21 جولای 2024
6 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه بارانیوکا، کارپوویچی، لئونیوکا در منطقه چرنیهف، زنوب-نوهورودسکه، مارچیخینا بودا، فوتوویژ منطقه سومی، اودی، اوخریمیوکا، زملیانکی، خاتنیه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی را در هرانیو، هریهوریوکا در منطقه خارکف انجام دادند.
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، ماسوتیوکا، سینکیوکا، پتروپاویوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Pischane در منطقه خارکف و Novoyehorivka در منطقه لوهانسک انجام داد.
6 month ago
در جهت آودییوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، آودییوکا، توننکه، پروومایسکه، نتایلوو، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نووباخموتیوکا، آودیوکا، وودیانه در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داده است.
6 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک و نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، هولیایپوله، نووآندرییوکا، شرباکی، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت خرسون ارتش روسیه خرسون، شلیاخوو، بریسلاو، آنتونیوکا در منطقه خرسون و سولونچاکی، چورنومورکای منطقه میکولایف را با توپخانه گلوله باران کرد، ایوانیوکا، پونیاتیوکا، یانتارنه، برهوو، ولتنسکه منطقه خرسون را با MLRS گلوله باران کرد - ستاد کل ارتش اوکراین. در گزارش عصر می گوید
6 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بوهدانیوکا، کروموو، کلیشچییوکا، بیلا هورا، مایورسکه منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کارمازینیوکا، نوسکه، دیبرووا در منطقه لوهانسک و ایوانیوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا، جنگل سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، روزدولیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، مارینکا، هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 53 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، ماکییوکا، بیلوهوریوکا، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، استپوو، آودییوکا و منطقه دونسک، پروووما داشت. هیورهییوکا و نوومیخایلوکا در منطقه دونتسک، در نزدیکی روباتین منطقه زاپوریژژیا، در کرانه شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
2 زخمی در نتیجه گلوله باران در کراماتورسک
6 month ago
انفجارهایی در سواستوپل گزارش شده است
6 month ago
بر اثر گلوله باران در خرسون یک نفر زخمی شد
6 month ago
حملات هوایی در منطقه بریسلاو گزارش شده است
یک کشتی در بندر میکولایف غرق شد: نشت نفت وجود داشت6 month ago
یک کشتی در بندر میکولایف غرق شد: نشت نفت وجود داشت
6 month ago
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تاسک نخست وزیر لهستان دیدار کرد
6 month ago
نخست وزیر @DonaldTusk در کیف: ما همچنین در قالب های دیگر همکاری خواهیم کرد. لهستان به بیانیه G7 پیوست - این بیانیه برای بسیج کشورهای دموکراتیک برای حمایت از اوکراین است.
6 month ago
از 19 ژانویه وضعیت اضطراری در قلمرو Chernorechye، Goncharne، Saharna Holovka و تعاونی Parovoz اعلام شده است.
کرملین پس از هدف قرار دادن ترمینال نواتک، اقدامات دفاعی پیشگیرانه بیشتری را متعهد شد
7 خانه در اثر گلوله باران روسیه در میرنوحراد در شبانه روز آسیب دیده است
6 month ago
انفجارهایی در منطقه پوکروفسک در منطقه دونتسک گزارش شده است
6 month ago
رئیس‌جمهور زلنسکی دستور اجرای برنامه‌ای برای حفظ هویت ملی اوکراینی‌ها در کوبان، استارودوبشچینا، اسلوبوژانشچینای شمالی و شرقی در قلمرو کراسنودار، بلگورود، بریانسک، ورونژ، کورسک و روستوف روسیه را صادر کرد. این در فرمان "در سرزمین های فدراسیون روسیه که به طور تاریخی توسط اوکراینی ها سکونت دارند" آمده است.
6 month ago
انفجارهایی در اسلوویانسک و کراماتورسک گزارش شده است
نخست وزیر لهستان @DonaldTusk سفر خود را به کیف آغاز کرد و در آنجا با رئیس جمهور ZelenskyyUa و نخست وزیر Denys_Shmyhal دیدار خواهد کرد.6 month ago
نخست وزیر لهستان @DonaldTusk سفر خود را به کیف آغاز کرد و در آنجا با رئیس جمهور ZelenskyyUa و نخست وزیر Denys_Shmyhal دیدار خواهد کرد.
