18 جولای 2024
رئیس جمهور بایدن، رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی را برای دیدار سه شنبه به کاخ سفید دعوت کرد: بیانیه ای
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، آنتونیوکا در منطقه خرسون و شهر خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش اوکراین 82 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، پتروپاویوکا در منطقه خارکف، ترنی، وسله در منطقه دونتسک و ماکییوکا در منطقه لوهانسک، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نوووباکوموتیوکا، جنوب، نووباخموتیوکا داشت. سیورنه و توننکه، پروومایسکه از منطقه دونتسک، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، جنوب شرقی تا وولدار منطقه دونتسک، روباتین منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
7 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به پتروپاولیوکا در منطقه خارکف و توردوخلیبوف در منطقه لوهانسک حمله هوایی کردند.
7 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا، در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به جنگل‌های ماکییوکا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک انجام داده است.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه خرینیوکا، کلوسی، آرخیپیوکا در منطقه چرنیهف، سردینا-بودا، پروهرس، دروژبا، کروژوک، هرابوفسکه، پوپیوکا از منطقه سومی، کوزاچا لوپان، هرافسکه، منطقه بوکوچان، ژنرال بوکوچان، را بمباران کرد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
7 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وودیان، وولدار، زولوتا نیوا، اوروژاین، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
در جهت باخموت، ارتش روسیه اوریخوو-واسیلیوکا، مارکوف، بوهدانیوکا، کلیشچیوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چاسیو یار، تورتسک منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، مالینیوکا، ورخنیا ترسا، چاریونه، نووآندرییوکا، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کرمیک، نووباخموتیوکا، استپووه، آودییوکا، کارلیوکا، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کالینوف، اوچرتین، نوووپوکروسکه و آودییوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
پدافند هوایی در منطقه اودسا فعال بود
7 month ago
انفجار در خرسون گزارش شده است
زلنسکی و رئیس جمهور اروگوئه در مورد چشم انداز نشست اوکراین و آمریکای لاتین گفتگو کردند
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان سفر کاری خود به آرژانتین با سانتیاگو پنیا رئیس جمهوری پاراگوئه دیدار کرد.
7 month ago
انفجارهایی در منطقه پوکروفسکی گزارش شده است
رئیس جمهور زلنسکی وارد آرژانتین شد و با مکرون رئیس جمهور فرانسه تماس گرفت
7 month ago
ارتش روسیه بار دیگر خرسون را گلوله باران کرد
ارتش روسیه شب گذشته روستای چایکینه در منطقه خرسون را مورد حمله موشکی قرار داد7 month ago
ارتش روسیه شب گذشته روستای چایکینه در منطقه خرسون را مورد حمله موشکی قرار داد
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، کاترینیوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، نوودانیلیوکا، نووپاولیوکا، لوبکووه، استپوو منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون خرسون، بریسلاو، تیاهینکا و ایوانیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، استپووه، آودییوکا، سیورنه، توننکه، پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه پرچیستیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
7 month ago
ارتش اوکراین 45 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، در جنوب به نووباخموتیوکا، آودییوکا، توننکه، پروومایسکه از منطقه دونتسک، نوووووئتسکایوکا، منطقه دونیتسک، نوووووتسکایوکا داشت. ، Staromayorske منطقه دونتسک، Novopokrovka و غرب به Robotyne منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، پلوخیف، کلوسی، بارانیوکا، روژکوویچی، فتوویژ، استاریکووه، ولفین منطقه سومی، ترنووا، استاریتا، بوچکووه منطقه خارکف را بمباران کرد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، ایوانیوکا، پتروپاویوکا، کوپیانسک منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
پدافند هوایی اوکراین یک موشک را در نزدیکی کریوی ریه ساقط کرد7 month ago
پدافند هوایی اوکراین یک موشک را در نزدیکی کریوی ریه ساقط کرد
ارتش روسیه یک خانه مسکونی در منطقه کورابلنی خرسون را گلوله باران کرد7 month ago
ارتش روسیه یک خانه مسکونی در منطقه کورابلنی خرسون را گلوله باران کرد
انفجارها و آتش سوزی در ماکییوکا پس از حمله موشکی ادعا شده گزارش شده است
7 month ago
انفجارهایی در اسکادوسک گزارش شده است