24 جولای 2024
5 نفر در کوراخوف و کراسنوگریوکا در نتیجه بمباران روسیه کشته شدند3 month ago
5 نفر در کوراخوف و کراسنوگریوکا در نتیجه بمباران روسیه کشته شدند
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لیسکیوشینا، میخالچینا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو، موهرسیتا، نوا هوتا، بیلوودی منطقه سومی، کوزاچا لوپان، وترینارنه، استریلچا، کراسنه در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه حملات هوایی را به رودیونیوکا در منطقه سومی، اوهیرتسوه، کوزاچا لوپان، لیپتسی، کوتوزیوکا در منطقه خارکف انجام داد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوپیانسک، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، بورووا در منطقه خارکف انجام داد.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به کالینوف، نووسلیوکا پرشا، سلیدوو، آرخانهلسکه، بردیچی، سمنیوکا، اوچرتینه، اسکوچنه در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی یامپولیوکا، تورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه بوهدانیوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به اسلویانسک، ورخنوکامیانسکه و هریهوریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، نیکوپول منطقه دنیپروپتروفسک، شهر خرسون، زمییوکا، کرینکی، تیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 50 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، وییمکا، اسپیرنه، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووکالینوو، بردیچی و نتایلوف از منطقه دونتسک، هئورهییوکا، نوومیکای‌کایل و نوومیکای‌کهایف داشت. از منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
3 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت منطقه خارکف
3 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
انفجارهایی در اودسا گزارش شده است
3 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه بر فراز منطقه دونتسک
3 month ago
انفجارهایی در کامیانسکه گزارش شده است
3 month ago
صدراعظم آلمان: حمایت اوکراین برای بازگرداندن صلح در اروپا ضروری است
وزارت دفاع روسیه گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی روسیه یک پهپاد را بر فراز منطقه بلگورود منهدم کردند.
3 کشته در نتیجه بمباران روسیه در کوراخیوکا
تخریب در تورتسک در نتیجه گلوله باران
7 نفر کشته و 11 زخمی بر اثر حملات موشکی روسیه با موشک های اس-300 در خارکف
انفجار در Zaporizhzhia گزارش شده است
3 month ago
گلوله باران در بخش مرکزی خرسون
پدافند هوایی در منطقه اودسا در برابر پهپادهای شناسایی فعال است
3 month ago
اطلاعات ارتش اوکراین مدعی انفجار در خط لوله فرآورده های نفتی در نزدیکی شهر آزوف در منطقه روستوف شد
خسارت در اوداچن در نتیجه گلوله باران روسیه3 month ago
خسارت در اوداچن در نتیجه گلوله باران روسیه
خسارات ناشی از گلوله باران Tyotkino در منطقه کورسک3 month ago
خسارات ناشی از گلوله باران Tyotkino در منطقه کورسک
ارتش روسیه 2 حمله موشکی به اسلوکوورت در اسلوویانسک انجام داد3 month ago
ارتش روسیه 2 حمله موشکی به اسلوکوورت در اسلوویانسک انجام داد
پدافند هوایی اوکراین 28 فروند از 32 پهپاد شاهد، 2 فروند از 2 موشک Kh-101، 1 از 1 موشک کالیبر را سرنگون کرد.
در نتیجه حملات روسیه در منطقه شوچنکیفسکی خارکف 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند.
3 month ago
حملات گسترده پهپادی و موشکی به اوکراین در یک شب، موشک های Kh-101 توسط 2 موشک Tu-95MS و کالیبر توسط زیردریایی در دریای سیاه شلیک شد.
