24 جولای 2024
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به منطقه پیشانه در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه پوکرووکا، شپیل، هولیشیفسکه، کوستیانتینیوکا در منطقه سومی، کوزاچا لوپان، استاریتا، ووچانسک، پلتنیوکا، مالا ووفچا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Veterynarne، Okhrimivka، Mala Vovcha در منطقه خارکف انجام داد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، یامپولیوکا، سربریانکا، فدوریوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نوووکالینوو، نووباخموتیوکا، بردیچی، آودیوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت هریهوریوکا، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، مالینیوکا، روبوتین، پیاتیخاتکی، پلاونی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت شاختارسکه ارتش روسیه ووهلدار، زولوتا نیوا، اوروژاین، استارومایورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه منطقه دونتسک و نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، نوووبریسلاو، بریسلاو منطقه خرسون، ایوانیوکا، کرینکی، نووتیاهینکا، توکاریوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 81 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، شمال به هریهوریوکا در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، نزدیک پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، پووهویویکایکا و هئوروهیوکایوکا داشت. منطقه، Robotyne و از غرب به Verbove منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
رئیس جمهور زلنسکی فرمان ایجاد پهپاد و شاخه روباتیک مجزا از نیروهای مسلح اوکراین را امضا کرد5 month ago
رئیس جمهور زلنسکی فرمان ایجاد پهپاد و شاخه روباتیک مجزا از نیروهای مسلح اوکراین را امضا کرد
ایستگاه فرعی در روستای ولوکونوفکا در منطقه بلگورود در اثر حمله پهپاد آتش گرفت
فیلمی از یک جفت موشک کروز اوکراینی طوفان Shado/Scalp که مستقیماً از روی یک باتری اس-400 روسی در غرب کریمه در حال حرکت به سمت فرودگاه بلبک، 1/31 عبور می کنند.5 month ago
فیلمی از یک جفت موشک کروز اوکراینی طوفان Shado/Scalp که مستقیماً از روی یک باتری اس-400 روسی در غرب کریمه در حال حرکت به سمت فرودگاه بلبک، 1/31 عبور می کنند.
پدافند هوایی یک موشک را بر فراز منطقه Synelnykove منطقه Dnipropetrovsk سرنگون کرد
شبکه پرانا سرورهای ایمیل #SaharaThunder را نقض کرد و جزئیاتی از عرضه پهپادهای شاهد به روسیه با برخی پرداخت‌های طلایی را فاش کرد.
2 نفر در اثر حمله پهپاد روسیه در مارهنتس زخمی شدند5 month ago
2 نفر در اثر حمله پهپاد روسیه در مارهنتس زخمی شدند
5 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در روستای توکاریوکا در منطقه خرسون 2 نفر زخمی شدند
جوزپ بورل فونتلس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی وارد کیف شد.5 month ago
جوزپ بورل فونتلس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی وارد کیف شد.
5 month ago
خسارات ناشی از گلوله باران شبانه روسیه در خرسون
در نتیجه حمله موشکی روسیه با اس-300 در زولوچیف منطقه خارکف یک نوزاد کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند.5 month ago
در نتیجه حمله موشکی روسیه با اس-300 در زولوچیف منطقه خارکف یک نوزاد کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند.
5 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در روستای نووتیاینکا در منطقه خرسون یک نفر کشته شد
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۷ پهپاد بر فراز منطقه بلگورود خبر داد
5 month ago
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شونده را به سمت کوپیانسک پرتاب می کند
خاموشی در روستوف، باتایسک و آزوف در منطقه روستوف به دلیل نقص فنی در شبکه برق
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا، آرخیپیوکا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، سردینا-بودا، توستودوبوف، ووفکیوکا، ولفین، موهریتا، هرابوفسکه، پونومارنکی از منطقه سومی، منطقه وترنه‌رو، ژنرال خانارک، را بمباران کرد. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش عصر
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به استپووا نووسلیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، سربریانکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، نووباخموتیوکا، اوچریتینه، آودییوکا، پروومایسکه، نتایلوو منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به لاستوکین در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به استارومایورسکه منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا چاریون، مالی شرباکی، استپوو، لوبکووه، پیاتیخاتکی، استپنوهیرسک، پلاونی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون خرسون و اوچاکف منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 105 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا، ترنی، تورسک، هریهوریوکا در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه و کلیشیوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، منطقه پرووویسکیف داشت. هورهییوکا و نوومیخایلیوکا از منطقه دونتسک، روباتین منطقه زاپوریژژیا، در کرانه شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
بایدن: توافقنامه امنیت ملی دو حزبی ما به ایالات متحده اجازه می دهد تا به کار حیاتی ما برای دفاع از آزادی اوکراین و حمایت از دفاع از آن ادامه دهد. اگر اشتهای پوتین برای کنترل را متوقف نکنیم، او خود را فقط به اوکراین محدود نخواهد کرد و هزینه های آمریکا افزایش خواهد یافت.
5 month ago
انفجارها در منطقه بریسلاو گزارش شده است
5 month ago
ارتش روسیه وروژبا در منطقه سومی را گلوله باران کرد که یک نفر کشته شد
FSB روسیه 3 نفر را بازداشت کرد و آنها را در آماده سازی برای ترور یک مقام مقامات اشغالی در کریمه متهم کرد.
5 month ago
پوتین با رئیس جمهور امارات تماس تلفنی داشت و در مورد تبادل زندانیان با اوکراین گفتگو کرد
5 month ago
روسیه خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت برای بررسی حمله موشکی به لیسیچانسک اشغالی منطقه لوهانسک شد.
وزیر امور خارجه @MSZ_RP @sikorskiradek پس از گفتگو با رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا @JosepBorrellF: من از کنگره آمریکا می‌خواهم - اما فکر می‌کنم این موضع مشترک ماست - برای تصویب بسته کمکی ایالات متحده به اوکراین. جوزپ بورل سفر خود به کیف را اعلام کرد و بر نیاز به حمایت بیشتر و سریعتر از اوکراین تاکید کرد.
آرتم تروستیانسکی و ایوان ژوشما نمایندگان مقامات اشغالی در نتیجه حمله موشکی مشکوک در لیسیچانسک کشته شدند.
5 month ago
4 نفر در نتیجه گلوله باران روسیه در خرسون کشته شدند
5 month ago
انفجارهایی در منطقه بلگورود گزارش شده است
الکسی پوتلشنکو، یک مقام شغلی در بخش‌هایی از منطقه لوهانسک اوکراین در نتیجه انفجاری پس از حمله موشکی به کافه آدریاتیکا در لیسیچانسک کشته شد.
سرویس های امنیتی گرجستان محموله های حاوی مواد منفجره را در مرز با روسیه رهگیری کرده اند5 month ago
سرویس های امنیتی گرجستان محموله های حاوی مواد منفجره را در مرز با روسیه رهگیری کرده اند
5 month ago
سرویس امنیت دولتی گرجستان گزارش داد محموله ای از مواد منفجره که از اودسا به ورونژ عازم بود در گرجستان کشف و ضبط شد.
تخریب در نتیجه بمباران در پوکروفسک5 month ago
تخریب در نتیجه بمباران در پوکروفسک
5 month ago
Explosions were reported in Kherson