24 جولای 2024
3 month ago
ارتش اوکراین 50 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی، تورسکه، هریهوریوکا در منطقه دونتسک و جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسکه، وییمکا، بیلوهوریوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، اوچریتینوویلو، نووووووو، داشت. از منطقه دونتسک، Krasnohorivka، Novomykhaylivka در منطقه دونتسک، Staromayorske منطقه دونتسک و Robotyne در منطقه Zaporizhzhia، Krynky از منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لیسکیوشینا در منطقه چرنیهیو، استارا هوتا، خلیبوروب، روماشکووه، ویلنا اسلوبودا در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیماهای روسیه حملات هوایی به پوپیوکا و وزدویژنسک در منطقه سومی انجام دادند.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، کیسلیوکا، پیشانه منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به هلوشکیوکا، کولیسنیکیوکا، برستوو در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا در منطقه لوهانسک و ترنی یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ترنی و زاریخنه در منطقه دونتسک انجام داد.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به اسپیرنه منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، سمنیوکا، نتایلوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در پروومایسکه، سولویوو، نووباخموتیوکا، اولکساندروپیل منطقه دونتسک انجام داد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به آنتونیوکا و کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت Orikhiv ارتش روسیه Poltavka، Malynivka، Chervone، Bilohirya، Scherbaky منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به استارومایورسکه منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت خرسون، ارتش روسیه لوو، تیاهینکا، ایوانیوکا، نووتیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به بریسلاو، اودرادوکامیانکا و کوزاتسکه در منطقه خرسون انجام داده است.
3 month ago
Explosions were reported in Kherson
3 month ago
انفجارهایی در منطقه پوکروفسک گزارش شده است
3 month ago
ارتش روسیه خرسون را گلوله باران کرد
صدراعظم آلمان: از رئیس جمهور چین خواستم تلاش کند روسیه را برای توقف جنگ در اوکراین تحت فشار بگذارد
3 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در زولوتا بالکا در منطقه خرسون یک نفر زخمی شد
3 month ago
کرملین: از موضع متعادل پکن در حل بحران اوکراین استقبال می کنیم و از پیشنهادات چین آگاه هستیم.
3 month ago
انفجار در منطقه بریسلاو گزارش شده است
پدافند هوایی روسیه 3 پهپاد را بر فراز منطقه بلگورود سرنگون کرد
3 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که یک بالون کوچک را بر فراز منطقه کورسک ساقط کرده است
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند پهپاد شاهد روسیه را شب گذشته سرنگون کرد3 month ago
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند پهپاد شاهد روسیه را شب گذشته سرنگون کرد
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نیویورک در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، سمنیوکا، نتایلوف منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت Orikhiv ارتش روسیه Poltavka، Malynivka، Chervone، Bilohirya، Scherbaky منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به روبوتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، لوو، تیاهینکا، ایوانیوکا، نووتیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 87 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، نووی، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، بردیچی، سمنیوکا، اومانیوماوسک، منطقه کراسنووو، دونتسکه و پریرنسک داشت. در گزارش عصرانه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، نوومیخایلیوکا، پوبیدا، وودیان و اوروژاین در منطقه دونتسک، استارومایورسکه منطقه دونتسک، شمال به پریوتن و جنوب غربی بیلوهیریا در منطقه زاپوریژژیا، کرینکی در منطقه خرسون می‌گویند.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، پتروپاویوکا، کیسلیوکا، پیشانه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه لئونیوکا، کوستوبوبریف، یانژولیوکا در منطقه چرنیهیو، سوسا، پوپیوکا در منطقه سومی، اودی، کوزاچا لوپان، استریلچا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوهرویدی، وزدویژنسکه در منطقه سومی، لوکیانتسی و ولوخیوکا در منطقه خارکف انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، زاریخنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
انفجار در Kropivnitsky گزارش شده است
3 month ago
حمله موشکی در پولتاوا گزارش شد
حمله موشکی در بردیانسک گزارش شد
3 month ago
پل کرچ به دلیل تهدید موشکی بسته شده است
3 month ago
4 نفر در نتیجه گلوله باران با MLRS در سیورسک منطقه دونتسک کشته شدند
ارتش روسیه شب گذشته به زیرساخت های منطقه دنیپروسکی حمله موشکی کرد
3 month ago
انفجار در خرسون در حالی که ارتش روسیه شهر را گلوله باران می کند