18 جولای 2024
حمله هواپیماهای بدون سرنشین روسیه به زیرساخت های انرژی حیاتی در سومی آسیب رساند
انفجارهایی در Zaporizhzhia گزارش شده است
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه یلین، کلوسی، سمنیوکا، اولکساندریوکا، میکولایوکا در منطقه چرنیهیو، تاراسیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به هرمیاچ منطقه چرنیهیو حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هورهییوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به یوهنیوکا و یلیزاوتیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به شهر خارکف حمله هوایی کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، تورسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، کالینیوکا، کلیشچییوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به دیلیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
2 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه سوکیل، نووپوکروفسکه و اومانسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی را به پروهرس، ووچه و هالیسینیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف بیلوهیریا، روبوتین، کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین 103 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، پیشانه، برستوو در منطقه خارکف، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، نووسادوو و تورسکه در منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، وییمکا، نوویکا، و ایوانیزیوکا از منطقه لوهانسک داشت. منطقه دونتسک، نووولکساندریوکا، نوووپوکروسکه، اومانسکه، یاسنوبرودیوکا و نتایلوف از منطقه دونتسک، کوستیانتینیوکا، کراسنوگریوکا، وودیان و اوروژاینه از منطقه دونتسک، استارومایورسکه از منطقه دونتسک و روباتین از منطقه Zaporizhinky، منطقه ژنرال KForizhia اوکراین، در گزارش عصر می گوید
2 month ago
سیلوهای غلات در نتیجه حمله موشکی روسیه در منطقه پولتاوا آسیب دیدند
در نتیجه بمباران روسیه در خارکف حداقل 7 نفر زخمی شدند
ارتش روسیه نیروگاه اسلوویانسکا در میکولایوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد
2 month ago
انفجارهایی در خارکف گزارش شده است
2 month ago
سخنگوی فرماندهی خورتیتسیا - ارتش روسیه حدود 25000 پرسنل نظامی را در جهت چاسیو یار مستقر کرد.
2 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت کوزاچا لوپان در منطقه خارکف
یک همکار محلی در بردیانسک منفجر شد و در محل کشته شد
2 month ago
گلوله باران در Kherson گزارش شده است
2 month ago
انفجارهایی در پوکروفسک گزارش شده است
انفجارهایی در منطقه هنیچسک گزارش شده است
خسارت در اوکراین در نتیجه گلوله باران
پدافند هوایی اوکراین 23 فروند از 24 پهپاد شاهد را سرنگون کرد2 month ago
پدافند هوایی اوکراین 23 فروند از 24 پهپاد شاهد را سرنگون کرد
آسیب به زیرساخت ها در منطقه دنیپرو در نتیجه حمله هواپیماهای بدون سرنشین شاهد2 month ago
آسیب به زیرساخت ها در منطقه دنیپرو در نتیجه حمله هواپیماهای بدون سرنشین شاهد
انفجار در سومی گزارش شده است
بر اساس گزارش‌ها، حمله روسیه به منطقه نووبرووارسکی خارکف2 month ago
بر اساس گزارش‌ها، حمله روسیه به منطقه نووبرووارسکی خارکف
2 month ago
انفجارهایی در منطقه پوکروفسک گزارش شده است
انفجارهای جدیدی در خارکف گزارش شده است
2 month ago
زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هواپیمای سوخو-25 را در منطقه دونتسک سرنگون کرد
2 month ago
در جهت Orikhiv ارتش روسیه Poltavka، Bilohirya، Robotyne، Lobkove منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک، اوریخیف و پرئوبراژنکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
2 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه میکولایوکا، لوو، نووتیاهینکا، پونیاتیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به بریسلاو منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین 74 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی پیشانه، کیسلیوکا در منطقه خارکف، استلماخیوکا، برستوف در منطقه لوهانسک، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، نووی، کلیشچییوکا، توزدولیوکا جنوبی، انجام داد. منطقه دونتسک، نوولکساندریوکا، سوکیل، نوووپوکروسکه، اومانسکه از منطقه دونتسک، هئورهییوکا، پاراسکوویوکا و اوروژاینه در منطقه دونتسک، از جنوب به نووداریوکا، استارومایورسکه در منطقه دونتسک و روباتین منطقه زاپوریژژیا، منطقه کرینکی، ژنرال اشتاسون، کرینکی، ژنرال کرینکی، کرینکی از Kher در گزارش عصر می گوید
2 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا سوکیل، نوووپوکروسکه، اومانسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به تاراسیوکا و نووسلیوکا پرشا در منطقه دونتسک انجام داده است.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، ایوانیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه میروپیلسکه، ولیکا پیساریوکا، لیسن، روماشکوف منطقه سومی، کوزاچا لوپان، استریلچا، هاتیشه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کراسنی خوتر در منطقه چرنیهیو، لوهیوکا در منطقه سومی، خارکف، اسلوبوژانسکه، وسله، چرکاسکی تیشکی در منطقه خارکف انجام داده است.
2 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نووسادوو و ایوانیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هئورهییوکا، کوستیانتینیوکا، پاراسکوویوکا، منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به کوستیانتینیوکا، وودیان و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام دادند.
2 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه روزدولیوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اسپیرنه و دروژبا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 زخمی در نتیجه حمله موشکی روسیه به یک شرکت در خارکف2 month ago
6 زخمی در نتیجه حمله موشکی روسیه به یک شرکت در خارکف
یک نفر در نتیجه حمله موشکی روسیه به دروژکیوکا کشته شد2 month ago
یک نفر در نتیجه حمله موشکی روسیه به دروژکیوکا کشته شد
2 month ago
در نتیجه حمله موشکی روسیه در منطقه اودسا 3 نفر زخمی شدند
دود پس از انفجار در خارکف، تلفات ناشی از حملات موشکی روسیه - به گفته شهردار2 month ago
دود پس از انفجار در خارکف، تلفات ناشی از حملات موشکی روسیه - به گفته شهردار
2 month ago
انفجارهایی در منطقه کراماتورسک در منطقه دونتسک گزارش شده است
2 month ago
انفجار در شبکینو در منطقه بلگورود گزارش شده است
وزارت امور داخلی روسیه، پوروشنکو، رئیس‌جمهور سابق اوکراین و زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد2 month ago
وزارت امور داخلی روسیه، پوروشنکو، رئیس‌جمهور سابق اوکراین و زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد
2 month ago
انفجار در خارکف گزارش شده است
انفجارهایی در شهر پاولوهراد و دنیپرو گزارش شده است
2 month ago
در نتیجه حمله هوایی روسیه به چرکاسکی تیشکی در منطقه خارکف یک نفر زخمی شد
در نتیجه انفجار در بلگورود حداقل 5 زخمی شدند
انفجار مهیبی در بلگورود گزارش شد، احتمالا هواپیما به طور تصادفی بمبی را پرتاب کرده است
در نتیجه گلوله باران امروز در نیکوپل یک نفر زخمی شد2 month ago
در نتیجه گلوله باران امروز در نیکوپل یک نفر زخمی شد
2 month ago
وزارت امور خارجه روسیه: رزمایش دفاع پایدار ناتو نشان می‌دهد که این ائتلاف در حال آماده شدن برای "درگیری احتمالی" با روسیه است.
یک پهپاد در بریسلاو به یک کامیون برخورد کرد2 month ago
یک پهپاد در بریسلاو به یک کامیون برخورد کرد
2 پهپاد شاهد شبانه به زیرساخت های غیرنظامی در خارکف حمله کردند
2 نفر در حمله پهپاد شاهد در پاولوهرد زخمی شدند2 month ago
2 نفر در حمله پهپاد شاهد در پاولوهرد زخمی شدند