24 جولای 2024
انفجارهایی در میکولایف گزارش شده است
5 month ago
انفجارهایی در شهر دنیپرو گزارش شده است
5 month ago
در نتیجه گلوله باران روستای توکاریوکا در منطقه خرسون یک نفر کشته و یک نفر زخمی شد
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، نووباخموتیوکا، بردیچی، لاستوچکین، آودییوکا، نتایلوف منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لیسکیوشینا، آرخیپیوکا، لئونیوکا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، استارا هوتا، روژکوویچی، فوتوویژ، ولفینه، وسلیوکا، استپوک، هرابوفسکه از منطقه سومی، کوزاچا لوپان، میکوواتوکایو، کوزاچا لوپان، میکوواتوکایو، زی‌چاچا لوپان، میکوواتوکایو، در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا را بمباران کرد. منطقه خارکف ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به سردینا-بودا، دروژبا در منطقه سومی انجام داده است.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه ماکسیمیلیانیوکا، هیورهییوکا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوییوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وولدار منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، تیمیریوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، لوبکووه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه تیاهینکا، ایوانیوکا، توکاریوکا، ولتنسکه در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به چرونی مایاک، کرینکی در منطقه خرسون انجام داد.
5 month ago
ارتش اوکراین 87 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی، در جنوب شرقی به ویمکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، نزدیک سیورنه، توننکه و منطقه دونتسکی و هِیِسکیف داشت. Novomykhaylivka منطقه دونتسک، Vodyane منطقه دونتسک، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
چند گروه از پهپادهای شاهد توسط نیروهای روسی از کریمه اشغالی پرتاب شدند.
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفتگوی تلفنی داشت.5 month ago
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفتگوی تلفنی داشت.
انفجار در نووهرودویکا در منطقه دونتسک5 month ago
انفجار در نووهرودویکا در منطقه دونتسک
5 month ago
انفجارهایی در پوکروفسک، منطقه دونتسک گزارش شده است
5 month ago
توپخانه روسیه دوباره خرسون را گلوله باران کرد
آتش سوزی در نتیجه بمباران روسیه در کوراخوف در منطقه دونتسک5 month ago
آتش سوزی در نتیجه بمباران روسیه در کوراخوف در منطقه دونتسک
5 month ago
57 زخمی بر اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین روسیه در خارکف در شبانه روز
5 month ago
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که چندین پهپاد نیروی دریایی در دریای سیاه منهدم یا از کار افتاده است
ویرانی در اسماعیل در نتیجه حمله شبانه روسیه
پرتاب موشک از منطقه بلگورود گزارش شده است
5 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت ساحل غربی رودخانه دنیپرو
تخریب در نتیجه بمباران روسیه در Velykyi Burluk یک شبه5 month ago
تخریب در نتیجه بمباران روسیه در Velykyi Burluk یک شبه
تخریب در روستای Veleteneske در منطقه Kherson در نتیجه گلوله باران5 month ago
تخریب در روستای Veleteneske در منطقه Kherson در نتیجه گلوله باران
5 month ago
5 نفر بر اثر حملات پهپادهای شاهد در اودسا زخمی شدند
7 نفر از جمله 3 کودک در اثر حمله پهپادهای روسی در خارکف کشته شدند، چندین خانه در آتش سوخت5 month ago
7 نفر از جمله 3 کودک در اثر حمله پهپادهای روسی در خارکف کشته شدند، چندین خانه در آتش سوخت
پدافند هوایی اوکراین 23 فروند پهپاد از 31 پهپاد شاهد را که روسیه به فضا پرتاب کرده بود، سرنگون کرد5 month ago
پدافند هوایی اوکراین 23 فروند پهپاد از 31 پهپاد شاهد را که روسیه به فضا پرتاب کرده بود، سرنگون کرد
5 month ago
پدافند هوایی در منطقه اودسا فعال است
یک بیمارستان و یک رستوران در Velykyi Burluk در نتیجه بمباران روسیه آسیب دیده است
5 month ago
آتش سوزی در خارکف پس از انفجار
5 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
پدافند هوایی در اودسا فعال است
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی، لوبیان، هرمیاچ در منطقه چرنیهیو، مورسیتا، استپوک، اوهروییدی، نوودمیتریوکا در منطقه سومی، اودی، استریلچا، چوهونیوکا، ووچانسک در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، یوناکیوکا، یابلونیوکا، کیندراتیوکا در منطقه سومی انجام داده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وولدار منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، هولیایپوله، استپوو، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، استپنوهیرسک منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه اوچاکف منطقه میکولایف، تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی، کومیشانی، توکاریوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چرونی مایاک، کرینکی، بریسلاو منطقه خرسون حملات هوایی انجام داد.
