18 جولای 2024
2 month ago
انفجارهایی در ماریوپل گزارش شده است
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، پتروپاولیوکا، استپووا نووسلیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا در منطقه چرنیهیو، میروپیلیا در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به کوستیانتینیوکا در منطقه سومی حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به دروژبا، اسپیرنه منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نوولکساندریوکا، سوکیل، نوووپوکروسکه و اومانسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، هورهییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به بوهویاولنکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف بیلوهیریا، روبوتین، کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت خرسون کرینکی، تیاهینکا، کاچکاریوکا، کیزومیس، استانیسلاو منطقه خرسون را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
2 month ago
ارتش اوکراین 76 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، پتروپاویوکا، برستوو منطقه خارکف، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، نووسادوو، تورسکه در منطقه دونتسک و در نزدیکی جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، نووکاویچ، ورخنوکایویچ، استوکامیانس، داشت. و Klischiyivka منطقه دونتسک، Kalynove، Novooleksandrivka، Novoselivka Persha، Umanske، Yasnobrodivka، Netaylove از منطقه دونتسک، Kostyantynivka، Vodyane و Urozhayne از منطقه دونتسک، Staromayorske از منطقه Donetsk و منطقه KKGeneral-Zabotzhinky در منطقه زانوبرو، Kistyantynivka نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
2 month ago
یک نفر در نتیجه گلوله باران روستای تیوتکینو در منطقه کورسک کشته شد
خسارت در Selydove در نتیجه حمله هوایی روسیه
انفجار در اودسا گزارش شده است
2 month ago
گزارش ها حاکی از آن است که هواپیمای سوخو-25 روسیه در جهت آودیوکا سرنگون شده است
هوانوردی روسیه 2 بمب هدایت شونده را در منطقه بیلوپیلا در منطقه سومی پرتاب کرد2 month ago
هوانوردی روسیه 2 بمب هدایت شونده را در منطقه بیلوپیلا در منطقه سومی پرتاب کرد
2 month ago
آتش سوزی در یک پست برق در نزدیکی یک پمپ بنزین در روستای تتکینو در منطقه کورسک پس از حمله پهپاد رخ داد.
2 month ago
انفجار مهیبی در پریلوکی در منطقه چرنیهیو گزارش شده است
انفجارهایی بر فراز بلگورود گزارش شده است
ارتش روسیه با پهپاد لانست در درهاچی حمله هوایی کرد
روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا وارد کیف شد2 month ago
روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا وارد کیف شد
آتش سوزی در پالایشگاه صلوات نفتخیم در اثر حمله پهپاد2 month ago
آتش سوزی در پالایشگاه صلوات نفتخیم در اثر حمله پهپاد
2 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در روستای اولکساندریوکا در استانیسلاو یک نفر زخمی شد
2 month ago
در نتیجه گلوله باران در نیکوپل 2 نفر کشته و 2 زخمی شدند
2 month ago
پدافند هوایی اوکراین 17 فروند از 20 فروند پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد
در پی دفع حمله ادعایی پدافند هوایی روسیه در بلگورود، 8 نفر مجروح و خسارات گسترده وارد شد
هواپیماهای بدون سرنشین به انبار نفت در روستای یوروفکا در منطقه کراسنودار حمله کردند2 month ago
هواپیماهای بدون سرنشین به انبار نفت در روستای یوروفکا در منطقه کراسنودار حمله کردند
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بلشنیا، میخالچینا اسلوبودا و میستکی در منطقه چرنیهیو، پروهرس، ایسکریسکیوشینا، باسیوکا و زاپسیلیا در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بیلی کولودیاز، استاری سالتیو و لوکیانتسی در منطقه خارکف انجام داده است.
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه بیلوهیریا، روبوتین، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به روبوتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین 121 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، ایوانیوکا، برستوو در منطقه خارکف، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، ماکییوکا، نوسکه، نوولوبیوکا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، آندریخنیوویکا، آندریخنیوویکا، منطقه دونتسک، نوولکساندریوکا، یوهنیوکا، سوکیل، نووپوکروسکه، سمنیوکا، اومانسکه، نتایلوو و نولسکه از منطقه دونتسک، کوستیانتینیوکا، پاراسکوویوکا و اوروژاینکا از منطقه دونتسک، استارومایورسکه از منطقه دونتسک از منطقه ژنرال Krynky، استارومایورسکه از منطقه دونتسک، ژنرال Krynky. در گزارش عصر می گوید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، پتروپاولیوکا، استپووا نووسلیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در چاسیو یار، دروژبا، پیونیچنه در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داده است.
2 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نوولکساندریوکا، سوکیل، نووپوکروفسکه و اومانسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندروپیل، نووسلیوکا پرشا، کارلیوکا و موسکوفسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، هورهییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
سفرای اتحادیه اروپا با گام نهایی موافقت کردند - ارسال سودهای بادآورده توقیف شده دارایی های دولتی روسیه که در اتحادیه اروپا مسدود شده است به اوکراین.
تلفات حمله موشکی روسیه به خارکف به 7 زخمی رسید
2 month ago
5 زخمی بر اثر حملات موشکی روسیه در خارکف
2 month ago
پارلمان اوکراین حکومت نظامی و بسیج عمومی را برای 90 روز تمدید کرد
2 month ago
انفجارهای بیشتری در خارکف گزارش شده است
اگر نیروهای فرانسوی در منطقه درگیری اوکراین قرار بگیرند به هدف ارتش روسیه تبدیل خواهند شد - وزارت خارجه روسیه2 month ago
اگر نیروهای فرانسوی در منطقه درگیری اوکراین قرار بگیرند به هدف ارتش روسیه تبدیل خواهند شد - وزارت خارجه روسیه
2 month ago
انفجارهایی در خارکف گزارش شده است
3 زخمی، از جمله یک کودک در نتیجه گلوله باران در نیکوپل2 month ago
3 زخمی، از جمله یک کودک در نتیجه گلوله باران در نیکوپل
2 month ago
2 نفر بر اثر اصابت موشک در منطقه کیف زخمی شدند، 1 نفر و یک کودک در اثر اصابت موشک در منطقه کیرووحراد زخمی شدند. 1 کشته و 2 زخمی بر اثر گلوله باران در بیلوزرکا در منطقه خرسون
پدافند هوایی اوکراین 33 موشک از 45 موشک کروز Kh-101، 4 موشک از 4 موشک کروز کالیبر، 2 موشک از 2 موشک Kh-59/Kh-69، 20 فروند از 21 پهپاد شاهد را در یک شبه سرنگون کرد. روسیه همچنین 1 موشک Kh-47M2، 2 موشک بالستیک اسکندر-M، 1 موشک کروز اسکندر-K پرتاب کرد.2 month ago
پدافند هوایی اوکراین 33 موشک از 45 موشک کروز Kh-101، 4 موشک از 4 موشک کروز کالیبر، 2 موشک از 2 موشک Kh-59/Kh-69، 20 فروند از 21 پهپاد شاهد را در یک شبه سرنگون کرد. روسیه همچنین 1 موشک Kh-47M2، 2 موشک بالستیک اسکندر-M، 1 موشک کروز اسکندر-K پرتاب کرد.
حملات موشکی روسیه زیرساخت های برق را در مناطق استری و چرونوهرد در منطقه لویو هدف قرار داد.
2 month ago
انفجارهای بیشتری در کیف گزارش شده است
2 month ago
پرتاب موشک های بالستیک از کریمه اشغالی گزارش شده است
2 month ago
انفجار در Stryi منطقه Lviv گزارش شده است
2 month ago
انفجارهایی در منطقه کیف گزارش شده است
2 month ago
انفجارهای بیشتری در منطقه ایوانو-فرانکیفسک گزارش شده است
2 month ago
پدافند هوایی در منطقه کیف فعال است
2 month ago
پدافند هوایی در منطقه Lviv فعال است
خاموشی و قطع آب در چندین منطقه در Zaporizhzhia
2 month ago
انفجارهایی در منطقه ایوانو-فرانکیفسک گزارش شده است
انفجارهایی در Zaporizhzhia گزارش شده است
2 month ago
پرتاب موشک کالیبر از دریای سیاه گزارش شده است
2 month ago
چندین بمب افکن Tu-95MS در منطقه پرتاب موشک در هوا حمل می شوند