18 جولای 2024
آمریکا سه نهاد روسی و یک نفر را به دلیل انتقال تسلیحات به کره شمالی تحریم کرد
6 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئوریویکا، ماکسیمیلیانیوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کلوسی، لئونیوکا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، هولیشیوسکه، سادکی، زاپسیلیا، استپوک، یزدتسکه در منطقه سومی، ووچانسک، بوچکووه، بودارکی منطقه خارکف را گلوله باران کرد. گزارش عصر
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، سربریانکا، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووکالینوو، بردیچی، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، اوروژاین، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله‌باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، مالینیوکا، هولیایپوله، پیاتیخاتکی، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: در جهت خرسون، توپخانه روسیه بریسلاو، خرسون، استانیسلاو از منطقه خرسون و سولونچاکی از منطقه میکولایف را گلوله باران کرد و تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی، ولتنسکه در منطقه خرسون با MLRS گلوله باران شدند.
6 month ago
ارتش اوکراین 56 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ماکییوکا در منطقه لوهانسک و جنوب به ترنی منطقه دونتسک، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپووه، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، هئومیینکیوکا، هئومیینکیف و هئومینیکایف با نیروهای روسی داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: منطقه دونتسک، غرب Verbove منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson.
6 month ago
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان سفر به ریگا با ادگارس رینکویچس رئیس جمهور لتونی دیدار کرد.
ارتش روسیه از مهمات پرسه زن علیه نیکوپل و مارهنتس استفاده کرد6 month ago
ارتش روسیه از مهمات پرسه زن علیه نیکوپل و مارهنتس استفاده کرد
انفجارها در منطقه کاخوفکا گزارش شده است
6 month ago
دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه گفت: حملات موشکی به موشک‌اندازهای داخل فدراسیون روسیه (یعنی شلیک موشک‌ها علیه غیرنظامیان اوکراینی) با موشک‌های غربی تهدیدی برای موجودیت فدراسیون روسیه تلقی خواهد شد و می‌توان از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد.
گروه خرابکاران روسیه یک غیرنظامی را در منطقه چرنیهیو کشتند
6 month ago
انفجار در خرسون گزارش شده است
زلنسکی از اوکراین در سفر به استونی می گوید هرگونه توقف در درگیری به روسیه کمک می کند
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با رئیس جمهور استونی دیدار کرد
توپخانه روسیه آودیوکا و زالیزن را با توپ گلوله باران کرد که یک نفر کشته شد. پرتاب 4 موشک اس-300 به سمت هرودوفکا و 2 موشک به سمت میرنوهرد
13 زخمی بر اثر اصابت موشک به هتلی در خارکف6 month ago
13 زخمی بر اثر اصابت موشک به هتلی در خارکف
یک هواپیمای بدون سرنشین در شب از پشت بام یک ساختمان غیر مسکونی در یکی از شهرداری های منطقه ورونژ سقوط کرد، کسی آسیب ندید - مقامات محلی
6 month ago
وزارت دفاع روسیه گزارش داد پدافند هوایی روسیه هواپیماهای بدون سرنشین را بر فراز مناطق روستوف، تولا و کالوگا رهگیری کرد.
6 month ago
یک پهپاد بر فراز ساختار فنی یک ایستگاه پمپاژ در حومه کالوگا منفجر شد، ساختمان آسیب دید - مقامات محلی
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی یک پهپاد در منطقه روستوف خبر داد
6 month ago
در نتیجه حمله موشکی روسیه به خارکف حداقل 6 نفر زخمی شدند
6 month ago
ارتش روسیه زیرساخت‌های غیرنظامی در خارکف را با موشک‌های اس-300 هدف قرار داده است که احتمال تلفات آن وجود دارد
ارتش اوکراین 42 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، جنوب ترنی و وسله در منطقه دونتسک، نزدیک کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نزدیک نووباخموتیوکا، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، در نزدیکی مارینکا و نووومی دانسک داشت. منطقه، نزدیک Robotyne و غرب به Verbove منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، سیورنه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه هئورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، وودیان، زولوتا نیوا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا اولهیوسکه، چاریونه، بیلوهیریا، روبوتین، پیاتیکاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی، کیزومیس منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، هریهوریوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هرمیاچکای منطقه چرنیهیو، فوتوویژ، رودیونیوکا، ولفین، ویسوکه، سردینا بودا از منطقه سومی، هاتیشه، پلتنیوکا، زملیانکی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ویلچا و ویلخواتکا در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، کلیشچیوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، ایوانیوکا، پتروپاولیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به پتروپاولیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
6 month ago
انفجارهایی در بردیانسک اشغالی گزارش شده است
خسارات وارده به میرنوهرد منطقه دونتسک در نتیجه گلوله باران صبح امروز
واشنگتن: نقض قطعنامه‌های سازمان ملل توسط روسیه با در اختیار داشتن تسلیحات کره‌شمالی مزارکننده است.
6 month ago
کرملین: روسیه پیشرفتی در روند صلح با اوکراین نمی بیند و به عملیات نظامی خود ادامه می دهد
6 month ago
انفجار در کریوی ریه گزارش شده است
یک نفر در حمله هوایی در روستای ویلخواتکا در منطقه کوپیانسک کشته شد6 month ago
یک نفر در حمله هوایی در روستای ویلخواتکا در منطقه کوپیانسک کشته شد
6 month ago
پهپاد بر فراز منطقه ولگوگراد سرنگون شد
پهپاد بر فراز منطقه ورونژ سرنگون شد - وزارت دفاع روسیه
سفرای اتحادیه اروپا امروز برای آغاز مذاکرات با اتحادیه اروپا درباره بسته کمک 50 میلیاردی به اوکراین چراغ سبز نشان دادند. اکنون احتمالاً در نشست سران اتحادیه اروپا در 1 فوریه چراغ سبز کامل وجود دارد. مجارستان تا کنون مانعی ندارد
مذاکرات بین روسای جمهور اوکراین و لیتوانی در ویلنیوس آغاز شد - دفتر رئیس جمهور
2 پهپاد شبانه در پایگاه هوایی انگلس سرنگون شدند
مرکز تفریحی کودکان در خارکف در اثر حمله موشکی روسیه با موشک های اس-300 تخریب شد.