24 جولای 2024
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا اولهیوسکه، پولتاوکا، چروونه، بیلوهیریا، روبوتین، پیاتیکاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه خرسون در منطقه خرسون و دمیتریوکا، اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Respublikanets، Chervonyy Mayak، Zmiyivka، Krynky در منطقه Kherson انجام داد.
6 month ago
ارتش اوکراین 29 درگیری رزمی با نیروهای روسی در جنوب به ترنی منطقه دونتسک، آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، پروومایسکه و نوولسکه در منطقه دونتسک، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، از غرب تا وربوف در منطقه ژنرال زاپوریژیا داشت. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، کلوسی، بوچکی، هرمیاچکا در منطقه چرنیهیو، ولفین، ایسکریسکیوشینا، مفودیوکا در منطقه سومی، اودی، کوزاچا لوپان، ووچانسک، پوتیخونوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. گزارش
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا و هیورهییوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، رودولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا نوووکالینوو، نووباخموتیوکا، بردیچی، آودیوکا، سیورنه، پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، تابایوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به برستوف منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، زولوتا نیوا، اوروژاینه، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت هریهوریوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
یک نفر در نتیجه گلوله باران روسیه در روستای نچولودیوکا در منطقه خارکف کشته شد6 month ago
یک نفر در نتیجه گلوله باران روسیه در روستای نچولودیوکا در منطقه خارکف کشته شد
بر اثر گلوله باران در خرسون 2 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند6 month ago
بر اثر گلوله باران در خرسون 2 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند
گلوله باران در منطقه کورابلنی خرسون گزارش شده است
6 month ago
در نتیجه گلوله باران صبح امروز روسیه در خرسون یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد
خسارت در شهر دنیپرو در نتیجه حمله یک شبه هواپیمای بدون سرنشین6 month ago
خسارت در شهر دنیپرو در نتیجه حمله یک شبه هواپیمای بدون سرنشین
یک موشک در منطقه شهر دنیپرو سرنگون شد
پدافند هوایی اوکراین 21 فروند از 28 پهپاد شاهد را سرنگون کرد6 month ago
پدافند هوایی اوکراین 21 فروند از 28 پهپاد شاهد را سرنگون کرد
6 month ago
انفجارهای بیشتری در شهر دنیپرو گزارش شده است و دود در یکی از ولسوالی ها بلند شده است
6 month ago
انفجارهایی در دنیپرو گزارش شده است، پدافند هوایی در برابر هواپیماهای بدون سرنشین فعال است
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، خرسون، اولکساندریوکا در منطقه خرسون و کوتسوروب، اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 27 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف، کلیشچییوکا، نووباخموتیوکا، استپوو، آودییوکا، نزدیک پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، مارینکا و نوومیخایلیوکا در بانک روبوداریست و جنوب روبودارینکا داشت. رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی، یلین، پوپیوکا در منطقه چرنیهیو، زنوب-نوهورودسکه، ایسکریسکیوشینا، میروپیلسکه، هرابوفسکه، پوپیوکا، پونومارنکی از منطقه سومی، چرونا زوریا، منطقه بوچانکیو، کوزاچاکیو، کوزاچاکیو، کوزاچاکیو، منطقه بوچانکیو، کوزاچایف، را بمباران کرد. . ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندریوکا، ووچانسک، پریکولوتنه و چوهونیوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به تابایفکا در منطقه خارکف حمله هوایی کردند.
6 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Poltavka، Huliaipole، Charivne، Orikhiv، Novoandriyivka، Pyatykhatky منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا و پیاتیخاتکی، روبوتین، نووداریوکا حمله هوایی کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچیوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نیویورک حمله هوایی کرد.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به جنگلداری سربریانسکی در منطقه لوهانسک، در نزدیکی ترنی و اسپیرن منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به مارینکا و نوومیخایلیوکا انجام داده است.
6 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وولدار، اوروژاین، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیمای روسیه حمله هوایی به استارومایورسکه انجام داده است.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، استپووه، لاستوچکینه، آودییوکا، پروومایسکه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
پرتاب شاهد از پایگاه هوایی Primorsko-Akhtarsk گزارش شد
11 نفر از جمله 5 کودک در نتیجه گلوله باران روسیه در منطقه پوکروفسکی منطقه دونتسک کشته شدند6 month ago
11 نفر از جمله 5 کودک در نتیجه گلوله باران روسیه در منطقه پوکروفسکی منطقه دونتسک کشته شدند
6 month ago
انفجارهایی در کوستیانتینیوکا گزارش شده است
خسارت در Tyahinka در نتیجه گلوله باران روسیه6 month ago
خسارت در Tyahinka در نتیجه گلوله باران روسیه
در نتیجه گلوله باران روسیه در نیکوپول با توپ، یک نفر کشته، 2 زخمی، از جمله یک کودک6 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در نیکوپول با توپ، یک نفر کشته، 2 زخمی، از جمله یک کودک
6 month ago
گلوله باران روسیه در بخش مرکزی خرسون گزارش شده است
ارتش روسیه خرسون و اوچاکف را با MLRS گلوله باران کرد
انفجارهایی در خارکف گزارش شده است
ارتش روسیه کوپیانسک، مراکز آموزشی و منازل مسکونی را گلوله باران کرد. یک زن از زیر آوار نجات یافت
6 month ago
نیروی هوایی اوکراین مدعی انهدام پست فرماندهی در پایگاه هوایی ساکی در کریمه شد
پدافند هوایی اوکراین 2 فروند پهپاد شاهد را شب گذشته سرنگون کرد6 month ago
پدافند هوایی اوکراین 2 فروند پهپاد شاهد را شب گذشته سرنگون کرد