7 دسامبر 2023
2 زخمی در نتیجه گلوله باران روسیه در منطقه میکولایف
نیروهای مسلح بلاروس رزمایش گسترده ای را نزدیک به شرایط واقعی جنگ در مرز غربی این کشور انجام دادند.4 month ago
نیروهای مسلح بلاروس رزمایش گسترده ای را "نزدیک به شرایط واقعی جنگ" در مرز غربی این کشور انجام دادند.
4 month ago
انفجارها در نزدیکی اوکتیابرسکوئه در کریمه به دلیل استفاده از مهمات منفجر نشده بود - مقامات اشغالگر
4 month ago
انفجارهایی در کریمه شمالی در نزدیکی ژانکوی گزارش شده است
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 37 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، شمال به ایوانیوکا در منطقه خارکف و از جنوب به نووسلیفسکه در منطقه لوهانسک، آندرییوکا، کوردومیوکا و دروژبا در منطقه دونتسک، آودییوکا، مارینکا، روباتین منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل ارتش داشت. اوکراین در گزارش صبح می گوید
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان کوزمینه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت اوریخوو-واسیلیوکا، ایوانیوسکه، مارکوف، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کرمیک، نولسکه، نووباخموتیوکا، آودییوکا، سیورنه، توننکه، نووکالینوو، پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حمله هوایی به آودیوکا انجام داده است.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، اولکساندروپیل، هاستر، هئوریویوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا و کنستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیمای روسیه به مارینکا حمله هوایی کرد.
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه، وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا، بلاهوداتنه، استروژوه، استارومایورسکه و ریونوپیل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اودرادنه در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه نووداریوکا، کومیشوواخا، شرباکی، اوریخیف، پیاتیکاتکی در منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی خود را در Huliaipilske، Mala Tokmachka و Orikhiv انجام داده است.
4 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه اولهیوکا، سادووه، پریدنیپروسکه، رسپوبلیکانتس، خرسون و کیزومیس را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به زمییوکا، تومارین و اودرادوکامیانکا در منطقه خرسون انجام داده است.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه میخالچینا اسلوبودا، هرمیاچ، خرینیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. باسیوکا، استپوک، ولفین، پاولیوکا از منطقه سومی و اودی، اوخریمیوکا، نسکوچنه، بوچکووه، آمبارن منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، زاپادنه، پتروپاویوکا، پودولی، کراسنه، کوپیانسک ووزلووی منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کروهلیاکیوکا و کوچریفکا در منطقه خارکف انجام داده است.
2 نفر کشته و 8 زخمی بر اثر بمباران هوایی روسیه با بمب های هدایت شونده در روستای کروهلیاکیوکا در منطقه خارکف4 month ago
2 نفر کشته و 8 زخمی بر اثر بمباران هوایی روسیه با بمب های هدایت شونده در روستای کروهلیاکیوکا در منطقه خارکف
4 month ago
2 نفر در نتیجه گلوله باران روسیه در کوزاچا لوپان زخمی شدند
تعداد کشته شدگان حمله موشکی روسیه به پوکروفسک به 7 کشته و 27 زخمی افزایش یافت4 month ago
تعداد کشته شدگان حمله موشکی روسیه به پوکروفسک به 7 کشته و 27 زخمی افزایش یافت
4 month ago
پل کرچ به روی ترافیک بسته است
4 month ago
5 کشته و 18 زخمی در نتیجه حمله موشکی روسیه به پوکروفسک
در پی حمله موشکی روسیه به پوکروفسک یک نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند4 month ago
در پی حمله موشکی روسیه به پوکروفسک یک نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند
4 month ago
ارتش روسیه 2 حمله موشکی به زیرساخت های غیرنظامی در پوکروفسک منطقه دونتسک انجام داد
4 month ago
نیروهای دفاعی اوکراین در جهت مالا توکماچکا - روباتاین موفقیت تاکتیکی دارند
در نتیجه گلوله باران روسیه در نیکوپل یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد4 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در نیکوپل یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 50 درگیری رزمی با نیروهای روسی در شرق تا پتروپاویوکا در منطقه خارکف، شمال شرق دیلییوکا، آودییوکا، مارینکا و کراسنوگریوکا، روباتین در منطقه زاپوریژژیا داشته است.
4 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه بوچکی، هرمیاچ، وسله منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Sydorivka، Studenok، Basivka، Velyka Pysarivka از منطقه Sumy و Huryiv Kozachok، Strilecha، Hatysche، Potykhonove، Odradne و Bolohivka از منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه فیهولیوکا، دووریچنا، کیندراشیوکا، کوچریفکا، کوپیانسک و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به پتروپاویوکا و پودولی در منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کوزمینه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، برستوف و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک انجام دادند.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، باخموت، ایوانیوسکه، کلیشییوکا و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودیوکا و پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حمله هوایی به آودیوکا انجام داده است.
4 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، هئورهییوکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسی به کراسنوگریوکا حمله هوایی کردند.
4 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، ووهلدار، اودرادنه، بلاهوداتنه و ریونوپیل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به استارومایورسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه لوادنه، چروون، زالیزنیچن، پاولیوکا، پیاتیخاتکی و کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا و همچنین نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا، روبوتین و اوریخیف حمله هوایی کرد.
4 month ago
در نتیجه حملات توپخانه ای متعدد در خرسون یک نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تلفات روسیه را 250240 برآورد کرده است4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تلفات روسیه را 250240 برآورد کرده است