17 جولای 2024
حملات موشکی به پل های چونهار و پل در هنیچسک گزارش شده است
ایست بازرسی چونهار پس از 4 حمله موشکی مشکوک بسته شد
پهپاد بر فراز پودولسک در منطقه مسکو سرنگون شد
11 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه شرباکی، مالی شرباکی، پیاتیخاتکی، استپنوهیرسک و چرونودنیپروفکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، ایوانیوکا، دنیپروسکه، بیلوزرکا، کیزومیس، خرسون منطقه خرسون و اوچاکف منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
11 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ویلشانا و سینکیوکا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، کوردومیوکا، آودییوکا، مارینکا، استارومایورسکه، روباتین در منطقه زاپوریژژیا داشته است.
11 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه بوچکی، هرمیاچ، وسله منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Bobylivka، Studenok، Myropillya، Hrabovske از منطقه Sumy و Karayichne، Budarky و Zemlyanky از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اودنروبیوکا، استریلچا، هاتیشه در منطقه خارکف انجام داده است.
11 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه فیهولیوکا، دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک، کیسلیوکا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و کروخمالنه انجام داده است.
11 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کوزمینه، بیلوهوریوکا، تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه و روزدولیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، دیبرووا و اسپیرنه در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت باخموت، ارتش روسیه تیخونیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا، بیلا هورا، پردتچین و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی خود را به Khromove، Klischiyivka، Stupochky، Dyliyivka، Oleksandro-Shultyne و نیویورک منطقه دونتسک انجام داد.
11 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اورلیوکا، استپووه، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نووکالینوف منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا، هرهییوکا، نوومیخایلیوکا و کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه در منطقه دونتسک و لوادنه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به پاولیوکا، زولوتا نیوا و استارومایورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شونده را در حومه خرسون پرتاب کرد11 month ago
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شونده را در حومه خرسون پرتاب کرد
گلوله باران در خارکف گزارش شد
دیروز در نتیجه بمباران هوایی مرکز پزشکی در روستای کروهلیاکیوکا در منطقه کوپیانسک، 2 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند.11 month ago
دیروز در نتیجه بمباران هوایی مرکز پزشکی در روستای کروهلیاکیوکا در منطقه کوپیانسک، 2 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند.
پدافند هوایی اوکراین 30 موشک از 40 موشک کروز و 27 پهپاد شاهد را سرنگون کرد، روسیه نیز 3 موشک کینژال را پرتاب کرد.11 month ago
پدافند هوایی اوکراین 30 موشک از 40 موشک کروز و 27 پهپاد شاهد را سرنگون کرد، روسیه نیز 3 موشک کینژال را پرتاب کرد.
11 month ago
پدافند هوایی با موشک های کروز در منطقه خملنیتسکی درگیر است
11 month ago
انفجارهایی در منطقه خملنیتسکی گزارش شده است
حملات موشکی با موشک های S-300 در Zaporizhzhia گزارش شده است
11 month ago
پدافند هوایی در منطقه خملنیتسکی فعال است
11 month ago
انفجار در خرسون گزارش شده است
11 month ago
پدافند هوایی در منطقه وینیتسیا علیه پهپادهای مشکوک شاهد فعال است
انفجار و آتش سوزی در مرکز دونتسک گزارش شده است
هوانوردی روسیه با بمب هدایت شونده به مرکز پزشکی در منطقه کوپیانسک حمله کرد، تلفاتی در پی داشت.11 month ago
هوانوردی روسیه با بمب هدایت شونده به مرکز پزشکی در منطقه کوپیانسک حمله کرد، تلفاتی در پی داشت.
فعالیت هوانوردی استراتژیک روسیه. حداقل 7 بمب افکن Tu-95 در هوا
11 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی کنترل نووسلیفسکه شد
ارتش روسیه بار دیگر نیکوپل را گلوله باران کرد11 month ago
ارتش روسیه بار دیگر نیکوپل را گلوله باران کرد
11 month ago
انفجارهای بیشتری در منطقه خملنیتسکی گزارش شده است
11 month ago
انفجارهایی در منطقه ژیتومیر گزارش شده است
11 month ago
انفجار در منطقه خملنیتسکی گزارش شده است
11 month ago
انفجار در منطقه کیف گزارش شد
انفجار در منطقه Zaporizhzhia گزارش شده است
11 month ago
پرتاب موشک به سمت مناطق مرکزی گزارش شده است
11 month ago
مذاکرات به میزبانی عربستان درباره جنگ اوکراین در جده آغاز شد
11 month ago
به گفته مقامات اشغالگر، پهپاد نیروی دریایی کشف شده در نزدیکی سواستوپل دور از ساحل منهدم شد
11 month ago
اوکراین هشدار خطر جنگ را برای بنادر آناپا، نووروسیسک، گلندژیک، تواپسه، سوچی و تامان صادر کرد.
11 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا، بلشنیا و یانژولیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Kozache، Boyaro-Lezhachi، Kindrativka از منطقه Sumy و Kozacha Lopan، Mala Vovcha، Ambarne و Bolohivka از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به ولفین و کوستیانتینیوکا در منطقه سومی حملات هوایی انجام داد.
11 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه پوتنیکوف، فیهولیوکا، پودولی و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به شیکیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
11 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، برستوو، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به هریهوریوکا و سربریانکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، اولکساندروپیل، نووباخموتیوکا، نووکالینوو، سیورنه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هاستر، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا، کاترینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسی به کراسنوگریوکا حمله هوایی کردند.
11 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه بلاهوداتنه، ووهلهدار، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک و استارومایورسکه و لوادنه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در استارومایورسکه حملات هوایی انجام داده است.
11 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه اولهیوسکه، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، نووداریوکا، مالی شرباکا و کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به مالا توکماچکا، اوریخیف و نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
11 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه چروونی مایاک، آنتونیوکا، دنیپروسکه، استانیسلاو و خرسون منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اودرادوکامیانکا و داچی انجام داده است.
11 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 36 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی کلیشچییوکا و کوردومیوکا، آودییوکا، مارینکا، استارومیخایلیوکا و کراسنوخوریوکا، بلاهوداتنه، نوووپوکرووکا داشته است.
11 month ago
یک پهپاد نیروی دریایی دیگر در نزدیکی سواستوپل شناسایی شد، ترافیک دریایی در بالاکلاوا محدود شده است - نماینده مقامات شغلی