24 جولای 2024
3 month ago
چندین هواپیمای Tu-95MS از فرودگاه اولنیا
3 month ago
انفجارهایی در منطقه اودسا گزارش شده است
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بلشنیا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، کوچریفکا، سوسنیوکا، مارچیخینا بودا در منطقه سومی، کودییوکا، استریلچا، پلتنیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نسکوچنه در منطقه سومی، کروهله در منطقه خارکف انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، سمنیوکا، اومانسکه، نتایلوو منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، وییمکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به یامپولیوکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا، دیلییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه پولتاوکا، چروون، نوودانیلیوکا، مالی شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به مالینیوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کردند.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، زولوتا بالکا، بریسلاو، میخایلیوکا در منطقه خرسون و شهر خرسون، سولونچاکی در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 79 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اومانسکه، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، کراسنوخوریوکا، پوبیهادایووو و نوکاکاوو داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: منطقه دونتسک، استارومایورسکه منطقه دونتسک و روباتین منطقه زاپوریژژیا، در ساحل شرقی رودخانه دنیپرو.
ویرانی در شاخوو منطقه دونتسک3 month ago
ویرانی در شاخوو منطقه دونتسک
انفجار در خارکف گزارش شده است
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت منطقه خارکف
یک نفر در اثر حمله پهپادهای روسیه در بریسلاو زخمی شد3 month ago
یک نفر در اثر حمله پهپادهای روسیه در بریسلاو زخمی شد
جسد دوم در محل انفجار در بیلا تسرکوا پیدا شد، 4 نفر دیگر زخمی شدند
در بیلا تسرکوا، انفجار در یک ساختمان 5 طبقه رخ داد: 1 نفر کشته شد، آپارتمان ها در آتش سوختند، سقف تخریب شد.
پدافند هوایی در ماریوپل فعال بود
در نتیجه گلوله باران روستای بلایا بریوزکا در منطقه بریانسک 2 نفر زخمی شدند
ارتش روسیه شب و صبح امروز خرسون را گلوله باران کرد3 month ago
ارتش روسیه شب و صبح امروز خرسون را گلوله باران کرد
3 month ago
روسیه تولید موشک مدرن Kh-101 با دو کلاهک را آغاز کرده است. دیفنس اکسپرس می نویسد که نسخه جدید این موشک دارای دو کلاهک مجزا به وزن 800 کیلوگرم است.
خسارات وارده به Selydove منطقه دونتسک در نتیجه حمله موشکی روسیه با 2 موشک S-300
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند از 15 پهپاد شاهد را سرنگون کرد3 month ago
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند از 15 پهپاد شاهد را سرنگون کرد
وزیر دفاع اوکریانا عمروف تلفنی با لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفتگو کرد3 month ago
وزیر دفاع اوکریانا عمروف تلفنی با لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفتگو کرد
3 month ago
در جهت لیمان ارتش روسیه بیلوهوریوکا، نوسکه منطقه لوهانسک و جنگلداری سربریانسکه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به ایزومسکه در منطقه خارکف، نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نووباخموتیوکا، مژووه، یاسنوبرودیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه مالینیوکا، چروون، بیلوهیریا و شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوریخیف، نوودانیلیوکا و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، میکیلسکه در منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 61 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اومانسکه، توننکه، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، کراسنوخوریوکا، منطقه هئوروهیوکایف، نووووویکایوکا، منطقه دونتسک داشت. ، استارومایورسکه منطقه دونتسک و وربووه شمال غربی منطقه زاپوریژژیا - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه زاریچچیا، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، اولکسییوکا، میروپیلیا در منطقه سومی، وترینارنه، ووچانسک، پوتیخونوو در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در بوچکووه، اوسپنیوکا، خریپونی منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
پرتاب بمب های هوایی هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت لیپتسی منطقه خارکف
رئیس جمهور زلنسکی دو معاون دفتر رئیس جمهور را برکنار کرد. اولنا کووالسکا و ایرینا مودرا به جای الکسی دنیپروا و آندری اسمیرنوف منصوب شدند.3 month ago
رئیس جمهور زلنسکی دو معاون دفتر رئیس جمهور را برکنار کرد. اولنا کووالسکا و ایرینا مودرا به جای الکسی دنیپروا و آندری اسمیرنوف منصوب شدند.
3 month ago
انفجارهایی در کریوی ریه گزارش شده است
3 month ago
3 نفر از جمله 2 کودک بر اثر ترکش موشک در اودسا زخمی شدند
لهستان مشارکت در معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا را به حالت تعلیق درآورده است
3 month ago
رئیس جمهور زلنسکی: شب گذشته روسیه ایستگاه های برق آبی کانیوسکا و دنیستر را هدف قرار داد
3 month ago
ویرانی در کامیانسکه در نتیجه حمله روسیه. 5 نفر مجروح شدند
انفجارهایی در اودسا گزارش شده است
خسارات وارده به مناطق Dniprovsky، Kamyansky و Kryvyi Rih در منطقه Dnipropetrovsk در نتیجه حملات موشکی و پهپادی روسیه در شبانه روز.3 month ago
خسارات وارده به مناطق Dniprovsky، Kamyansky و Kryvyi Rih در منطقه Dnipropetrovsk در نتیجه حملات موشکی و پهپادی روسیه در شبانه روز.
در نتیجه گلوله باران در منطقه دونتسک یک نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند3 month ago
در نتیجه گلوله باران در منطقه دونتسک یک نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند
پدافند هوایی اوکراین 58 فروند از 60 فروند پهپاد شاهد، 17 موشک از 21 موشک کروز Kh-101، 5 موشک از 9 موشک Kh-59، 4 موشک از 4 موشک کروز اسکندر-K را سرنگون کرد. ارتش روسیه همچنین 3 موشک Kh47m2 و 2 موشک اسکندر-M شلیک کرد
3 month ago
پدافند هوایی موشک‌هایی را بر فراز منطقه چرنیوتسی سرنگون کرد
3 month ago
انفجارهایی در منطقه ایوانو-فرانکیفسک گزارش شده است
3 month ago
انفجار در خملنیتسکی گزارش شده است
3 month ago
انفجارهایی در کرمنچوک گزارش شده است
3 month ago
پهپاد شاهد به سمت منطقه لویو در حال پرواز است
3 month ago
یک نفر در نتیجه حمله روسیه در منطقه کامیانسکه زخمی شد
3 month ago
انفجارهایی در شهر دنیپرو گزارش شده است
3 month ago
بمب افکن های روسی Tu-95MS از دریای خزر موشک پرتاب کردند