20 جولای 2024
6 month ago
انفجارهایی در منطقه پوکروفسک گزارش شده است
6 month ago
ارتش اوکراین 56 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و در جنوب به پتروپاولیوکا در منطقه خارکف، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپووه، آودییوکا، نزدیک پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، در نزدیکی منطقه روبوژینیا داشت. کرانه شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سربریانکا، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به جنگل‌داری سربریانسکی در منطقه لوهانسک و ترنی، اسپیرن در منطقه دونتسک انجام داد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت هریهوریوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، چروون، چاریون، مالا توکماچکا، روبوتین، پیاتیخاتکی از منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، زنوب-تروبچفسک، سردینا-بودا، باچیفسک منطقه سومی، کوزاچا لوپان، ووفچانسک، بودارکی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به مالا ووچا و اوخریمیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به کوچریفکا، چرنسینای منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه بردیچی، استپووه، آودیوکا، سیورنه، پروومایسکه منطقه دونتسک را در جهت آودیوکا گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون نووکاایری، ولتنسکه و خرسون منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
پدافند هوایی اوکراین ظهر امروز 9 فروند از 10 فروند پهپاد شاهد و یک موشک Kh-59 را سرنگون کرد.6 month ago
پدافند هوایی اوکراین ظهر امروز 9 فروند از 10 فروند پهپاد شاهد و یک موشک Kh-59 را سرنگون کرد.
6 month ago
پدافند هوایی یک موشک را در منطقه شهر دنیپرو ساقط کرد
6 month ago
پدافند هوایی علیه هواپیماهای بدون سرنشین در منطقه کیف فعال است
6 month ago
در نتیجه گلوله باران در منطقه ولتنسکی منطقه خرسون یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد
6 month ago
فرماندار منطقه بریانسک می گوید یک پهپاد با اقدامات جنگ الکترونیک بر فراز منطقه رهگیری شد
پهپادهای روسی در لووو و دوبلیانی منطقه لویو حمله کردند6 month ago
پهپادهای روسی در لووو و دوبلیانی منطقه لویو حمله کردند
پدافند هوایی اوکراین 87 فروند از 90 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد
آتش سوزی در مجتمع مسکونی مسکونی پس از برخورد پهپاد6 month ago
آتش سوزی در مجتمع مسکونی مسکونی پس از برخورد پهپاد
انفجارهای بیشتری در اودسا گزارش شده است
6 month ago
انفجار و آتش سوزی در شهر دنیپرو در بحبوحه حمله پهپاد گزارش شده است
پدافند هوایی در اودسا فعال است، چندین انفجار شنیده می شود
بمباران هتل دونباس پالاس در دونتسک را هدف قرار داد
انفجار و آتش سوزی در ساختمان مسکونی در اودسا پس از حمله روسیه6 month ago
انفجار و آتش سوزی در ساختمان مسکونی در اودسا پس از حمله روسیه
در نتیجه حمله روسیه در میکولایف ضرباتی وجود دارد
6 month ago
انفجارهایی در منطقه خملنیتسکی گزارش شده است
6 month ago
ارتش روسیه پوکروفسک را گلوله باران کرد و 2 نفر زخمی شدند
6 month ago
ارتش اوکراین 42 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ماکییوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، اوروژاینا در منطقه دونتسک در منطقه روباتیژیا داشت. کرانه شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به جنگل‌داری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و هریهوریوکا، ریزنیکیوکا، زوانیوکا، اسپیرنه در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وودیان، وولدار، اوروژاین، ماکاریوکا، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، هولیایپوله، چاریون، مالا توکماچکا، مالی شرباکی، پیاتیخاتکی از منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد.
6 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه ایوانیوکا، سادوو، آنتونیوکا و خرسون منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کاچکاریوکا و چرونی مایاک در منطقه خرسون انجام داده است.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا در منطقه چرنیهیو، اولیتا، سوارکووه، استوکالیوکا، باسیوکا، ویسوکه، پوپیوکا در منطقه سومی، وترینارنه، کوزاچا لوپان، اوهیرتسوه، ووفچانسک، بودارکی، ژنرال استاتارک بولویوکا، ژنرال بولویوکا از خارف را بمباران کرد. اوکراین می گوید در گزارش عصر
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا بردیچی، استپووه، آودییوکا، سیورنه، نتایلوو، پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به ایوانیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، ماکسیمیلیانیوکا، هیورهییوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
پدافند هوایی در منطقه ترنوپیل فعال است
6 month ago
انفجارهایی در منطقه وینیتسیا گزارش شده است
6 month ago
به گفته وزارت دفاع روسیه، 3 پهپاد بر فراز منطقه روستوف سرنگون شد
6 month ago
انفجار در منطقه بریسلاو گزارش شده است
ارتش روسیه 4 موشک اس-300 را به سمت چوهویف در منطقه خارکف پرتاب کرد
پهپادهای شاهد از حرکت به سمت لوزووا در منطقه خارکف خبر دادند
6 month ago
در اثر گلوله باران در خرسون یک کودک کشته و یک کودک زخمی شد
3 نفر در نتیجه گلوله باران در نیکوپل زخمی شدند6 month ago
3 نفر در نتیجه گلوله باران در نیکوپل زخمی شدند
6 month ago
انفجارهای بیشتری در خرسون گزارش شده است
در نتیجه گلوله باران روستای کراسنوئه در ناحیه شبکینه در منطقه بلگورود یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.
6 month ago
انفجار در Kropivnitsky و Kryvyi Rih گزارش شده است
6 month ago
تردد در پل کرچ به طور موقت متوقف شده است
وزارت دفاع روسیه تأیید کرد که به عمد هتل خارکف پالاس در خارکف را هدف قرار داده است و مدعی شد که در میان ارتش اوکراین تلفاتی وارد شده است.
6 month ago
گلوله باران شدید منطقه کورابلنی در خرسون
6 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
6 month ago
3 کشته در نتیجه بمباران روسیه با بمب های هدایت شونده در بورووا در منطقه خارکف
پدافند هوایی اوکراین 21 فروند از 49 پهپاد شاهد را سرنگون کرد6 month ago
پدافند هوایی اوکراین 21 فروند از 49 پهپاد شاهد را سرنگون کرد