18 جولای 2024
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بلشنیا، میخالچینا اسلوبودا و میستکی در منطقه چرنیهیو، پروهرس، ایسکریسکیوشینا، باسیوکا و زاپسیلیا در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بیلی کولودیاز، استاری سالتیو و لوکیانتسی در منطقه خارکف انجام داده است.
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه بیلوهیریا، روبوتین، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به روبوتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین 121 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، ایوانیوکا، برستوو در منطقه خارکف، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، ماکییوکا، نوسکه، نوولوبیوکا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، آندریخنیوویکا، آندریخنیوویکا، منطقه دونتسک، نوولکساندریوکا، یوهنیوکا، سوکیل، نووپوکروسکه، سمنیوکا، اومانسکه، نتایلوو و نولسکه از منطقه دونتسک، کوستیانتینیوکا، پاراسکوویوکا و اوروژاینکا از منطقه دونتسک، استارومایورسکه از منطقه دونتسک از منطقه ژنرال Krynky، استارومایورسکه از منطقه دونتسک، ژنرال Krynky. در گزارش عصر می گوید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، پتروپاولیوکا، استپووا نووسلیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در چاسیو یار، دروژبا، پیونیچنه در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داده است.
2 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نوولکساندریوکا، سوکیل، نووپوکروفسکه و اومانسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندروپیل، نووسلیوکا پرشا، کارلیوکا و موسکوفسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، هورهییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
سفرای اتحادیه اروپا با گام نهایی موافقت کردند - ارسال سودهای بادآورده توقیف شده دارایی های دولتی روسیه که در اتحادیه اروپا مسدود شده است به اوکراین.
تلفات حمله موشکی روسیه به خارکف به 7 زخمی رسید
2 month ago
5 زخمی بر اثر حملات موشکی روسیه در خارکف
2 month ago
پارلمان اوکراین حکومت نظامی و بسیج عمومی را برای 90 روز تمدید کرد
2 month ago
انفجارهای بیشتری در خارکف گزارش شده است
اگر نیروهای فرانسوی در منطقه درگیری اوکراین قرار بگیرند به هدف ارتش روسیه تبدیل خواهند شد - وزارت خارجه روسیه2 month ago
اگر نیروهای فرانسوی در منطقه درگیری اوکراین قرار بگیرند به هدف ارتش روسیه تبدیل خواهند شد - وزارت خارجه روسیه
2 month ago
انفجارهایی در خارکف گزارش شده است
3 زخمی، از جمله یک کودک در نتیجه گلوله باران در نیکوپل2 month ago
3 زخمی، از جمله یک کودک در نتیجه گلوله باران در نیکوپل
2 month ago
2 نفر بر اثر اصابت موشک در منطقه کیف زخمی شدند، 1 نفر و یک کودک در اثر اصابت موشک در منطقه کیرووحراد زخمی شدند. 1 کشته و 2 زخمی بر اثر گلوله باران در بیلوزرکا در منطقه خرسون
پدافند هوایی اوکراین 33 موشک از 45 موشک کروز Kh-101، 4 موشک از 4 موشک کروز کالیبر، 2 موشک از 2 موشک Kh-59/Kh-69، 20 فروند از 21 پهپاد شاهد را در یک شبه سرنگون کرد. روسیه همچنین 1 موشک Kh-47M2، 2 موشک بالستیک اسکندر-M، 1 موشک کروز اسکندر-K پرتاب کرد.2 month ago
پدافند هوایی اوکراین 33 موشک از 45 موشک کروز Kh-101، 4 موشک از 4 موشک کروز کالیبر، 2 موشک از 2 موشک Kh-59/Kh-69، 20 فروند از 21 پهپاد شاهد را در یک شبه سرنگون کرد. روسیه همچنین 1 موشک Kh-47M2، 2 موشک بالستیک اسکندر-M، 1 موشک کروز اسکندر-K پرتاب کرد.
حملات موشکی روسیه زیرساخت های برق را در مناطق استری و چرونوهرد در منطقه لویو هدف قرار داد.