انفجارهایی در Zaporizhzhia گزارش شده است
3 month ago
انفجارهای بیشتری در خارکف گزارش شده است
انفجار در خارکف گزارش شده است
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه پولتاوکا، مالینیوکا، چروون، بیلوهیریا و شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به روبوتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت خرسون ارتش روسیه زولوتا بالکا، توکاریوکا، اینژنرنه، تیاهینکا در منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به زمییوکا در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 72 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، آندرییوکا، زلنوپیلیا، کلیشچییوکا، ایوانیوسکه در منطقه دونتسک، بردیچی، اومانسکه، یاسنوبرودیوکا و پروومایسکه در منطقه دونتسک، هئورهییوکا، منطقه کوستیانتینیوما، منطقه دانتینیوما، منطقه دونیتسکی، نو، هئوریویوکا، منطقه کوستیانتینیوما، نوکیوو، با نیروهای روسی داشت. ، کرینکی از منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه میخالچینا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو، استارا هوتا، روژکوویچی، خودینه و هرابوفسکه در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Svesa در منطقه سومی و Kruhle در منطقه خارکف انجام داد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به چاسیو یار، زالیزن، نیویورک منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به برستوف منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هورهییوکا، پاراسکوییوکا و کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا، اوروژاین، وودیان، وولدار و کاترینیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
پدافند هوایی یک موشک را در نزدیکی اودسا سرنگون کرد
انفجارهایی در اوچاکف در منطقه میکولایف گزارش شده است
3 month ago
گلوله باران در Kherson
3 month ago
ارتش روسیه بار دیگر با پهپاد بریسلاو را مورد اصابت قرار داد، یک مرد مجروح شد
در حالی که امدادگران، پلیس و روزنامه نگاران در محل حضور داشتند، موشک دو ضربه ای در Zaporizhzhia حمله کرد
ارتش روسیه با پهپادهای انفجاری و توپخانه به منطقه نیکوپل حمله کرد3 month ago
ارتش روسیه با پهپادهای انفجاری و توپخانه به منطقه نیکوپل حمله کرد
آتش سوزی در چولاکیوکا در بخش اشغالی منطقه خرسون
3 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در دودچانی منطقه خرسون یک نفر زخمی شد
انفجار در Zaporizhzhia گزارش شده است
انفجارهای بیشتری در خارکف گزارش شده است
3 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی کنترل کامل روستای وودیانه در نزدیکی آودیوکا است
3 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت منطقه کوپیانسک در منطقه خارکف
سومین انفجار در زاپوریژژیا گزارش شد
انفجار در منطقه خارکف پس از حمله هوایی روسیه3 month ago
انفجار در منطقه خارکف پس از حمله هوایی روسیه
3 month ago
اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه قانونی را امضا کرد که به موجب آن تعهدات آنکارا بر اساس معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا (پیمان CFE) تعلیق می شود. این قانون از 8 آوریل اجرایی خواهد شد
3 month ago
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شده را به سمت منطقه شوستکا در منطقه سومی پرتاب می کند
تخریب در نتیجه گلوله باران در داچن منطقه دونتسک
گزارش ها حاکی از آن است که یک دستگاه انفجاری در فرودگاه موروزوفسک در تلاش برای خنثی کردن آن منفجر شد
MSF اوکراین: امروز، 5 آوریل، حدود ساعت 3:00 صبح، دفتر MSF ما در پوکروفسک، در منطقه دونتسک، در اوکراین بمباران شد و به طور کامل ویران شد. همه کارکنان ما در امنیت هستند. پنج غیرنظامی که نزدیک دفتر بودند زخمی شدند3 month ago
MSF اوکراین: امروز، 5 آوریل، حدود ساعت 3:00 صبح، دفتر MSF ما در پوکروفسک، در منطقه دونتسک، در اوکراین بمباران شد و به طور کامل ویران شد. همه کارکنان ما در امنیت هستند. پنج غیرنظامی که نزدیک دفتر بودند زخمی شدند
فرماندار منطقه روستوف از زخمی شدن 8 نفر در نتیجه انفجار پهپاد در موروزوفسک خبر داد.
3 month ago
ارتش روسیه از صبح زود خرسون را گلوله باران کرد
3 month ago
بر اثر انفجار پهپاد در بریسلاو منطقه خرسون 3 نفر زخمی شدند
خسارت در سوزمکا در نتیجه گلوله باران3 month ago
خسارت در سوزمکا در نتیجه گلوله باران
انفجار در کراماتورسک گزارش شده است3 month ago
انفجار در کراماتورسک گزارش شده است
به گفته منابع اطلاعاتی اوکراین، در نتیجه حمله گسترده هواپیماهای بدون سرنشین در فرودگاه موروزوفسک در منطقه روستوف، 6 هواپیما منهدم و 8 هواپیما آسیب دیده اند.
گلوله باران در Dronovka منطقه Belgorod گزارش شده است
خسارت در روستای ولیگا لپتیخا در منطقه خرسون در اثر گلوله باران3 month ago
خسارت در روستای ولیگا لپتیخا در منطقه خرسون در اثر گلوله باران
در نتیجه گلوله باران روسیه در پوکروفسک 5 نفر زخمی شدند3 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در پوکروفسک 5 نفر زخمی شدند
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای پدافند هوایی در مناطق روستوف، کورسک، ساراتوف، بلگورود و بر فراز منطقه کراسنودار جمعه شب 53 پهپاد را منهدم کردند.
پدافند هوایی اوکراین 13 فروند از 13 پهپاد شاهد را سرنگون کرد3 month ago
پدافند هوایی اوکراین 13 فروند از 13 پهپاد شاهد را سرنگون کرد
چندین انفجار در ییسک، منطقه کراسنودار گزارش شده است
چندین انفجار در موروزوفسک منطقه روستوف گزارش شده است