7 دسامبر 2023
انفجارهایی در دونتسک گزارش شده است
3 month ago
نیمه سرهنگ پلیس در نتیجه حمله هواپیمای بدون سرنشین در روستای شتینوفکا در منطقه بلگورود کشته شد
کمیته تحقیقات روسیه مرگ پریگوژین و اوتکین را به دلیل تجزیه و تحلیل DNA اجساد بازیابی شده از سقوط هواپیما در منطقه Tver تایید کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه خرینیوکا، کلوسی در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. کروژوک، ولفین، باسیوکا، توریا، هرابوفسکه، ریاسنه از منطقه سومی و روبلن، آمبارن، بولوهیوکا در منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا، توپولی منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کرمینا، کوزمینه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، اسپیرنه، روزدویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوویهوریوکا، توردوخلیبوف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت باخموت، ارتش روسیه اوریخوو-واسیلیوکا، نوومارکووه، استوپوککی، آندرییوکا، کوردومیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی خود را به کلیشییوکا، بیلا هورا، نیویورک در منطقه دونتسک انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، نووباخموتیوکا، اورلیوکا، توننکه، نتایلوف منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کوراخیوکا، اولکساندروپیل، هاستر، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وولدار، وودیان، شاختارسکه، بلاهوداتنه، اوروژاین، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووهلهدار و استارومایورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Staroukrayinka، Huliaipilske، Orikhiv، Mala Tokmachka، Novodanylivka، Robotyne منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا، اوریخیف و روباتین در منطقه زاپوریژژیا حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون اولهیوکا، اودرادوکامیانکا، میکولایوکا، خرسون، یانتارن، دنیپروسکه در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 40 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک، اوریخوو-واسیلیوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، استپوو منطقه دونتسک، مارینکا در منطقه دونتسک داشته است.
خسارت پس از سقوط پهپاد به ساختمان مسکونی در کورسک
پدافند هوایی اوکراین یک شبه 4 موشک کروز Kh-101 را سرنگون کرد3 month ago
پدافند هوایی اوکراین یک شبه 4 موشک کروز Kh-101 را سرنگون کرد
توپخانه روسیه مارهنتس و منطقه سینلنیکوف را گلوله باران کرد3 month ago
توپخانه روسیه مارهنتس و منطقه سینلنیکوف را گلوله باران کرد
3 month ago
پدافند هوایی در منطقه چرکاسی فعال بود
انفجارهایی در کورسک گزارش شده است
3 month ago
پدافند هوایی در کیف در بحبوحه حمله گسترده جدید با موشک های Kh-101 فعال بود
فعالیت هوانوردی استراتژیک روسیه. 6 فروند بمب افکن Tu-95MS از پایگاه اولنیا در هوا
3 month ago
توپخانه روسیه خرسون را گلوله باران کرد
3 month ago
انفجارهایی در کراماتورسک گزارش شده است
حملات موشکی در کراماتورسک گزارش شده است3 month ago
حملات موشکی در کراماتورسک گزارش شده است
3 month ago
2 فروند جنگنده L39 اوکراین روز گذشته در منطقه ژیتومیر سقوط کرد و 3 خلبان آن کشته شدند.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لیسکیوشینا، بوهدانوف در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Kucherivka، Khodyne، Stepne، Myropilske منطقه Sumy و Zybyne، Okhrimivka، Varvarivka، Hrachovka، Ambarne منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اودی منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه هریانیکیوکا، سینکیوکا، کوپیانسک، اورلیانسکه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و پیشانه در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت کوردومیوکا، بیلا هورا، دیلیوکا، اولکساندرو-شولتین، دروژبا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووکالینوو، استپوو، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، مارینکا، کوراخوف، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا، هاستره منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسی به کراسنوگریوکا حمله هوایی کردند.
3 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وولدار، نوووکراینکا، اوروژاین، ریونوپیل، بلاهوداتنه، پریویلنه، بورلاتسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووهلهدار، ورمیوکا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داد.
3 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Huliaipole، Zaliznychne، Huliaipilske، Charivne، Lukyanivske، Plavni منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا، روبوتین و نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرچنیفکا، اولهیوکا، میکیلسکه، خرسون، دنیپروسکه، کیزومیس منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 40 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نوویهوریوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، اوریخوو-واسیلیوکا، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، پروومایسکه در منطقه دونتسک، مارینکا از منطقه دونتسک، ووهلهدار از منطقه دونتسک، - برای ستاد فرماندهی ارتش در منطقه دونتسک داشته است. اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
در نتیجه گلوله باران روستای پودولی در منطقه خارکف 2 نفر کشته و یک نفر زخمی شدند
3 month ago
مقامات منطقه مسکو از سرنگونی یک پهپاد در منطقه ایسترا خبر دادند
انفجارهایی در منطقه زاپوریژژیا گزارش شده است