19 جولای 2024
11 month ago
پل کرچ به روی ترافیک بسته است
11 month ago
5 کشته و 18 زخمی در نتیجه حمله موشکی روسیه به پوکروفسک
در پی حمله موشکی روسیه به پوکروفسک یک نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند11 month ago
در پی حمله موشکی روسیه به پوکروفسک یک نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند
11 month ago
ارتش روسیه 2 حمله موشکی به زیرساخت های غیرنظامی در پوکروفسک منطقه دونتسک انجام داد
11 month ago
نیروهای دفاعی اوکراین در جهت مالا توکماچکا - روباتاین موفقیت تاکتیکی دارند
در نتیجه گلوله باران روسیه در نیکوپل یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد11 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در نیکوپل یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد
11 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 50 درگیری رزمی با نیروهای روسی در شرق تا پتروپاویوکا در منطقه خارکف، شمال شرق دیلییوکا، آودییوکا، مارینکا و کراسنوگریوکا، روباتین در منطقه زاپوریژژیا داشته است.
11 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه بوچکی، هرمیاچ، وسله منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Sydorivka، Studenok، Basivka، Velyka Pysarivka از منطقه Sumy و Huryiv Kozachok، Strilecha، Hatysche، Potykhonove، Odradne و Bolohivka از منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
11 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه فیهولیوکا، دووریچنا، کیندراشیوکا، کوچریفکا، کوپیانسک و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به پتروپاویوکا و پودولی در منطقه خارکف انجام داده است.
11 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کوزمینه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، برستوف و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک انجام دادند.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، باخموت، ایوانیوسکه، کلیشییوکا و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودیوکا و پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حمله هوایی به آودیوکا انجام داده است.
11 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، هئورهییوکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسی به کراسنوگریوکا حمله هوایی کردند.
11 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، ووهلدار، اودرادنه، بلاهوداتنه و ریونوپیل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به استارومایورسک حمله هوایی کرد.
11 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه لوادنه، چروون، زالیزنیچن، پاولیوکا، پیاتیخاتکی و کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا و همچنین نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا، روبوتین و اوریخیف حمله هوایی کرد.
11 month ago
در نتیجه حملات توپخانه ای متعدد در خرسون یک نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تلفات روسیه را 250240 برآورد کرده است11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تلفات روسیه را 250240 برآورد کرده است
حملات موشکی به پل های چونهار و پل در هنیچسک گزارش شده است
ایست بازرسی چونهار پس از 4 حمله موشکی مشکوک بسته شد
پهپاد بر فراز پودولسک در منطقه مسکو سرنگون شد
11 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه شرباکی، مالی شرباکی، پیاتیخاتکی، استپنوهیرسک و چرونودنیپروفکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، ایوانیوکا، دنیپروسکه، بیلوزرکا، کیزومیس، خرسون منطقه خرسون و اوچاکف منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
11 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ویلشانا و سینکیوکا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، کوردومیوکا، آودییوکا، مارینکا، استارومایورسکه، روباتین در منطقه زاپوریژژیا داشته است.
11 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه بوچکی، هرمیاچ، وسله منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Bobylivka، Studenok، Myropillya، Hrabovske از منطقه Sumy و Karayichne، Budarky و Zemlyanky از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اودنروبیوکا، استریلچا، هاتیشه در منطقه خارکف انجام داده است.
11 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه فیهولیوکا، دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک، کیسلیوکا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و کروخمالنه انجام داده است.
11 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کوزمینه، بیلوهوریوکا، تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه و روزدولیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، دیبرووا و اسپیرنه در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت باخموت، ارتش روسیه تیخونیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا، بیلا هورا، پردتچین و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی خود را به Khromove، Klischiyivka، Stupochky، Dyliyivka، Oleksandro-Shultyne و نیویورک منطقه دونتسک انجام داد.
11 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اورلیوکا، استپووه، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نووکالینوف منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا، هرهییوکا، نوومیخایلیوکا و کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه در منطقه دونتسک و لوادنه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به پاولیوکا، زولوتا نیوا و استارومایورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.