20 جولای 2024
6 month ago
انفجارهایی در کورسک گزارش شده است
6 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
بنا بر گزارش ها، 2 هواپیمای نظامی روسیه بر فراز دریای آزوف آسیب دیدند. تماس بین فرودگاه Anapa و Il-22M با درخواست فرود اضطراری و رهگیری کمک
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا، جنگل سربریانسکه در منطقه لوهانسک و وسله در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچیوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بوهدانیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووکالینوو، بردیچی، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئوریویکا، ماکسیمیلیانیوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، اوروژاین، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، مالینیوکا، هولیایپوله، پیاتیخاتکی، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، اینهولتس، میکیلسکه، سادوو، چورنوبایوکا و استانیسلاو منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 86 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و پتروپاولیوکا در منطقه خارکف، ماکییوکا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه در منطقه دونتسک، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپوو، منطقه آودیووومایسکیسک و دونیتسک داشت. ، Maryinka و Novomykhaylivka از منطقه دونتسک، Chervone، از غرب به Verbove و Robotyne در منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، بارانیوکا، ولفین، باسیوکا، پونومارنکی در منطقه سومی، ووچانسک، بوچکووه، بودارکی در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
6 month ago
انفجارهایی در کریوی ریه گزارش شده است
هوانوردی روسیه با بمب های هدایت شونده انبارهای غلات را در ووچانسک نابود کرد6 month ago
هوانوردی روسیه با بمب های هدایت شونده انبارهای غلات را در ووچانسک نابود کرد
تامین گرما در نووموسکوفسک منطقه تولا پس از حادثه در نیروگاه محلی قطع شد
6 month ago
انفجارهای بیشتری در خرسون گزارش شده است
ارتش روسیه استانیسلاو منطقه خرسون را با پهپاد مورد حمله قرار داد
6 month ago
ارتش روسیه منطقه کورابلنی خرسون را گلوله باران کرد
نشست درباره فرمول صلح اوکراین در سطح مشاوران رهبران در داووس آغاز شد
6 month ago
ارتش روسیه منطقه آنتونیوکا را با MLRS گلوله باران کرد
اپراتور شبکه برق روسیه Rosseti برنامه قطعی برق در منطقه روستوف را اعمال کرد
6 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه خرسون، میخایلیوکا، سادووه، دنیپروسکه، ولتنسکه در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به چرونی مایاک و زمییوکا در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
6 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Poltavka، Malynivka، Charivne، Mala Tokmachka، Robotyne منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نووآندرییوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در پیشانه، ایوانیوکا در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داد.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کوستیانتینیوکا، خوتین، پوپیوکا، ولفین منطقه سومی، هاتیشه، پلتنیوکا، ووچانسک، پوتیخونوف در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووچانسک و وسله در منطقه خارکف انجام داده است.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به مناطق Nevske، Bilohorivka، Serebryanske در منطقه لوهانسک و Siversk در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بوهدانیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت آودییوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، استپووه، آودییوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اوچرتین در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکویوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وودیان منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 49 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ماکییوکا در منطقه لوهانسک و ترنی در منطقه دونتسک، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، منطقه کراسنوومیکایف و منطقه کراسنوویکایوفکا داشت. از جنوب به Prechystivka و از غرب به Staromayorske در منطقه دونتسک، Robotyne در منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
خاموشی در چندین منطقه روستوف-آن-دون و باتایسک
6 month ago
توپخانه روسیه در خرسون
6 month ago
انفجار در کراماتورسک گزارش شده است
6 month ago
جنگنده های نظامی قبلاً به پایگاه های خود بازگشته اند. صبح لهستان به دلیل حمله موشکی گسترده روسیه به اوکراین هواپیماها را تحویل گرفت. اکنون فرماندهی عملیات اعلام می کند که سطح تهدید کاهش یافته است
آثار موشکی از دونتسک و ماکییوکا قابل مشاهده است
وزیر خارجه جدید فرانسه @steph_sejourne در اولین سفر خود وارد کیف شد تا به اقدامات دیپلماتیک فرانسه در آنجا ادامه دهد و بر تعهد فرانسه به متحدانش و در کنار جمعیت غیرنظامی تاکید کند.6 month ago
وزیر خارجه جدید فرانسه @steph_sejourne در اولین سفر خود وارد کیف شد تا به اقدامات دیپلماتیک فرانسه در آنجا ادامه دهد و بر تعهد فرانسه به متحدانش و در کنار جمعیت غیرنظامی تاکید کند.
خسارت در شوستکا در منطقه سومی در نتیجه حملات موشکی روسیه6 month ago
خسارت در شوستکا در منطقه سومی در نتیجه حملات موشکی روسیه
پدافند هوایی اوکراین 7 موشک از 12 موشک کروز Kh-101 و یک موشک از 4 موشک Kh-59 را سرنگون کرد. ارتش روسیه همچنین 7 موشک اس-300/اس-400 از منطقه بلگورود، 3 فروند پهپاد شاهد، 6 موشک Kh-47M2 Kinzhal، 6 موشک کروز Kh-22، 6 موشک بالستیک اسکندر-M، 2 موشک Kh-31P پرتاب کرد.6 month ago
پدافند هوایی اوکراین 7 موشک از 12 موشک کروز Kh-101 و یک موشک از 4 موشک Kh-59 را سرنگون کرد. ارتش روسیه همچنین 7 موشک اس-300/اس-400 از منطقه بلگورود، 3 فروند پهپاد شاهد، 6 موشک Kh-47M2 Kinzhal، 6 موشک کروز Kh-22، 6 موشک بالستیک اسکندر-M، 2 موشک Kh-31P پرتاب کرد.
خسارت در بریسلاو در نتیجه حملات روسیه6 month ago
خسارت در بریسلاو در نتیجه حملات روسیه
انفجارهایی در بردیانسک گزارش شده است6 month ago
انفجارهایی در بردیانسک گزارش شده است
6 month ago
پدافند هوایی در نزدیکی ایوانو-فرانکیفسک فعال بود
6 month ago
انفجارهایی در بخش شمالی منطقه سومی گزارش شده است
انفجارهایی در چرنیهیو گزارش شده است
6 month ago
توپخانه روسیه شبانه منطقه نیکوپل را گلوله باران کرد
2 Mig-31K دیگر از Savasleyka به پرواز درآمد
6 month ago
یکی دیگر از بمب افکن های Tu-22M3 از فرودگاه سولتسی، در مجموع 6 هواپیمای Tu-22M3 در هوابرد گزارش شده است.
6 month ago
پس از پرتاب Kinzhal، انفجارهایی در شهر Dnipro گزارش شد
6 month ago
گزارش شده است که میگ-31K روسیه موشک کینژال را پرتاب کرده است، 3 فروند هواپیما از فرودگاه ساواسلیکا به هوا منتقل شدند.
6 month ago
انفجارهایی در کرمنچوک گزارش شده است
6 month ago
هوانوردی تاکتیکی روسیه 2 موشک Kh-31P را به سمت منطقه بریسلاو پرتاب کرد
6 month ago
انفجار در Kropivnitsky گزارش شده است
6 month ago
خسارت در توکمک در اثر اصابت موشک دیروز
6 month ago
بمب افکن های روسی Tu-95MS موشک های Kh-101 را از حریم هوایی دریای خزر به سمت اوکراین پرتاب کردند، 13 بمب افکن قبلاً در هوا پرواز کرده بودند.
6 month ago
انفجارهایی در شهر دنیپرو گزارش شده است
6 month ago
پرتاب 2 موشک بالستیک از کریمه اشغالی به سمت دنیپرو