18 جولای 2024
حجم عظیمی از تجهیزات نظامی روسیه پس از حملات ناموفق در مزارع اطراف نوومیخایلیوکا نابود شده است.3 month ago
حجم عظیمی از تجهیزات نظامی روسیه پس از حملات ناموفق در مزارع اطراف نوومیخایلیوکا نابود شده است.
انفجارهایی در منطقه پوکروفسک گزارش شده است
3 month ago
توپخانه روسیه خرسون را گلوله باران کرد
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه منطقه لوهانسک، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به چرنشینای منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، کالینیوکا، چاسیو یار، استوپوککی، کلیشییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا، اوروژاینه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به وودیان و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سردینا بودا، پوپیوکا، کیندراتیوکا، اولکساندریوکا، ولیکا پیساریوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوزاچا لوپان، ووچانسک، اوخریمیوکا در منطقه خارکف انجام داد.
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه مالینیوکا، پولتاوکا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به روبوتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، اومانسکه، نتایلوف، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نووباخموتیوکا، اولکساندروپیل، اورلیوکا، اومانسکه، یاسنوبرودیوکا، کارلیوکا، اوچرتینه در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه زولوتا بالکا، کیزومیس، آنتونیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به میکیلسکه در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 61 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، اسپیرنه، ایوانو-داریوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، چاسیو یار از منطقه دونتسک، بردیچی، پروومایسکه در منطقه دونتسک، هئوریوویلیکا، نوووویلیکا داشت. Novosilka، Urozhayne از منطقه دونتسک، Staromayorske در منطقه دونتسک و Verbove شمال غربی Zaporizhzhia، Krynky در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، ایوانیوکا، استپووا نووسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به کوپیانسک، سادوو، تابایفکا در منطقه خارکف انجام دادند.
3 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که 6 پهپاد را بر فراز دریای سیاه سرنگون کرده است
3 month ago
انفجار در منطقه خرسون گزارش شده است
3 month ago
انفجارهایی در کریوی ریه گزارش شده است
آتش سوزی در بلگورود پس از انفجارها، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که چندین پرتابه سرنگون شده است
3 month ago
انفجارهایی در کریوی ریه گزارش شده است
خسارت در بلگورود در نتیجه گلوله باران
3 month ago
در بمباران ووچانسک روسیه یک نفر زخمی شد
یک وسیله انفجاری در یک وسیله نقلیه در استاروبیلسک منفجر شد
انفجارهایی در کاخوفکا گزارش شده است
خسارت در خارکف در نتیجه بمباران شبانه روسیه
انفجار در خارکف گزارش شد
3 month ago
انفجارهایی در Druzhkivka گزارش شده است
3 month ago
Airplanes launched airstrikes in the western areas of the city of Khan Yunis, south of the Gaza Strip
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، استپووا نووسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به پتروپاولیوکا، کوتلاریوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، اومانسکه، نتایلوف، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نووباخموتیوکا، بردیچی، اورلیوکا در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
ارتش اوکراین 49 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی استارا هوتا در منطقه سومی، ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ایوانیفسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، سمنیوکا، اومانسکه، پروومایسکه در منطقه دونتسک، هئورهیوکایوکا و نووووو داشت. وودیان منطقه دونتسک، استارومایورسکه منطقه دونتسک و روباتین منطقه زاپوریژژیا در کرانه شرقی رودخانه دنیپرو - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، مالینیوکا، پولتاوکا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، زولوتا بالکا، کیزومیس، آنتونیوکا، کرینکی، پونیاتیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بودا-وروبیفسکا، یلین در منطقه چرنیهیو، سردینا بودا، لوکاشیوکا، استاریکووه منطقه سومی، کوزاچا لوپان، لوکیانتسی، ترنووا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به اولکساندریوکا در منطقه سومی، اوهرتسو در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه کالینیوکا، چاسیو یار، استوپچکی در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چاسیو یار، رودولیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هوستر، ماکسیمیلیانیوکا، کوستیانتینیوکا، اوروژاینه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به پوبیدا و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
انفجار در خارکف گزارش شده است
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شونده را به سمت منطقه خارکف پرتاب می کند
انفجارهایی در میکولایوکا گزارش شده است
3 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
3 month ago
5 نفر در نتیجه بمباران روسیه در منطقه زمیف در منطقه خارکف زخمی شدند
ارتش روسیه برای حمله به منطقه نیکوپل از هواپیماهای بدون سرنشین و توپخانه استفاده کرد3 month ago
ارتش روسیه برای حمله به منطقه نیکوپل از هواپیماهای بدون سرنشین و توپخانه استفاده کرد
3 month ago
2 غیرنظامی در نتیجه حمله موشکی روسیه با 2 موشک اس-300 در منطقه بریسلاو منطقه خرسون زخمی شدند.
خسارت در روستای دونایکا در منطقه بلگورود در نتیجه گلوله باران3 month ago
خسارت در روستای دونایکا در منطقه بلگورود در نتیجه گلوله باران
انفجارهایی در خارکف گزارش شده است
3 month ago
انفجارهایی در کوستیانتینیوکا گزارش شده است
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند از 11 فروند پهپاد شاهد و 9 فروند از 14 موشک کروز Kh-101 را سرنگون کرد.3 month ago
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند از 11 فروند پهپاد شاهد و 9 فروند از 14 موشک کروز Kh-101 را سرنگون کرد.
3 month ago
انفجارهایی در منطقه کیف گزارش شده است