24 جولای 2024
6 month ago
به گفته ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، یلین، هالاهانیوکا، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، پوپیوکا، ولفین، وسلیوکا در منطقه سومی، وترینارنه، نسترنه، کومیساروف در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا، جنگل‌های سربریانسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله‌بار کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، اولکساندروپیل، نووباخموتیوکا، اوچریتینه، آودییوکا، پروومایسکه، نتایلوو منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا، یلیزاوتیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وودیان، ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا چاریون، مالی شرباکی، استپوو، لوبکووه، پیاتیخاتکی، استپنوهیرسک، پلاونی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، میکولایوکا، تیاهینکا، نووتیاهینکا، آنتونیوکا، ایوانیوکا، توکاریوکا، تومینا بالکا در منطقه خرسون و سولونچاکی از منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 94 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی تابایوکا در منطقه خارکف و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، ترنی و تورسکه در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپوو، در نزدیکی آودیوووو، ووکایوس، داشت. و Nevelske در منطقه دونتسک، Heorhiyivka، Pobyeda و Novomykhaylivka در منطقه دونتسک، Zolota Nyva در منطقه دونتسک، از شمال به Pryutne، از جنوب به Chervone و از غرب به Verbove در منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه ژنرال اشتاف، - نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
فرانسه روسیه را به دلیل حمایت از اوکراین به یک کارزار هماهنگ اطلاعات نادرست متهم می کند. بر اساس بیانیه وزارت نیروهای مسلح فرانسه، مسکو کمپین خود را از 16 ژانویه با استفاده از رسانه های دولتی مانند Sputnik، RT و RIA Nosvosti افزایش داد.
زلنسکی نشست منظم ستاد فرماندهی کل قوا برگزار کرد. از جمله بحث پرتابه ها و پهپادها مطرح شد6 month ago
زلنسکی نشست منظم ستاد فرماندهی کل قوا برگزار کرد. از جمله بحث پرتابه ها و پهپادها مطرح شد
6 month ago
گلوله باران در Kherson گزارش شده است
6 month ago
انفجارهای بزرگ در ویبورگ منطقه لنینگراد گزارش شده است
ویرانی در میرنوهرد در نتیجه گلوله باران روسیه
خسارت در Novohrodivka منطقه دونتسک در نتیجه گلوله باران شبانه6 month ago
خسارت در Novohrodivka منطقه دونتسک در نتیجه گلوله باران شبانه
دیتاپارک - مرکز داده اوکراینی پارکووی هک شد. هکرها پایگاه داده مشتریان از جمله هش رمز عبور را فاش کردند6 month ago
دیتاپارک - مرکز داده اوکراینی "پارکووی" هک شد. هکرها پایگاه داده مشتریان از جمله هش رمز عبور را فاش کردند
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه زنوب-تروبچفسک، مارچیخینا بودا، زاروتسکه، پاولیوکا، زاپسیلیا، نوودمیتریوکا، پوپیوکا در منطقه سومی، کوزاچا لوپان، ووچانسک، ووچانسکی خوتوری، منطقه بودارکی خارک را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به کومیساروف در منطقه خارکف حمله هوایی کردند.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به جنگل‌داری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، ترنی و روزدولیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به هئورهییوکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وودیان، ووهلدار، اوروژاین، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به دروژکیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا مالینیوکا، چروون، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، روبوتین، پیاتیکاتکی از منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، لوو، تیهینکا، ایوانیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، استپووه، آودییوکا، سیورنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به آودیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 65 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، تورسکه در منطقه دونتسک، نزدیک ماکییوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییسکیوکا و نئولسکت داشت. هورهییوکا، پوبیدا و نوومیخایلوکا در منطقه دونتسک، از جنوب شرقی به وودیان، زولوتا نیوا و از غرب به استارومایورسکه در منطقه دونتسک، در جنوب شرقی به روبوتین منطقه زاپوریژژیا، در ساحل شرقی رودخانه دنیپرو در خرسون، - ستاد کل ارتش. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش عصر
2 هدف هوایی بر فراز منطقه بوریسوفکا در منطقه بلگورود سرنگون شد
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با ناتاشا پیرک موسار رئیس جمهور اسلوونی تلفنی گفتگو کرد6 month ago
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با ناتاشا پیرک موسار رئیس جمهور اسلوونی تلفنی گفتگو کرد
پدافند هوایی اوکراین موشک Kh-59 را در منطقه میکولایف سرنگون کرد
6 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که 91 پهپاد اوکراینی را در 24 ساعت گذشته سرنگون کرده است
6 month ago
دادگاه روسیه ایگور استرلکوف/گیرکین را به 4 سال مستعمره کیفری محکوم کرد
بنا بر گزارش ها، حمله موشکی HIMARS به تجمع اپراتورهای هواپیماهای بدون سرنشین FPV روسیه اصابت کرد
شرکت پست دولتی اوکراین Ukrposhta نیز حملات سایبری علیه زیرساخت های خود را گزارش کرده بود6 month ago
شرکت پست دولتی اوکراین Ukrposhta نیز حملات سایبری علیه زیرساخت های خود را گزارش کرده بود
6 month ago
آژانس ایمنی حمل و نقل اوکراین گزارش حمله سایبری به زیرساخت های خود را گزارش می دهد، کار سیستم مجوز بین المللی متوقف شده است
6 month ago
شرکت انرژی اوکراین نفت گاز گزارش حمله سایبری به زیرساخت های خود، خدمات الکترونیکی مشتریان را به حالت تعلیق درآورد
6 month ago
رویترز به نقل از یک منبع اوکراینی: اوکراین به حمله به تاسیساتی که سوخت ارتش روسیه را تامین می کند، ادامه خواهد داد
مقام روسی: با وجود سرنگونی هواپیمای نظامی بر فراز بلگورود، عملیات تبادل اسرا بین اوکراین و روسیه ادامه خواهد یافت.
6 month ago
انفجارهایی در منطقه پوکروفسک گزارش شده است
تخریب در Oleksiievo-Druzhkivka در نتیجه گلوله باران
پدافند هوایی اوکراین 11 پهپاد از 14 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد6 month ago
پدافند هوایی اوکراین 11 پهپاد از 14 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد