18 جولای 2024
در جهت خرسون، ارتش روسیه خرسون، دریوکا، آنتونیوکا، کیزومیس در منطقه خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به کرینکی و اولهیوکا در منطقه خرسون انجام داده است.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه اوروژاین، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به زوانیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئوریویکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کلوسی از منطقه چرنیهیو، ولفین، هرابوفسکه، زاپسیلیا در منطقه سومی، ووچانسک، ووچانسکی خوتوری، توپولی منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه استپوو، لاستوکین، آودییوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نووباخموتیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، چاریون، مالا توکماچکا، روباتین منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش اوکراین 54 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و از جنوب به پتروپاولیوکا در منطقه خارکف، ماکییوکا در منطقه لوهانسک و از جنوب به ترنی منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپوو، آودیونکه، تونوئل داشت. پروومایسکه منطقه دونتسک، نوومیخایلیوکا از منطقه دونتسک، غرب وربوو و روباتین منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
7 month ago
فرمانده نیروی هوایی اوکراین گفت: پدافند هوایی روسیه جت سوخو 25 خود را سرنگون کرد
7 month ago
پهپادهای شاهد بر فراز منطقه چاپلینکا پرواز کردند
7 month ago
پهپاد شاهد در مسیر Pavlohrad-Pereschepyne در حال پرواز است
انفجار در Zaporizhzhia گزارش شده است
7 month ago
یک نفر در نتیجه گلوله باران در کراسنوپیلیا در منطقه سومی کشته شد
6 پلیس در دریوکا منطقه خرسون در نتیجه گلوله باران روسیه زخمی شدند
7 month ago
صدای انفجار در اسکادوفسک شنیده شد
درگیری با گروه خرابکاران در روستای تربرینو در منطقه بلگورود گزارش شد
پهپاد اوکراینی در پایگاه هوایی موروزوفسک در منطقه روستوف سرنگون شد
در دونتسک، 254 پست ترانسفورماتور بدون برق هستند، 19381 خانوار را تحت تاثیر قرار می دهد.
یک نفر در آتش سوزی ناشی از تیراندازی شاهد در منطقه اودسا کشته شد7 month ago
یک نفر در آتش سوزی ناشی از تیراندازی شاهد در منطقه اودسا کشته شد
7 month ago
فرماندار منطقه روستوف می گوید اکثر پهپادهای پرتاب شده در موروزوفسک و کامنسک سرنگون شدند.
7 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که پدافند هوایی 2 پهپاد را بر فراز منطقه ولگوگراد سرنگون کرده است
حمله هواپیمای بدون سرنشین به فرودگاه نظامی موروزوفسک در منطقه روستوف گزارش شد
پدافند هوایی اوکراین 20 فروند از 20 فروند پهپاد شاهد و یک موشک Kh-59 را سرنگون کرد
7 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 33 پهپاد در مناطق لیپتسک، روستوف و ولگوگراد خبر داد.
7 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده توسط هوانوردی روسیه در منطقه کوپیانسک
صدای انفجار در خرسون شنیده می شد، گزارش ها از پرواز پهپادهای شاهد در این منطقه شنیده می شد
انفجارهایی در اودسا گزارش شده است
7 month ago
پرواز چند پهپاد شاهد از دریای سیاه به سمت منطقه اودسا
7 month ago
انفجار در Kropivnitsky گزارش شده است
7 month ago
ارتش روسیه منطقه بیلوزیرکا را با MLRS گلوله باران کرد
7 month ago
توپخانه روسیه بخش شمالی خرسون را گلوله باران کرد
7 month ago
چندین پهپاد شاهد بین مناطق پولتاوا و خارکف
7 month ago
چند پهپاد شاهد بر فراز منطقه خرسون
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون ایوانیوکا، آنتونیوکا، اولکساندریوکا و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه، پرچیستیوکا، اوروژاین، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، کوالیوکا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به ایوانیوکا، پیشانه و برستوو در منطقه خارکف انجام داده است.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، مارکوف، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به مینکیوکا، دروژبا، نیویورک منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
7 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه مه زالیزنی، هرمیاچکا در منطقه چرنیهیو، نووواسیلیوکا، خلیبوروب، بارانیوکا، ولفین، هرابوفسکه، پوپیوکا در منطقه سومی، اودی، کوزاچا لوپان، استارجیتا، منطقه ووفچانسک، توپولی را بمباران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به بولوهیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
7 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، مالینیوکا، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، استپووه، لاستوچکینه، آودییوکا، پروومایسکه، کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اوچرتین در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
7 month ago
ارتش اوکراین 71 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپوف، آودییوکا، نولسکه و پروومایسکه از نوولسکه و پروومایسکه از نوولسکه و پروومایسکه در منطقه دونتسک داشت. منطقه دونتسک، غرب نووپوکروفکا و روباتین منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
در نتیجه حملات روسیه امروز در منطقه نیکوپل 3 نفر زخمی شدند7 month ago
در نتیجه حملات روسیه امروز در منطقه نیکوپل 3 نفر زخمی شدند
آتش سوزی و انفجار در انبار نفت در دونتسک
انفجارهایی در تاگانروگ گزارش شده است7 month ago
انفجارهایی در تاگانروگ گزارش شده است
پدافند هوایی اوکراین 30 پهپاد از 31 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد7 month ago
پدافند هوایی اوکراین 30 پهپاد از 31 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد