7 دسامبر 2023
انفجار در واسیلیوکا گزارش شده است
4 month ago
انفجار در توکماک در منطقه زاپوریژژیا گزارش شده است
4 month ago
پرتاب پهپادهای شاهد از پریمورسکو-آختارسک گزارش شده است
هلیکوپترها و توپخانه امروز ایستگاه راه آهن اودنوروبیوکا را گلوله باران کردند4 month ago
هلیکوپترها و توپخانه امروز ایستگاه راه آهن اودنوروبیوکا را گلوله باران کردند
فرمانده پیشین زیردریایی کلاس بهبودیافته کراسنودار، معاون دفتر بسیج کراسنودار، استانیسلاو ژیتسکی در کراسنودار به ضرب گلوله کشته شد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که نیروهای دفاعی اوکراین بیش از یک کیلومتر در جهت ملیتوپل و بردیانسک پیشروی کرده اند.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه بلشنیا، کوستوبوبریف، بوچکی در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Holyshivske، Volfyne منطقه Sumy و Udy و Vovchansk در منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به هرمیاچ منطقه چرنیهیو حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کراسنه پرشه، فیهولیوکا، دووریچنه، کوپیانسک، کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کولودیازنه و کیسلیوکا در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا، برستوف، وسله در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به نووسادوو، ایوانیوکا، جنگلداری سربریانسکه و اسپیرن در منطقه دونتسک انجام دادند.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه کراماتورسک، چاسیو یار، دیلیوکا، پیونیچنه و پیودنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندرو-شولتین و پیونیچن انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، بردیچی، آودیوکا، وودیان و کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، مارینکا، هیورهییوکا، ماکسیمیلیانیوکا، پوبیدا، یلیزاوتیوکا و کاترینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه نوومیخایلیوکا، ووهلهدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، شاختارسکه، ماکاریوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه نووداریوکا، هولیایپوله، پرئوبراژنکا، اوریخیف، استپنوهیرسک منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. نیکوپول منطقه دنیپروپتروفسک؛ Beryslav، Vesele، Antonivka، Bilozerka منطقه Kherson و شهرستان Kherson. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ریونوپیل و نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا و کوزاتسکه در منطقه خرسون انجام داده است.
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی اسپیرنه منطقه دونتسک، دوبوو-واسیلیوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک داشته است.
4 month ago
ارتش روسیه مدعی است که اوکراین دیروز چندین موشک اس-200 از جمله پل کرچ و فرودگاه در منطقه روستوف پرتاب کرده است.
4 month ago
4 نفر کشته و 11 زخمی در نتیجه بمباران هدایت شونده روسیه در اوریخیف
4 month ago
ارتش روسیه شب گذشته با موشک اسکندر میکولایف را هدف قرار داد
4 month ago
ارتش روسیه یک شبه نیکوپل و مارهنتس را گلوله باران کرد
انفجارهایی در پایگاه روسیه در شمال تا ملیتوپل گزارش شده است
توپخانه روسیه امروز نیکوپل را گلوله باران کرد5 month ago
توپخانه روسیه امروز نیکوپل را گلوله باران کرد
رئیس جمهور زلنسکی با دودا رئیس جمهور لهستان در لوتسک دیدار کرد
5 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه نووداریوکا، لوادنه، مالینیوکا، هولیایپوله در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. هاوریلیوکا، آنتونیوکا، زولوتا بالکا در منطقه خرسون و شهر خرسون؛ ایوانیوکا، اوچاکف منطقه میکولایف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوزاتسکه در منطقه خرسون و اوریخیف در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
5 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی برستوف، نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، وسله، نووکالینوو، استپوو، پروومایسکه و نولسکه، مارینکا، بلاهوداتنه در منطقه دونتسک داشته است.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کارپوویچی، هرمیاچ منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Myropillya، Znob-Novhorodske، Bilopillya منطقه سومی و Hraniv، Hatysche، Vovchansk، Varvarivka، Tsehelne منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه به ووکیوکا در منطقه سومی و میلوو و وترینارنه در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه فیهولیوکا، دووریچنا، کوپیانسک، کیسلیوکا، کامیانکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا در منطقه خارکف و نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک انجام داده است.
5 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا، وسله در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوولوبیوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و دیبرووا، اسپیرنه و ایوانیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
5 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کرمیک، بردیچی، آودیوکا، پروومایسکه و سمنیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به آودیوکا و سیورنه انجام داده است.
5 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه نولسک، هئورهییوکا، یلیزاوتیوکا، کراسنوگریوکا، الکساندروپیل، مارینکا، پوبیدا و کاترینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، ووهلهدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا و شاختارسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به بلاهوداتنه و ریونوپیل در منطقه دونتسک انجام داد.
5 month ago
توپخانه روسیه خرسون را گلوله باران کرد