21 جولای 2024
4 month ago
فعالیت پهپادهای شاهد بر فراز دریای سیاه به سمت اودسا گزارش شده است
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، سربریانکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، بردیچی، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به سمنیوکا، نتایلوف، کالینوف در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه مالینیوکا، چاریونه، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، پیاتیخاتکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک، نووداریوکا، مالینیوکا و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهرهای خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی، زمییوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی، توستودوبوف، سردینا بودا در منطقه سومی، کوزاچا لوپان، کراسنه، نسکوچنه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه به چویکیوکا در منطقه سومی و لیپتسی، وارواریوکا، نسترنه، کولودیازنه در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه زاپادنه، سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا در منطقه خارکف، توردوخلیبوف، نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک انجام داده است.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت باخموت هریهوریوکا، چاسیو یار، کلیشچیوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نیویورک و دروژبا در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 63 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووسلیوکا، بردیچی، توننکه، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، هئورهییوکا، نوومیخایلیوکا، منطقه وودیانه‌استی و اوروزچی داشت. ، در کرانه شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
گلوله باران در منطقه Dniprovsky در Kherson
2 آتش نشان در نتیجه حمله دو شیر روسیه در منطقه کراماتورسک کشته شدند4 month ago
2 آتش نشان در نتیجه حمله دو شیر روسیه در منطقه کراماتورسک کشته شدند
وزرای خارجه اوکراین و لهستان در این تماس تلفنی در مورد مسائل جاری گفتگو کردند
پرتاب موشک از Dzhankoi گزارش شد4 month ago
پرتاب موشک از Dzhankoi گزارش شد
4 month ago
توپخانه روسیه خرسون را گلوله باران کرد
جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، گسترش اتحادیه اروپا را به یک ضرورت ژئوپلیتیکی تبدیل می کند. ما دیگر نمی توانیم هیچ منطقه خاکستری در اروپا را بپردازیم. ما می خواهیم مسیر اتحادیه اروپا را دوشادوش مونته نگرو طی کنیم. @ABaerbock با وزیر امور خارجه مونته نگرو @fivanovicpg
انفجار در دنیپرو گزارش شد، پدافند هوایی احتمالی در برابر یک موشک فعال بود
انفجارهایی در اسلوویانسک گزارش شده است4 month ago
انفجارهایی در اسلوویانسک گزارش شده است
4 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی یک پهپاد بر فراز منطقه بریانسک روسیه خبر داد
4 month ago
بر اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین روسیه در بریسلاو یک نفر زخمی شد
آسیب به پل نزدیک چاپایفسک پس از انفجار4 month ago
آسیب به پل نزدیک چاپایفسک پس از انفجار
4 month ago
انفجاری روی پل بین ایستگاه های زوزدا و چاپایفسک در منطقه سامارا روسیه انجام شد
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به نادیا، توردوخلیبوف در منطقه لوهانسک حمله هوایی کردند.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، اوپیتن، نووباخموتیوکا، بردیچی، اورلیوکا، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به پوکروفسک، نووباخموتیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کوراخوف، ماکسیمیلیانیوکا، یلیزاوتیوکا، کاترینیوکا، وودیان، ووهلهدار، پرهچیستیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوراخوف، وودیان، وولدار و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه نووداریوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، اوملنیک، اوریخیف، نووآندرییوکا، پریمورسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک، ورخنیا ترسا و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، آندرییوکا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون شهر خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، سربریانکا، ورکنوکامیانسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 68 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و تابایفکا در منطقه خارکف، ترنی و ورخنوکامیانسکه در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه و آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه، نوولسکه، کرانوکوریوف، و کرانوکایوکا از دونتسک داشت. Novomykhaylivka منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
در جهت‌های Sivershchyna و Slobozhanschyna، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در Lisne، Rozhkovychi، Druzhba، Bobylivka، Kyyanytsya در منطقه Sumy و Vovchansk، Velykyy Burluk در منطقه خارکف انجام داد و توپخانه روسیه Yeline، Buchky از Chernihiv، Seraudkay، Humanias، منطقه Chernihiv، Seredkay را گلوله‌بار کرد. وووکیوکا، اولکساندریوکا، نوودمیتریوکا از منطقه سومی، اودی، وترینارنه، ووچانسک، اوخریمیوکا، میلوو، توپولی منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
انفجارهایی در کراماتورسک گزارش شده است4 month ago
انفجارهایی در کراماتورسک گزارش شده است
انفجار در میکولایف گزارش شده است
4 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت منطقه اوختیرکا
معترضان لهستانی 6 گذرگاه مرزی با اوکراین را مسدود کرده‌اند و اجازه عبور کامیون‌ها حتی با تجهیزات نیروهای مسلح اوکراین را نمی‌دهند.4 month ago
معترضان لهستانی 6 گذرگاه مرزی با اوکراین را مسدود کرده‌اند و اجازه عبور کامیون‌ها حتی با تجهیزات نیروهای مسلح اوکراین را نمی‌دهند.
4 month ago
انفجارهایی در کراماتورسک گزارش شده است
4 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
16 زخمی در نتیجه حملات موشکی روسیه در کوراخوف در منطقه دونتسک4 month ago
16 زخمی در نتیجه حملات موشکی روسیه در کوراخوف در منطقه دونتسک
خسارت در میرنوهرد در نتیجه گلوله باران روسیه
4 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که پدافند هوایی 38 پهپاد را بر فراز کریمه اشغالی سرنگون کرده است.
4 month ago
تردد به سمت فئودوسیا متوقف شده است
انفجارهایی در نزدیکی Feodosiya گزارش شده است4 month ago
انفجارهایی در نزدیکی Feodosiya گزارش شده است
4 month ago
انفجار در شهر دنیپرو گزارش شده است