23 ژوئن 2024
11 month ago
انفجار در ملیتوپل گزارش شد
توپخانه نیکوپل را گلوله باران کرد11 month ago
توپخانه نیکوپل را گلوله باران کرد
11 month ago
هواپیمای بدون سرنشین 2 نارنجک VOG-17 را در چرنوزمنی گورودوک منطقه بریانسک پرتاب کرده است.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، هئورهییوکا و پوبیدا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا، یلیزاوتیوکا، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به بلاهوداتنه و زولوتا نیوا انجام داده است.
11 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه نووداریوکا، لوادنه، هولیایپوله، زالیزنیچن، هولیایپیلسکه، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، اوریخیف، نووآندرییوکا از منطقه زاپوریژژیا و دودچانی، دیسونی استپروکهر، منطقه زاپوریژژیا، و دودچانی، دیسونی استپروانکا، ک. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به آنتونیوکا در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
11 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش اوکراین 22 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نووسلیفسکه منطقه لوهانسک، جنگل سربریانسکه، بوهدانیوکا و کرومووه، آودییوکا و پروومایسکه، مارینکا، ریونوپیل داشته است.
11 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کراسنی لوزی، هرمیاچ، بوهدانوف در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. ولفین، کوستیانتینیوکا، باسیوکا از منطقه سومی و هاتیشه، اوهیرتسو و دووریچانسکه در منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
11 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه پوتنیکوف، فیهولیوکا، دووریچنا، ماسوتیوکا، کوپیانسک و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا، کوتلیاریوکا و برستوف در منطقه خارکف انجام داده است.
11 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، دیبرووا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا و برستوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، مارکوف، ایوانیوسکه، اولکساندرو-شولتین و اوزاریانیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به تورتسک و نیویورک در منطقه دونتسک انجام داده است.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت آودیوکا بردیچی، لاستوکین، استپووه، توننکه، پروومایسکه، نتایلوف و کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
هیئت نظامی چین در بریتانیا و فرانسه در مورد توسعه همکاری های دفاعی - وزارت دفاع چین گفتگو کردند
11 month ago
سانچز نخست وزیر اسپانیا برای دیدار با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وارد کیف شد
11 month ago
توپخانه روسیه یک شبه جامعه مارهنتس را گلوله باران کرد
11 month ago
3 نفر در نتیجه گلوله باران در آنتونیوکا زخمی شدند
11 month ago
هواپیمای بدون سرنشین با تفنگ ضد پهپاد در نزدیکی روستای گورنال در منطقه کورسک رهگیری شد
تیرانداز مظنون در فرودگاه کیشینو شهروند تاجیکستان است
مقامات مولداوی پس از تیراندازی مرگبار در فرودگاه کیشینو - رئیس جمهور مایا ساندو - همه نهادهای دولتی و همچنین سازمان های مجری قانون را در حالت آماده باش قرار داده اند. به گفته وی، در نتیجه تیراندازی دو نفر کشته شدند - یک مرزبان و یک کارمند سرویس امنیتی فرودگاه.
در نتیجه گلوله باران روسیه در روستای سرهیوکا در منطقه دونتسک 2 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند11 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در روستای سرهیوکا در منطقه دونتسک 2 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند
11 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه پولتاوکا، هولیایپوله، هولیایپیلسکه، پیاتیخاتکی و لوبکووه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. Antonivka، Kherson، Dniprovske، Veletenske، Kizomys منطقه Kherson و Ochakiv از منطقه Mykolaiv. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا در منطقه زاپوریژژیا و مولودیژن، اینهولتس و آنتونیوکا در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
11 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 31 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی روزدولیوکا و بیلوهوریوکا، باخموت، آودییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا داشته است.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، کارپوویچی، تیمونویچی و لئونیوکا در منطقه چرنیهیو و سردینا-بودا، زنوب-نوهورودسکه، کیندراتیوکا و یوناکیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
11 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کیسلیوکا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کیسلیوکا حمله هوایی کرد.
11 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و لیمان و روزدولیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
11 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، کرومووه، چاسیو یار و ایوانیوسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در بیلا هورا و دیلیوکا انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، استپوو، آودییوکا و وودیانه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه نولسک، اولکساندروپیل، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا و پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در کراسنوگریوکا و نولسکه انجام داده است.
11 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، پرچیستیوکا، ووهلهدار، زولوتا نیوا و بلاهوداتنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به وولدار، زولوتا نیوا، ماکاریوکا و ریونوپیل در منطقه دونتسک انجام داده است.
11 month ago
11 انفجار در فرودگاه بردیانسک گزارش شده است، انفجارهای ثانویه نیز وجود دارد. خودروهای آتش نشانی و آمبولانس ها در راه هستند
11 month ago
نیروهای دفاعی اوکراین در لوادنه - پریوتن، مالا توکماچکا - اوچرتوواته، پریویلیا - زالیزنیانسکه پیشاپیش موفقیت‌های جزئی داشتند.
ارتش روسیه 13 پهپاد از نوع شاهد و 4 موشک اس-300 را در شبانه روز به اوکراین پرتاب کرد. 10 پهپاد توسط پدافند هوایی سرنگون شد
11 month ago
ارتش روسیه شبانه نیکوپل را گلوله باران کرد