خسارت در Yasynuvata در نتیجه گلوله باران6 month ago
خسارت در Yasynuvata در نتیجه گلوله باران
پدافند هوایی اوکراین 8 پهپاد از 8 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد6 month ago
پدافند هوایی اوکراین 8 پهپاد از 8 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد
6 month ago
نیروهای مسلح اوکراین: نیروهای مستقر در مسیر دونتسک از هیچ سلاحی استفاده نکردند که بتواند در دونتسک تأثیر بگذارد. نیروهای روسیه را به تلفات متعدد در میان غیرنظامیان متهم کرد
انفجارهایی در بریانسک گزارش شده است
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، بردیچی، آودییوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به لاستوکین، آودییوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه ماکسیمیلیانیوکا، هیورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در استارومایورسکه، ریونوپیل در منطقه دونتسک انجام داد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، لوبکووه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون، بریسلاو، نووتیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 59 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی، یامپولیوکا در منطقه دونتسک، نزدیک بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نزدیک نووباخموتیوکا، استپوو، آودیووکه، و پرووویکا در جنوب به سمت جنوب داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: نولسکه منطقه دونتسک، هئوریویوکا و نوومیخایلیوکا از منطقه دونتسک، از غرب تا وربوو و روبوتین منطقه زاپوریژژیا، در ساحل شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون.
در جهت شاختارسکه ارتش روسیه بوهویاولنکا، استارومایورسکه، زلنه پل را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچیوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به مینکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، کوستیانتینیوکا، تورتسک، نیویورک منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی منطقه چرنیهیو، مارچیخینا بودا، فوتوویژ، آتینسکه، پاولیوکا، کوستیانتینیوکا، سادکی از منطقه سومی، اودی، کوزاچا لوپان، اوهیرتسوه، ووچانسک، بودارکی، کولودیاز را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در هرفسکه، ووچانسک، میکولایوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به ایوانیوکا، کیسلیوکا، تاباییوکا، پیشانه در منطقه خارکف انجام داده است.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کارمازینیوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، دیبرووا، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به جنگل‌داری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، یامپولیوکا، هریهوریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش روسیه خرسون را گلوله باران کرد
6 month ago
به گفته مقامات اشغالگر در نتیجه گلوله باران در غرب دونتسک 27 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند.
موشک Kh-59 در نزدیکی شهر دنیپرو سرنگون شد6 month ago
موشک Kh-59 در نزدیکی شهر دنیپرو سرنگون شد
6 month ago
1 نفر در اثر گلوله باران در پیشانه کشته شد
6 month ago
انفجار در Kropivnitsky گزارش شده است
6 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 2 موشک در بخش غربی کریمه اشغالی خبر داد.
فرآیندهای فناوری ترمینال Novatek-Ust-Luga پس از آتش سوزی به حالت تعلیق درآمد
مقامات اشغالگر از کشته شدن 13 نفر در نتیجه گلوله باران در دونتسک خبر می دهند6 month ago
مقامات اشغالگر از کشته شدن 13 نفر در نتیجه گلوله باران در دونتسک خبر می دهند
ارتش روسیه یک دفتر پست را در سلیدوف ناحیه پوکروفسک منهدم کرد
6 month ago
انفجارهایی در منطقه کراماتورسک گزارش شده است
6 month ago
انفجارهایی در اسلوویانسک گزارش شده است
تخریب در میرنوهراد منطقه دونتسک در نتیجه گلوله باران
6 month ago
فرمانده نیروهای زمینی اوکراین عقب نشینی از روستای کروخمالنه در منطقه خارکف را تایید کرد
تلفات در نتیجه گلوله باران در Teksylshyk در دونتسک6 month ago
تلفات در نتیجه گلوله باران در Teksylshyk در دونتسک
آتش سوزی در پایانه بندر Ust-Luga پس از دو انفجار آغاز شد - رئیس منطقه Kingisepp
6 month ago
ارتش روسیه اجتماع بیلوپیلیا در منطقه سومی را با خمپاره گلوله باران کرد
حملات بی وقفه روسیه در آودیوکا6 month ago
حملات بی وقفه روسیه در آودیوکا
ارتش اوکراین حملات روسیه را به سمت جنوب به سمت مارینکا دفع می کند