2 month ago
انفجارهای بیشتری در کیف گزارش شده است
2 month ago
پرتاب موشک های بالستیک از کریمه اشغالی گزارش شده است
2 month ago
انفجار در Stryi منطقه Lviv گزارش شده است
2 month ago
انفجارهایی در منطقه کیف گزارش شده است
2 month ago
انفجارهای بیشتری در منطقه ایوانو-فرانکیفسک گزارش شده است
2 month ago
پدافند هوایی در منطقه کیف فعال است
2 month ago
پدافند هوایی در منطقه Lviv فعال است
خاموشی و قطع آب در چندین منطقه در Zaporizhzhia
2 month ago
انفجارهایی در منطقه ایوانو-فرانکیفسک گزارش شده است
انفجارهایی در Zaporizhzhia گزارش شده است
2 month ago
پرتاب موشک کالیبر از دریای سیاه گزارش شده است
2 month ago
چندین بمب افکن Tu-95MS در منطقه پرتاب موشک در هوا حمل می شوند
انفجار و آتش سوزی بزرگ در لوهانسک گزارش شده است
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه اوریخوو-واسیلیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کالینوف، نوولکساندریوکا، نووپوکروفسکه و اومانسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به شمال غرب اوچرتین در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به پاراسکویوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
2 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه Malynivka، Chervone، Robotyne، Pyatykhatky منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به کومیشوواخا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کردند.
2 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه لوو، اینژنرنه، آنتونیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به چرونی مایاک، ایوانیوکا و دنیپروسکه در منطقه خرسون حملات هوایی انجام داده است.
2 month ago
ارتش اوکراین 64 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، پیشانه در منطقه خارکف، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، نوسکه در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسک، وییمکا، اسپیرنه، رزدولیوکا، ایوانیوسکه، نووی و آندرییوکا در منطقه دونتسک دردریکو، اووولک انجام داد. Yevhenivka، Novoselivka Persha، Umanske، Netaylove از منطقه دونتسک، Krasnohorivka، Kostyantynivka، Vodyane و Urozhayne در منطقه دونتسک، Staromayorske در منطقه دونتسک، Robotyne و Verbove شمال غربی منطقه Zaporizhzhia، Krynky از منطقه Armed of Kherson. اوکراین می گوید در گزارش عصر
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا بیلوپیلیا، خوتین، زاپسیلیا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
در نتیجه 14 حمله پهپادی و 2 توپخانه امروز در نیکوپل 4 نفر زخمی شدند2 month ago
در نتیجه 14 حمله پهپادی و 2 توپخانه امروز در نیکوپل 4 نفر زخمی شدند
وزارت دفاع بلاروس اعلام کرد که بررسی رزمی ناگهانی حامل‌های تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را آغاز کرده است: Su-25 و واحدی با موشک‌های اسکندر برای شرکت در این عملیات.
2 month ago
بلاروس به رزمایش هسته ای روسیه می پیوندد
انفجارهایی در منطقه اودسا گزارش شده است
2 month ago
سرویس امنیت اوکراین سلول FSB را که در حال آماده سازی ترور رئیس جمهور اوکراین بودند افشا کرد: دو سرهنگ اداره امنیت دولتی بازداشت شدند.
2 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت کرینکی و بریسلاو منطقه خرسون
سازمان منع تسلیحات شیمیایی: اتهامات علیه روسیه مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی در اوکراین با شواهد کافی پشتیبانی نمی شود.
2 month ago
ارتش روسیه خرسون را گلوله باران کرد
در نتیجه گلوله باران روسیه در بیلوزرکا در منطقه خرسون یک نفر زخمی شد2 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در بیلوزرکا در منطقه خرسون یک نفر زخمی شد
ایستگاه پلیس در نتیجه گلوله باران شبانه روسیه در تورتسک آسیب دید
خسارت در بریسلاو در نتیجه گلوله باران2 month ago
خسارت در بریسلاو در نتیجه گلوله باران