25 مارس 2023
2 month ago
رئیس جمهور زلنسکی در سخنرانی عصر خود - اوکراین باید از کشورهای مختلف سه باتری سیستم دفاع هوایی پاتریوت دریافت کند که به محافظت از آسمان در برابر موشک های روسیه کمک می کند.
In #Germany, @SecDef & @thejointstaff Chairman Gen Mark Milley will host a mtg of the #Ukraine contact group @RamsteinAirBase Contact group "has been instrumental in identifying, synchronizing & ensuring delivery of the capabilities the Ukrainians need" per @PentagonPresSec
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون در اوکراین حضور دارند. امروز، من مأموریت پشتیبانی و کمک آژانس بین المللی انرژی اتمی را در NPP ریون (ISAMIR) راه اندازی کردم. در چند روز آینده، ما در تمام نیروگاه های اوکراین تیم خواهیم داشت. آنها کمک فنی خواهند کرد2 month ago
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون در اوکراین حضور دارند. امروز، من مأموریت پشتیبانی و کمک آژانس بین المللی انرژی اتمی را در NPP ریون (ISAMIR) راه اندازی کردم. در چند روز آینده، ما در تمام نیروگاه های اوکراین تیم خواهیم داشت. آنها کمک فنی خواهند کرد
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودییوکا، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، هئوریویوکا، مارینکا و نوومیخایلوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، میکیلسکی داچی و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، ورمیوکا، نوووپیل در منطقه دونتسک و پولتاوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، استپووه، کامیانسکه و پلاونی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون سابلوکیفکا، کاچکاریوکا، اولهیوکا، تیاهینکا، اینهولتس و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد. ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، کراسنوپولیوکا، سیل، سولدار، بیلوهوریوکا، باخموت، پیونیچنه، کامیانکا، وودیان، نولسکه، مارینکا، پوبیدا منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا کراسنه، نسکوچنه، وسله، هاتیشه، ووفچانسک، نسترنه، زمیانکی، نووملینسک، دووریچنا و کامیانکا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کیسلیوکا، کوتلاریوکا، ویشنوو در منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه، آندرییوکا، ماکییوکا، کرمینا، دیبرووا، ترنی و یامپولیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت و لیمان، ویمکا، بیلوهوریوکا، سولدار، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، نیویورک و وسله در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
Kharkiv, Kharkivska Oblast, Donetsk Oblast, Dnipro, Dnipropetrovska Oblast(08:02). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
2 month ago
Zaporizka Oblast(08:01). Red Alert: aerial threat. Sirens sounding. Take cover now!
2 month ago
پدافند هوایی در منطقه بلگورود فعال بود
آتش سوزی و انفجار در خارتسیزک گزارش شده است2 month ago
آتش سوزی و انفجار در خارتسیزک گزارش شده است
رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی: پرچم آژانس انرژی اتمی اکنون در پیودنوکراینسک (نیروگاه هسته ای اوکراین جنوبی) در اهتزاز است. ما اینجا هستیم تا به تضمین ایمنی و امنیت هسته ای در طول درگیری های جاری کمک کنیم. به زودی آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور دائم در تمام نیروگاه های انرژی اوکراین حضور خواهد داشت
مزدوران واگنر در ایستگاه راه آهن سیل2 month ago
مزدوران واگنر در ایستگاه راه آهن سیل
پاولو کیریلنکو، رئیس اداره نظامی منطقه دونتسک گزارش داد، ارتش روسیه مدرسه ای در چاسیو یار در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
پوتین با اردوغان تماس تلفنی داشت و درباره اوکراین و سوریه گفتگو کرد
ارتش روسیه صبح امروز کوپیانسک را گلوله باران کرد
2 month ago
تعداد کشته شدگان حمله موشکی روسیه به شهر دنیپرو به 40 نفر افزایش یافت که 3 کودک در میان آنها بود
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین گفت: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، دووریچنا، کوتلاریوکا، کروخمالنه، برستوو و کیسلیوکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، استلماخیوکا، نوسکه، کوزمینه و چروونوپیفکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، اوزاریانیوکا، کلیشچییوکا، ایوانوداریوکا، سولدار، باخموت، دروژبا نیویورک و پیونیچن منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، هئورهییوکا، وسله، آودییوکا، نولسکه، پروومایسکه، مارینکا، وودیان، اورلیوکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ووهلدار، پرچیستیوکا و میکیلسکی داچی منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا مایلوو، هولیایپوله، دوروژنیانکا، زالیزنیچن، چاریونه، مالا توکماچکا، استپوف، پلاونی، شرباکی و کاچکاریوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا، زولوتا بالکا، هاوریلیوکا، لووو، سادوو و خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، کراسنوپولیوکا، اسپیرنه، سیل، باخموت، کلیشچییوکا، نووباخموتیوکا، ولیکا نووسیلکا، پرهچیستیوکا، کراسنوگریوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، منطقه ژنرال ووومی‌خایلیوکا، و دونومی‌خایلیوکا از منطقه لوهانسک دفع کرد. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سرینا-بودا، پاولیوکا، کیندراتیوکا و پوپیوکا در منطقه سومی و استارایتا، هوریف کوزاچوک، کوزاچا لوپان، بودارکی، ووفچانسک، استریلچا، کراسنه پرشه، اوهیرتسوه، ترنووا، خاکت را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
مقامات اشغالگر ادعا کردند که 3 پهپاد در نزدیکی سواستوپل سرنگون شده است
2 month ago
جوخه بمب افکن مولداوی یک کلاهک منفجره 80 کیلوگرمی را از یک موشک روسی منفجر کردند که در شمال این کشور در نزدیکی لارگا در 14 ژانویه سقوط کرد.
5 نفر در نتیجه حمله موشکی روسیه با موشک‌های اس-300 در زاپوریژژیا زخمی شدند.2 month ago
5 نفر در نتیجه حمله موشکی روسیه با موشک‌های اس-300 در زاپوریژژیا زخمی شدند.
2 month ago
یک کشتی اوکراینی حامل نخود فرنگی در ترانزیت از Pivdennyi به بندر مرسین ترکیه متوقف شد
بلاروس و روسیه رزمایش هوایی مشترک را آغاز کردند
واشنگتن پست: ژنرال ارشد پنتاگون روز یکشنبه گفت: ارتش آمریکا برنامه آموزشی گسترده ای را برای نیروهای اوکراینی راه اندازی کرده است که بر نبرد در مقیاس بزرگ متمرکز است و هدف آن تقویت توانایی اوکراین برای پس گرفتن اراضی از نیروهای روسیه است.
حدود 100 سرباز اوکراینی وارد اوکلاهاما شدند تا آموزش سیستم دفاع هوایی پاتریوت را آغاز کنند. ویدیو توسط FOX
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree