20 جولای 2024
5 month ago
انفجارهایی در منطقه پوکروفسک در منطقه دونتسک گزارش شده است
5 month ago
چندین پهپاد شاهد در حریم هوایی اوکراین در حال پرواز هستند
5 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، سنکیوکا، پروهرس، زوریا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، سردینا-بودا، باچیفسک، ایسکریسکیوشینا، ولودیمیریوکا، هرابوفسکه، پوپیوکا در منطقه سومی، اودی، وووچانوچانسک، منطقه وووچانوسک، را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به ویلخواتکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به ایوانیوکا، کیسلیوکا، تابایوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، هولیایپوله، چاریونه، اوریخیف، نووآندرییوکا، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، سربریانکا، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، استپووه، لاستوچکینه، آودییوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در اولکساندروپیل، نووکالینوو، اوچرتین در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
5 month ago
در جهت خرسون ارتش روسیه خرسون، بریسلاو، اینهولتس در منطقه خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به Kherson و Respublikanets در منطقه Kherson انجام داد.
5 month ago
ارتش اوکراین 55 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و ایوانیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، بوهدانیوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، در نزدیکی آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، هئورهییوکا و نوومیخایلیوکا از جنوب تا زولوتسک داشت. از منطقه دونتسک، در نزدیکی Robotyne و از غرب به Verbove منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
رئیس جمهور زلنسکی اعلام کرد که دو سامانه دفاع هوایی قدرتمند دیگر وارد اوکراین شده است
5 month ago
هوانوردی روسیه به پرتاب بمب های هدایت شونده به سمت ساحل غربی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون ادامه می دهد.
5 month ago
رئیس جمهور زلنسکی امروز جلسه ای با فرماندهی عالی نظامی برگزار کرد و در مورد هواپیماهای بدون سرنشین، مهمات و وضعیت در خط مقدم گفتگو کرد
2 زخمی بر اثر حمله هوایی در خرسون5 month ago
2 زخمی بر اثر حمله هوایی در خرسون
5 month ago
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با توکایف رئیس جمهور قزاقستان تماس تلفنی داشت
5 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
5 month ago
جولی وزیر امور خارجه کانادا از اوکراین بازدید می کند تا ابتکار عمل برای بازگرداندن کودکان اوکراینی و پیشبرد مذاکرات در مورد تعهدات امنیتی بلندمدت را آغاز کند.
5 month ago
در اثر گلوله باران در نزدیکی روستای اوترادنویه در منطقه بلگورود یک سرباز زخمی شد، بیل مکانیکی آسیب دید.
پدافند هوایی اوکراین 11 پهپاد از 24 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد5 month ago
پدافند هوایی اوکراین 11 پهپاد از 24 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد
5 month ago
خاموشی در کریو ری پس از هدف قرار دادن زیرساخت های برق توسط پهپادهای روسی
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، کلوسی از منطقه چرنیهیو، ولفین، کاترینیوکا، ولودیمیریوکا، پیساریوکا در منطقه سومی، اودی، ووچانسک، مالا ووچا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
5 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، کوراخوف، هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوستیانتینیوکا و یلیزاوتیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، تابایفکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در کولودیازنه، سینکیوکا، پیشانه در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووهلدار، نوودونتسکه و استارومایورسکه در منطقه دونتسک انجام داد.
5 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Poltavka، Chervone، Charivne، Mala Tokmachka، Robotyne، Kamyanske در منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه شهر خرسون و سولونچاکی، اوچاکف در منطقه میکولایف، اولهیوکا، کرینکی، تیاهینکا، ایوانیوکا، نووتیاهینکا، توکاریوکا، چورنوبایوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوووکاییری، چروونی مایاک، نووبریسلاو، بریسلاو، کرینکی حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به اسپیرنه منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، بردیچی، استپووه، آودییوکا، سیورنه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به سوخا بالکا، نووباخموتیوکا، نووکالینوو، اوچرتین و اورلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
5 month ago
ارتش اوکراین 58 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ایوانیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا و نوومی‌خایلیوکا در منطقه زاپوریاژ، ژنرال دونتسک، ژنرال رومیک‌هاییوکا در منطقه دونتسک، روسیژبوت انجام داد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
5 month ago
بر اساس گزارش ها، ارتش روسیه بریسلاو را با TOS-1 MLRS با کلاهک های ترموباریک گلوله باران کرد
5 month ago
ارتش روسیه خرسون و بریسلاو را گلوله باران کرد
5 month ago
2 داوطلب تبعه فرانسه در نتیجه گلوله باران روسیه در بریسلاو کشته شدند و 3 نفر دیگر زخمی شدند.
ارتش روسیه با توپخانه و هواپیماهای بدون سرنشین به منطقه نیکوپل حمله کرد
آتش سوزی در دریای جنوب تا کریمه اشغالی گزارش شده است
5 month ago
انفجار در کوستیانتینیوکا گزارش شده است
اطلاعات نظامی اوکراین گزارش داد که ناو ایوانوتس کلاس تارانتول پس از حمله با هواپیمای بدون سرنشین نیروی دریایی غرق شده است.5 month ago
اطلاعات نظامی اوکراین گزارش داد که ناو ایوانوتس کلاس تارانتول پس از حمله با هواپیمای بدون سرنشین نیروی دریایی غرق شده است.
چارلز میشل: ما یک معامله داریم. وحدت. همه 27 رهبر بر سر بسته حمایتی 50 میلیارد یورویی اضافی برای اوکراین در چارچوب بودجه اتحادیه اروپا توافق کردند. با این کار بودجه ثابت، بلندمدت و قابل پیش بینی برای اوکراین قفل می شود. اتحادیه اروپا رهبری و مسئولیت را در حمایت از اوکراین بر عهده می گیرد. ما می دانیم که چه چیزی در خطر است
5 month ago
انفجار در منطقه پوکروفسکی گزارش شده است
ویرانی در میرنوهرد در نتیجه گلوله باران روسیه
5 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه بر فراز منطقه اشغالی خرسون
انفجارهایی در ماریوپل گزارش شده است
5 month ago
ویرانی در بوهویاولنکا در منطقه دونتسک در نتیجه گلوله باران گزارش شده است
صدراعظم آلمان: من از امکان دستیابی به توافق در مورد کمک به اوکراین متقاعد هستم
نخست وزیر استونی: رهبران اتحادیه اروپا باید طرح کمک به اوکراین را تصویب کنند
5 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
ارتش روسیه شب گذشته موشک های اس-300 را به سمت میرنوهرد پرتاب کرد
نخست وزیر بلژیک: تنها گزینه رهبران اتحادیه اروپا ادامه حمایت از اوکراین است
5 month ago
6 زخمی بر اثر گلوله باران در خرسون
5 month ago
توپخانه روسیه شبانه منطقه نیکوپل را گلوله باران کرد
2 پهپاد از 4 پهپاد شاهد در شبانه روز توسط پدافند هوایی اوکراین سرنگون شدند
5 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 2 پهپاد بر فراز منطقه ورونژ و 2 پهپاد بر فراز منطقه بلگورود خبر داد.