7 دسامبر 2023
رئیس جمهور زلنسکی به وزارت امور خارجه دستور داد تا سفیر گرجستان در اوکراین را احضار کند و از او بخواهد ظرف 48 ساعت کشور را ترک کند تا با مقامات گرجستان رایزنی کند. وی بار دیگر بر لزوم بازگرداندن شهروند اوکراینی به ساکاشویلی برای درمان و مراقبت تاکید کرد5 month ago
رئیس جمهور زلنسکی به وزارت امور خارجه دستور داد تا سفیر گرجستان در اوکراین را احضار کند و از او بخواهد ظرف 48 ساعت کشور را ترک کند تا با مقامات گرجستان رایزنی کند. وی بار دیگر بر لزوم بازگرداندن شهروند اوکراینی به ساکاشویلی برای درمان و مراقبت تاکید کرد
نیروگاه اتمی زاپوریژژیا اوکراین 4 ماه پس از از دست دادن مجدداً به تنها خط برق پشتیبان موجود خود وصل شده است، اما وضعیت برق این سایت در طول درگیری نظامی جاری بسیار شکننده است، مدیرکل @rafaelmgrossi امروز گفت.
یک نفر در نتیجه حمله پهپاد روسیه در سومی کشته شد
آتش گرفتن چندین خانه پس از گلوله باران با MLRS GRAD در روستای Belaya Berezka در منطقه Briansk
امروز مرکز بین المللی تعقیب جنایت تجاوز کار خود را آغاز می کند. جمع آوری شواهد و مستندسازی جنایات روسیه تا عاملان آن به دست عدالت سپرده شوند. اولین گام به سوی دادگاهی برای جرم تجاوز
5 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 39 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی مینکیوکا و بوهدانیوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، مارینکا داشته است.
5 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه نووداریوکا، اولهیوسکه، هولیایپوله، بیلوهریا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. کوزاتسکه، آنتونیوکا، دنیپروسکه منطقه خرسون و شهر خرسون. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به زمییوکا، خرسون و آنتونیوکا انجام داده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید نیروهای دفاعی اوکراین در جهت های نووداریوکا - پریوتن، نوودانیلیوکا - روبوتین و نووسیلکا - استارومایورسک پیشروی کرده اند.
5 month ago
جهت های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا ارتش روسیه کارپوویچی، خرینیوکا، کامیانسکا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. سوپیچ، سوخانی، بیلوپیلیا و پونومارنکی از منطقه سومی و کوزاچا لوپان و ووچانسک از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به پلتنیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه و تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا و نوولوبیوکا در منطقه لوهانسک و دیبرووا و سیورسک در منطقه دونتسک انجام داده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، چاسیو یار و ایوانیوسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودیوکا و پروومایسکه و بردیچی منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به Avdiyivka حمله هوایی کرد.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه مارینکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوتلیاریوکا، مارینکا و کوراخوف انجام داده است.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا، وودیان و وولدار در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووهلهدار، بوهویاولنکا و بلاهوداتنه انجام داده است.
5 month ago
هلیکوپتر کا-52 روسیه در مسیر بردیانسک سرنگون شد
هواپیمای بدون سرنشین روسیه به خانه مسکونی در مرکز سومی حمله کرد
FSB مردی را در کریمه بازداشت کرد و او را متهم به برنامه ریزی برای ترور سرگئی آکسیونوف رئیس مقامات اشغالگر کرد.
تخریب در کوشگوم در نتیجه حمله موشکی روسیه با موشک های اس-3005 month ago
تخریب در کوشگوم در نتیجه حمله موشکی روسیه با موشک های اس-300
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تلفات روسیه را 230260 برآورد کرده است5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تلفات روسیه را 230260 برآورد کرده است
پدافند هوایی اوکراین 13 پهپاد از 17 پهپاد شاهد را که روسیه به پرواز درآورده بود، در شبانه روز سرنگون کرد5 month ago
پدافند هوایی اوکراین 13 پهپاد از 17 پهپاد شاهد را که روسیه به پرواز درآورده بود، در شبانه روز سرنگون کرد
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 46 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نوسکه و جنوب تا دیبرووا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا در منطقه دونتسک، مارینکا داشته است.
5 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کارپوویچی و کامیانسکا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Myropillya و Ryasne از منطقه Sumy و Udy، Pylna، Vovchansk، Budarky، Chuhunivka، Odradne و Kamyanka از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Veterynarne منطقه خارکف انجام داده است.
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه توپولی، نووملینسک، فیهولیوکا، ماسوتیوکا و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و کوتلاریوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
5 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، دیبرووا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا و برستوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ویمکا و اسپیرنه در منطقه دونتسک انجام دادند.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، مارکوف، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، اولکساندرو-شولتین، بیلا هورا، دیلییوکا و پیودنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در بیلا هورا، تورتسک و نیویورک انجام داده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نوووکالینوو، بردیچی، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، هوستر، هئوریویکا، مارینکا، پوبیدا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه پاراسکوویوکا، نوومیخایلیوکا، زولوتا نیوا، استوروزوه، بلاهوداتنه، ماکاریوکا، ویلنه پل، زلنه پل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ماکاریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
پدافند هوایی شبانه 8 فروند پهپاد شاهد و سه فروند موشک کالیبر را سرنگون کرد
ارتش روسیه 4 حمله موشکی به کومیشوواخا انجام داد5 month ago
ارتش روسیه 4 حمله موشکی به کومیشوواخا انجام داد