20 جولای 2024
4 month ago
انفجارهایی در خارکف گزارش شده است
4 month ago
انفجارها در منطقه کریویی ریح گزارش شده است
IAEA experts who are at the occupied Zaporizhzhya NPP reported that they heard explosions and gunshots near the station. The agency also noted that during the tour, anti-personnel mines were spotted along the perimeter of the fence, in an area inaccessible to the station's personnel.
4 month ago
گلوله باران توپخانه روسیه در خرسون گزارش شد
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، پتروپاویوکا، پیشانه منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به کیسلیوکا و سادوو در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلدار، بلاهوداتنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا، اورلیوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوووکالینوو، اولکساندروپیل، آرخانهلسکه، نوولکساندریوکا، اوچرتینه، پروهرس، نووباخموتیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، پولتاوکا، مالینیوکا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون کاچکاریوکا، لوو، خرسون، استانیسلاو منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 73 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی، روزدولیوکا در منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه، نولسکه از منطقه دونتسک، کراسنوخرویوکا، نوووواکی و هیوریدکی داشت. جنوب به زولوتا نیوا از منطقه دونتسک، استارومایورسکه منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه پروهرس منطقه چرنیهیو، شالیهین، سوارکووه، استارا هوتا در منطقه سومی، کوزاچا لوپان، هاتیشه، پلتنیوکا، اوخریمیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به دروژبا، هلوخیف، ولفین در منطقه سومی، اوخریمیوکا، ویلخواتکا، ختنیه، توپولی منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه چاسیو یار، آندرییوکا، دروژبا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چاسیو یار و دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
انفجار در میکولایف گزارش شده است
4 month ago
درگیری‌های شدید در منطقه غرب تا آودیوکا ادامه دارد، ارتش اوکراین حملات متعدد روسیه را دفع می‌کند.
4 month ago
مارک روته نخست وزیر هلند و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز از خارکف بازدید کردند
4 month ago
انفجارهایی در کریوی ریه گزارش شده است
4 month ago
انفجارهایی در اسکادوسک گزارش شده است
پرتاب بمب های هدایت شونده توسط هوانوردی روسیه در منطقه پولوهی در منطقه زاپوریژژیا
انفجارهایی در نزدیکی Hvardiyske در نزدیکی سیمفروپل گزارش شده است4 month ago
انفجارهایی در نزدیکی Hvardiyske در نزدیکی سیمفروپل گزارش شده است
4 month ago
ارتش روسیه با توپخانه خرسون را گلوله باران کرد
4 month ago
چندین انفجار در سراسر کریمه اشغالی گزارش شده است
4 month ago
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شونده را به سمت منطقه کوپیانسک پرتاب می کند
4 month ago
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره فایل ضبط شده ای که ادعا می شود افسران آلمانی در مورد حمله به پل کریمه اشغالی صحبت می کنند: جنگ هیبریدی علیه روسیه توسط غرب در حال گسترش است.
4 month ago
روسیه می گوید که هشدار آستین وزیر دفاع آمریکا در مورد جنگ بین ناتو و مسکو در صورت سقوط اوکراین "بسیار غیر مسئولانه" است.
انفجارهایی در منطقه پوکروفسک گزارش شده است
4 month ago
یک پهپاد بر فراز روستای نوایا درونیا در منطقه بلگورود سرنگون شد
ارتش روسیه در شبانه روز 4 موشک اس-300 را به سمت کوستیانتینیوکا پرتاب کرد که به زیرساخت های غیرنظامی خسارات زیادی وارد کرد.4 month ago
ارتش روسیه در شبانه روز 4 موشک اس-300 را به سمت کوستیانتینیوکا پرتاب کرد که به زیرساخت های غیرنظامی خسارات زیادی وارد کرد.
پدافند هوایی اوکراین 4 پهپاد از 4 پهپاد شاهد را سرنگون کرد. همچنین روسیه 5 موشک اس-300 را از منطقه بلگورود و بخش هایی از منطقه دونتسک اشغال کرده است.
3 کامیون در نتیجه گلوله باران تانک در ایست بازرسی گذرگاه مرزی Troyebortnoe در منطقه بریانسک منهدم شد.
4 month ago
3 پهپاد بر فراز دزرژینسک منطقه نیژنی نووگورود سرنگون شد - مقامات محلی
4 month ago
انفجارهایی در منطقه پوکروفسک گزارش شده است
سامانه پدافند هوایی یک پهپاد از نوع هواپیما را بین شهرک های گورودیشچه و رزنیکوف در منطقه بلگورود سرنگون کرد.
یک پهپاد بر فراز منطقه کورسک سرنگون شد
4 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه لوادنه، پولتاوکا، هولیایپوله، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، استپوو منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه در لوادنه، مالا توکماچکا، روبوتین، نوودانیلیوکا، یورکیوکا در منطقه زاپوریژژیا حملات هوایی انجام داد.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه ماکسیمیلیانیوکا، هیورهییوکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوستیانتینیوکا، وودیان، اوروژاین، استارومایورسکه در منطقه دونتسک، نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون و میخایلیوکا، بریسلاو، پونیاتیوکا، اینهولت های منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 73 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی پتروپاولیوکا و تابایفکا در منطقه خارکف، ترنی، یامپولیوکا در منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه از منطقه دونتسک، نول، داشت., Heorhiyivka, Pobyeda, Novomykhaylivka منطقه دونتسک, Robotyne of Zaporizhzhia, در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نادیا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اوچرتین، ووچه، بردیچی، استپووه، اورلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندروپیل، نوولکساندریوکا، اوچرتین، نووباخموتیوکا، سولوویوو، سمنیوکا در منطقه دونتسک انجام داد.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هیرسک، کارپوویچی در منطقه چرنیهیو، نوا هوتا، سردینا-بودا، دروژبا، فوتوویژ، وروژبا در منطقه سومی، دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، منطقه خارقیز برستوو را بمباران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه حملات هوایی خود را به بولوهیوکا، میتروفانیوکا در منطقه خارکف انجام دادند.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Virolubivka و Mykolayivka در منطقه دونتسک انجام داد.
3 نفر در نتیجه حمله هوایی در شربینیوکا منطقه دونتسک زخمی شدند
4 month ago
ارتش روسیه خرسون و حومه آن را گلوله باران کرد
ارتش اوکراین کنترل روسیه بر بردیچی را رد کرد4 month ago
ارتش اوکراین کنترل روسیه بر بردیچی را رد کرد
4 month ago
سخنگوی فرماندهی تاوریا - نیروهای روسی در حال پرتاب نارنجک های حاوی ماده شیمیایی کلروپیکرین در جهت نووپاولیوکا هستند.
در نتیجه گلوله باران روسیه و حملات هواپیماهای بدون سرنشین در منطقه نیکوپل یک نفر زخمی شد4 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه و حملات هواپیماهای بدون سرنشین در منطقه نیکوپل یک نفر زخمی شد
پدافند هوایی روسیه در نزدیکی سیمفروپل، کریمه اشغالی فعال بود4 month ago
پدافند هوایی روسیه در نزدیکی سیمفروپل، کریمه اشغالی فعال بود
4 month ago
2 نفر در اثر حمله پهپاد در بریسلاو منطقه خرسون زخمی شدند
4 month ago
یک انفجار قوی در مناطق سیمفروپل و کراسنوگواردیسکی شنیده شد
4 month ago
یک نفر در نتیجه حمله هوایی به روستای یولیوکا در منطقه زاپوریژژیا کشته شد
4 month ago
پارلمان اروپا با اکثریت قاطع (451 موافق، 46 مخالف، 49 رای ممتنع) قطعنامه ای غیرالزام آور را تصویب کرد که از اتحادیه اروپا خواسته بود تا "تا زمانی که لازم است و به هر شکلی که برای پیروزی اوکراین لازم باشد" کمک نظامی کند. برنده شدن اکنون به وضوح به عنوان یک هدف مشخص شده است
4 month ago
انفجارهایی در ماریوپل گزارش شده است
نیروی هوایی اوکراین مدعی شد که 2 جت دیگر سوخو-34 را در جهت ماریوپل ساقط کرده است4 month ago
نیروی هوایی اوکراین مدعی شد که 2 جت دیگر سوخو-34 را در جهت ماریوپل ساقط کرده است
تخریب در میکولایوکا در منطقه دونتسک در نتیجه حملات موشکی صبح امروز روسیه
نیروهای اوکراینی حمله روسیه را به روستای اورلیوکا - سیرسکی دفع کردند
4 month ago
نیروهای اشغالگر روسیه چندین خانه از کریمه تاتارها را در استاری کریم و ژوراوکی بازرسی کردند
نیروی هوایی اوکراین سوخو 34 را در جهت شرقی سرنگون کرد4 month ago
نیروی هوایی اوکراین سوخو 34 را در جهت شرقی سرنگون کرد