21 جولای 2024
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، کالینیوکا، ایوانیوسکه، استوپوککی، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ولفین، ریاسنه، سادکی از منطقه سومی، ایواشکی، اودی، ووچانسک، بودارکی، آمبارن در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه در ترنی، دیبرووا، سیورسک، وییمکا، اسپیرنه، وسله منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، اوروژاین، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، مالینیوکا، هولیایپوله، مالا توکماچکا، اوریخیف، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، آنتونیوکا، خرسون و سولونچاکی، کوتسوروب در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 76 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، بوهدانیوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپووه، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، استارومایورسکه در منطقه دونتسک، ژنرال زاپورژوژ، منطقه دونتسک داشت. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اوچرتین، بردیچی، استپووه، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نووباخموتیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، هئورهییوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
پدافند هوایی اوکراین موشک Kh-59 را در منطقه کریوی ریه ساقط کرد6 month ago
پدافند هوایی اوکراین موشک Kh-59 را در منطقه کریوی ریه ساقط کرد
6 month ago
گلوله باران در Kherson گزارش شده است
6 month ago
ارتش روسیه خرسون را گلوله باران کرد
6 month ago
3 نظامی روس در نتیجه حمله پهپادی مشکوک در منطقه بلگورود در نزدیکی مرز اوکراین زخمی شدند
پدافند هوایی اوکراین 28 فروند از 31 پهپاد شاهد، موشک های Kh-59 و Kh-31P، هواپیماهای Su-34 و Su-30SM را سرنگون کرد.
6 month ago
ارتش روسیه چورنوبایوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد
6 month ago
چندین پهپاد شاهد بر فراز منطقه اودسا هستند
سوخو-34 روسی در جهت ماریوپل سرنگون شد
6 month ago
پهپاد شاهد بر فراز منطقه تاتاربوناری در منطقه اودسا
پدافند هوایی در منطقه خملنیتسکی فعال بود
6 month ago
ارتش روسیه کوراخوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد
انفجار در اودسا گزارش شده است
6 month ago
انفجارهایی در هورلیوکا گزارش شده است
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی، بلشنیا، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، سردینا-بودا، پروهرس، ولفین، باسیوکا، میروپیلیا در منطقه سومی، هوریف کوزاچوک، وترینارنه، هاتیشه، بودارکی، ژنرال خارک را بمباران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به پتروپاویوکا و کیسلیوکا در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کرمیک، اوچرتین، استپووه، آودییوکا، کارلیوکا، نتایلوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوچرتین، توننکه، آودییوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به یامپولیوکا و تورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، اولکساندروپیل، کراسنوگریوکا، کوراخوف، مارینکا، کاترینیوکا، یلیزاوتیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، هولیایپوله، هولیایپیلسکه، اوریخیف، نووآندرییوکا، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، اوروژاین، ریونوپیل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به استارومایورسکه منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، خرسون، کومیشانی، بیلوزرکا و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 48 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، در جنوب به نووباخموتیوکا، استپوو، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونیتسک و نوولسکی در منطقه دونتسک داشت. در نزدیکی Robotyne و جنوب به Huliaipole منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
4 نفر در نتیجه گلوله باران در هورلیوکا زخمی شدند
6 month ago
انفجارهایی در نزدیکی کروپیونیتسکی گزارش شده است
6 month ago
انفجار در خرسون گزارش شده است
6 month ago
1 نفر در نتیجه گلوله باران در هورلیوکا زخمی شد
6 month ago
تردد کامیون ها احیا شد: کشاورزان لهستانی محاصره گذرگاه مرزی مدیکا - شگینی را پایان دادند.
7 month ago
در نتیجه گلوله باران در خرسون 3 نفر کشته و یک نفر زخمی شدند
پدافند هوایی اوکراین 14 پهپاد از 15 پهپاد شاهد را که روسیه پرتاب کرده بود سرنگون کرد7 month ago
پدافند هوایی اوکراین 14 پهپاد از 15 پهپاد شاهد را که روسیه پرتاب کرده بود سرنگون کرد