20 جولای 2024
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کرامیک و سمنیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، کرینکی منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 54 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی آندرییوکا در منطقه لوهانسک، ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، اسپیرنه، آندرییوکا، در جنوب شرقی تا وییمکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نوومی‌خایلیوکا و اوروژاینی، در کرانه شرقی دی پرو داشت. رودخانه، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه حملات هوایی به هولوبیوکا، کوپیانسک، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، کالینوف، بورووا در منطقه خارکف انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی یامپولیوکا، تورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بلشنیا در منطقه چرنیهیو، نوا هوتا، هاوریلووا اسلوبودا، توستودوبوف، لوکاشیوکا در منطقه سومی، وترینارنه، استریلچا، کراسنه در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اسلوبوژانسکه و ووچانسک در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه بوهدانیوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چاسیو یار، تورتسک و دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه حملات هوایی به کراسنوگریوکا، وودیان و وولدار در منطقه دونتسک انجام دادند.
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه پولتاوکا، مالینیوکا، چروونه، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک، مالینیوکا، اوریخیف و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
انبار سوخت در روستوف در آتش سوخت
3 month ago
توپخانه روسیه خرسون را گلوله باران کرد
3 month ago
انفجار در مرفه منطقه خارکف گزارش شده است
3 month ago
انفجارهایی در منطقه پوکروفسک گزارش شده است
3 month ago
رئیس جمهور اوکراین: روسیه در حال آماده شدن برای بسیج 300000 سرباز اضافی تا ژوئن آینده است
دبیرکل ناتو: اوکراین به عضویت این ائتلاف در می آید و دستیابی به این امر فقط موضوع زمان است
دبیرکل ناتو: وزیران خارجه کشورهای عضو در مورد تعهد مالی چند ساله برای حفظ حمایت از اوکراین بحث خواهند کرد
دبیرکل ناتو: درباره نحوه برخورد با حمایت نظامی کره شمالی و ایران از روسیه بحث خواهیم کرد
در نتیجه حمله موشکی روسیه به منطقه سومی یک نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند3 month ago
در نتیجه حمله موشکی روسیه به منطقه سومی یک نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند
3 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه کالینیوکا، آندرییوکا، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به کوردومیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا، اوروژاینه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا، اولکساندروپیل، وودیان و وولدار در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، جنگل های بیلوهوریوکا، نوسکه و سربریانسکه در منطقه لوهانسک، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، اومانسکه، نتایلوف، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به نووباخموتیوکا، سمنیوکا و کارلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، چروون، هولیاپیلسکه، نوودانیلیوکا و مالی شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، توکاریوکا، ولتنسکه و میخایلیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 62 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، بردیچی، اومانسکه، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، نوومیخایلیوکا و اوروژاینه در منطقه دونتسک، روباتین و شمال غربی وربوف در منطقه زاپوریژینکی داشت. منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه ولفین و اولکساندریوکا در منطقه سومی و لیپتسی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش حتی می‌گوید: هوانوردی روسیه حملات هوایی به بودا-وروبیفسکا و کلوسی در منطقه چرنیهیو، چرناتسکه، استارا هوتا، اولکسییوکا و دمیتریوکا در منطقه سومی، وترینارن، هاتیشه، پلتنیوکا، لیپتسی در منطقه خارکف انجام داد.
انفجار در سومی گزارش شده است
3 month ago
13 زخمی از جمله 5 کودک در نتیجه حمله روسیه در شهر دنیپرو
ایالات متحده و سایر کشورهای غربی در حال بررسی انتقال گروهی به رهبری ایالات متحده به ناتو هستند که ارسال تسلیحات به اوکراین را هماهنگ می کند، اقدامی که در صورت بازگشت ترامپ می تواند به حفظ جریان تسلیحات به کیف کمک کند.
در نتیجه حمله موشکی روسیه در شهر دنیپرو 5 نفر زخمی شدند
وزیر امور خارجه آمریکا: ما باید به حمایت از اوکراین در مقابله با تجاوز روسیه ادامه دهیم
3 month ago
انفجارهایی در شهر دنیپرو گزارش شده است
3 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در روستای توکاریوکا در منطقه خرسون یک نفر کشته شد
انفجار در کوستیانتینیوکا گزارش شد3 month ago
انفجار در کوستیانتینیوکا گزارش شد
3 month ago
وزارت خارجه آلمان: نقطه عطفی به سوی صلح عادلانه برای اوکراین: از امروز، یک ثبت در شورای اروپا تمام آسیب هایی را که روسیه با جنگ تجاوزکارانه خود در نقض قوانین بین المللی وارد کرده است، ثبت می کند. به این ترتیب ادعاهای اوکراین به صورت سیاه و سفید مستند می شود
ویرانی در تورتسک در نتیجه حملات هوایی روسیه
3 month ago
انفجار در ماریوپل اشغالی گزارش شده است
هوانوردی روسیه به تورتسک حمله هوایی کرد و ارتش روسیه موشک اس-300 را به دروژکیوکا پرتاب کرد.3 month ago
هوانوردی روسیه به تورتسک حمله هوایی کرد و ارتش روسیه موشک اس-300 را به دروژکیوکا پرتاب کرد.
FSB روسیه ادعا می کند که محموله ای از مواد منفجره هگزوژن (RDX) را در منطقه Pskov کشف کرده است، مواد منفجره در داخل نمادهای کلیسا وجود داشته است. متهم کردن اوکراین در ارسال محموله3 month ago
FSB روسیه ادعا می کند که محموله ای از مواد منفجره هگزوژن (RDX) را در منطقه Pskov کشف کرده است، مواد منفجره در داخل نمادهای کلیسا وجود داشته است. متهم کردن اوکراین در ارسال محموله
3 month ago
فرماندار گفت که یک پهپاد از نوع هواپیما در منطقه استانولیانسکی در منطقه لیپتسک سرکوب شد، هیچ تلفات یا تخریبی در پی نداشت.
پهپادها به پالایشگاه تانکو در نیژنکامسک حمله کردند3 month ago
پهپادها به پالایشگاه تانکو در نیژنکامسک حمله کردند
3 month ago
گلوله باران در هیرنیک گزارش شد
در حملات پهپادی به منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در تاتارستان، جایی که کارخانه هواپیماهای بدون سرنشین شاهد در آن واقع است، حداقل 5 زخمی شدند.
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند از 10 پهپاد شاهد را سرنگون کرد3 month ago
پدافند هوایی اوکراین 9 فروند از 10 پهپاد شاهد را سرنگون کرد