27 مارس 2023
1 month ago
Donetsk Oblast(01:21). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
1 month ago
Dnipro, Dnipropetrovska Oblast(01:22). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
ارتش روسیه یک درمانگاه در ووچانسک را گلوله باران کرد1 month ago
ارتش روسیه یک درمانگاه در ووچانسک را گلوله باران کرد
1 month ago
Kherson, Khersonska Oblast, Donetsk Oblast, Zaporizka Oblast, Dnipro, Dnipropetrovska Oblast, Kirovohradska Oblast, Poltavska Oblast(23:01). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
1 month ago
Donetsk Oblast(20:28). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
1 month ago
Kharkiv, Kharkivska Oblast(19:51). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
1 month ago
یک نفر در نتیجه گلوله باران در روستای کازینکا در منطقه والوکی در منطقه بلگورود کشته شد
1 month ago
Sumska Oblast(17:25). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
1 month ago
Kharkiv, Kharkivska Oblast(17:23). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
1 month ago
Poltavska Oblast, Dnipro, Dnipropetrovska Oblast, Zaporizka Oblast(17:23). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
1 month ago
Donetsk Oblast(17:19). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
1 month ago
Kharkiv, Kharkivska Oblast(15:25). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
1 month ago
Zaporizka Oblast(15:05). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
1 month ago
Donetsk Oblast(14:56). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، سمنیوکا، آودییوکا، سیورنه، وودیان، پروومایسکه، وسله، نولسکه، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومی‌خایلیوکا را بمباران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلهدار، بوهویاولنکا، نوووکراینکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه نوووپیل، اولهیوسکه، پولتاوکا، مالینیوکا، چروونه، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، استپووه و کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
1 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، زولوتا بالکا، هاوریلیوکا، کاچکاریوکا، مایلوو، بریسلاو، وسله، ایوانیوکا، میکیلسکه، چورنوبایفکا، آنتونیوکا، دنیپروسکه و هونچارنه منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
1 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی ورخنوکامیانسکه، واسوکیوکا، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه، کامیانکا، سیورنه، پروومایسکه، وسله، نولسکه، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا از منطقه دونتسک دفع کرد.
1 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: نووواسیلیوکا، سردینا-بودا، سوپیچ، بویارو-لژاچی، ولفین و اولکساندریوکا از منطقه سومی و استریلچا، نسکوچنه، ترنووا، استاریتا، اوهیرتسو، بودارکی و روبلن از منطقه خارکف.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ترنی منطقه دونتسک و ماکییوکا، پلوشانکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا، کرمینا، کوزمینه، دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، بیلوهوریوکا، میکولایوکا، روزدولیوکا، کراسنا هورا، باخموت، ایوانیوسکه، استوپوککی، تاراسیوکا، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
Kharkiv, Kharkivska Oblast(13:40). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
پهپاد مظنون Tu-141 استریژ اوکراین در کالوگا سقوط کرد1 month ago
پهپاد مظنون Tu-141 استریژ اوکراین در کالوگا سقوط کرد
دولت نروژ بسته حمایتی بی‌سابقه‌ای را برای اوکراین پیشنهاد می‌کند: مجموع 75 میلیارد کرون (6.83 میلیارد یورو) طی 5 سال (2023-2027). پرداخت سالانه برنامه ریزی شده حدود 15 میلیارد کرون کرونه1 month ago
دولت نروژ بسته حمایتی بی‌سابقه‌ای را برای اوکراین پیشنهاد می‌کند: مجموع 75 میلیارد کرون (6.83 میلیارد یورو) طی 5 سال (2023-2027). پرداخت سالانه برنامه ریزی شده حدود 15 میلیارد کرون کرونه
1 month ago
دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین: اوکراین آماده است تا گروه بزرگی از نیروهای امدادی را برای کمک به واکنش به بحران به ترکیه بفرستد. ما در حال همکاری نزدیک با طرف ترکیه برای هماهنگی استقرار آنها هستیم
1 month ago
Zaporizka Oblast(11:23). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
1 زخمی امروز در خرسون در حالی که نیروهای روسی شهر را 3 بار گلوله باران کردند1 month ago
1 زخمی امروز در خرسون در حالی که نیروهای روسی شهر را 3 بار گلوله باران کردند
1 month ago
اوکراین تحریم هایی را علیه شرکت دولتی انرژی هسته ای روسیه روس اتم و در کل صنعت هسته ای اعمال کرد
گلوله باران MLRS در نزدیکی اوچاکف گزارش شد
1 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید بویارو-لژاچی از منطقه سومی و اولکساندریوکا، هلیبوکه، کراسنه، زلنه، نسکوچنه، استاریسا، اوهیرتسوه، ووچانسک، بودارکی، چوهونیوکا و ولیکی بورلوک در منطقه خارکف.
1 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک نووملینسک، دووریچنا، هریانیکیوکا، سینکیوکا، کوپیانسک، پیشانه، کیسلیوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف، نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ترنی منطقه دونتسک و ماکییوکا، پلوشانکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، برستوف، وسله، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، بیلا هورا، اوزاریانیوکا، دروژبا، مایورسک و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، پروومایسکه، نولسکه، هورهییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلهدار، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا، نسکوچنه، ورمیوکا و ولیکا نووسیلکا را گلوله باران کرد.
1 month ago
ارتش روسیه در جهت های Zaporizhzhia و Kherson نووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. هولیایپوله، یئهوریوکا، چاریونه، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، اوریخیف و شرباکی از استان زاپوریژژیا و آنتونیوکا، خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
1 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی کرمینا و شیپیلیوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، بلاهوداتنه، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه و کلیشییوکا در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
بر اثر حملات موشکی صبح امروز روسیه به خارکف 5 نفر زخمی شدند1 month ago
بر اثر حملات موشکی صبح امروز روسیه به خارکف 5 نفر زخمی شدند
ارتش روسیه شبانه 2 حمله موشکی به دروژکیوکا انجام داد1 month ago
ارتش روسیه شبانه 2 حمله موشکی به دروژکیوکا انجام داد
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree