حمله تروریستی در کروکوس کاملاً منطقی با کمپین های ارعاب انجام شده توسط کیف می شود.
3 month ago
پوتین مدعی است که همان افراد در پشت تندروهای اسلامی از مرکز خرید کروکوس هستند که از سال 2014 با دستان اوکراینی با روسیه می جنگند.
انفجارهای بیشتری در اودسا گزارش شده است
انفجار در اودسا گزارش شده است
بر اثر حمله در درهاچی 4 نفر زخمی شدند
امتناع سفیر روسیه در لهستان پس از احضار وزارت امور خارجه لهستان برای بحث در مورد نقض حریم هوایی لهستان توسط موشک های روسی
حمله موشکی ارتش روسیه به درهاچی در منطقه خارکف
2 انفجار مهیب در نووچرکاسک منطقه روستوف گزارش شد
ترکش یکی از دو موشک 3M22 زیرکون که امروز سرنگون شد. عکس: دفاع اکسپرس.3 month ago
ترکش یکی از دو موشک 3M22 "زیرکون" که امروز سرنگون شد. عکس: دفاع اکسپرس.
3 month ago
یک نفر در نتیجه گلوله باران در ووچانسک کشته شد
3 month ago
برق در Kryvyi Rih به طور کامل احیا شده است
3 month ago
سفیر آمریکا در اوکراین: روسیه امروز از موشک های مافوق صوت برای بمباران کیف استفاده کرد
پدافند هوایی اوکراین 2 فروند موشک بالستیک روسیه را که از کریمه اشغالی به سمت کیف پرتاب شده بود سرنگون کرد.3 month ago
پدافند هوایی اوکراین 2 فروند موشک بالستیک روسیه را که از کریمه اشغالی به سمت کیف پرتاب شده بود سرنگون کرد.
3 month ago
شهردار کلیچکو: ساختمان 3 طبقه در منطقه پچرسکی کیف بر اثر انفجار موشک تخریب شد.
3 month ago
بلوک آپارتمان های مسکونی در نتیجه حمله موشکی روسیه در کیف آسیب دید
ارتش روسیه به یکی از زیرساخت های تامین برق فشار قوی در اودسا آسیب رساند3 month ago
ارتش روسیه به یکی از زیرساخت های تامین برق فشار قوی در اودسا آسیب رساند
3 month ago
انفجار در کیف گزارش شده است
3 month ago
گلوله باران در Kherson گزارش شده است
2 واحد از نیروگاه های Novocherkasskaya خارج از سرویس هستند
پدافند هوایی اوکراین 8 پهپاد از 9 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد3 month ago
پدافند هوایی اوکراین 8 پهپاد از 9 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد
3 month ago
ارتش روسیه منطقه نیکوپل را با GRAD MLRS و توپخانه گلوله باران کرد
وزارت دفاع روسیه گزارش داد: سامانه‌های پدافند هوایی شبانه 11 پهپاد را بر فراز منطقه روستوف رهگیری کردند.
فرماندار منطقه روستوف گولوبف گفت: آتش سوزی شبانه در پست ترانسفورماتور نیروگاه نووچرکاسک رخ داد، تلفات جانی نداشت، منبع برق بازسازی شد.