5 month ago
ارتش اوکراین 91 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی و یامپولیوکا در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه و کلیشیوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، نووووووکایسک، نووباخموتیوکا، دونویوکا، نوووووکایسک از منطقه دونتسک داشته است. از منطقه دونتسک، از جنوب به زولوتا نیوا در منطقه دونتسک و شمال به پریوتن منطقه زاپوریژژیا، از غرب به نووپوکروفکا و در نزدیکی روباتین منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاویوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در استپووا نووسلیوکا، کوتلاریوکا، پیشانه در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا کوراخوف، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا، پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، نووباخموتیوکا، لاستوکین، آودییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
در نتیجه بمباران روسیه در بریسلاو منطقه خرسون یک نفر زخمی شد5 month ago
در نتیجه بمباران روسیه در بریسلاو منطقه خرسون یک نفر زخمی شد
هوانوردی روسیه امروز 7 بمب در مناطق مرزی منطقه سومی پرتاب کرد که 2 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند.
5 month ago
انفجار بزرگ در چاپلینکا گزارش شد
انفجارهایی در منطقه بلگورود گزارش شده است
5 month ago
پرتاب موشک از کریمه اشغالی گزارش شده است
یک هیئت دو حزبی کنگره آمریکا امروز وارد کیف شد. مایک ترنر، رهبر کمیته اطلاعات و نماینده جمهوریخواه کنگره از اوهایو، ریاست آن را بر عهده دارد.5 month ago
یک هیئت دو حزبی کنگره آمریکا امروز وارد کیف شد. مایک ترنر، رهبر کمیته اطلاعات و نماینده جمهوریخواه کنگره از اوهایو، ریاست آن را بر عهده دارد.
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت ساحل غربی رودخانه دنیپرو
5 month ago
روسیه دیروز 6 بار از مهمات با کلروپیکرین استفاده کرد
5 month ago
گلوله باران در Kherson گزارش شده است
خسارت در Vasylivka منطقه Zaporizhzhia در نتیجه گلوله باران5 month ago
خسارت در Vasylivka منطقه Zaporizhzhia در نتیجه گلوله باران
5 month ago
انبار نفت "Stalnoy Kon" (اسب فولادی) در منطقه Oryol یک شبه با هواپیماهای بدون سرنشین مورد حمله قرار گرفت.
5 month ago
مقامات محلی در منطقه نیژنی نووگورود می گویند که یک هواپیمای بدون سرنشین با ابزار جنگ الکترونیکی در منطقه صنعتی در دزرژینسک رهگیری شد.
هواپیماهای بدون سرنشین شبانه به پالایشگاه های آفیپسکی و ایلسکی در منطقه کراسنودار حمله کردند. آسیب جدی به پالایشگاه آفیپسکی وارد نشد، اما واحد فرآوری اصلی در پالایشگاه ایلسکی آتش گرفت.
5 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 19 هواپیمای بدون سرنشین بر فراز مناطق کورسک، بریانسک، اوریول، کراسنودار و بر فراز دریای سیاه خبر داد.
پدافند هوایی اوکراین 10 پهپاد از 16 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد5 month ago
پدافند هوایی اوکراین 10 پهپاد از 16 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد
آتش سوزی پس از بمباران روسیه در Selydove منطقه دونتسک
آتش سوزی در پالایشگاه ایلسکی در منطقه کراسنودار