20 جولای 2024
در نتیجه گلوله باران در بلگورود یک نفر کشته و 29 زخمی شدند
2 نفر بر اثر انفجار نارنجک در برواری منطقه کیف زخمی شدند2 month ago
2 نفر بر اثر انفجار نارنجک در برواری منطقه کیف زخمی شدند
2 month ago
درگیری در شمال منطقه خارکف به روستای هلیبوکه رسید
2 month ago
ارتش اوکراین 108 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی استریلچا، کراسنه، موروخووتس، اولیینیکوف، لوکیانتسی، هاتیشه، پلتنیوکا در منطقه خارکف، سینکیوکا، نوویهوریوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، منطقه ماکییانسکه‌ایسکست، و منطقه ماکییانسکریوکا داشت. ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا از منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، وییمکا، روزدولیوکا، آندرییوکا، ایوانیوسکه، چاسیو یار، هریهوریوکا، نووی منطقه دونتسک، نوولکساندریوکا، نوولکساندریوکا، نووهنیووک، نئوکلیف، نئوکلیف، نو عشق از منطقه دونتسک، Kostyantynivka، Krasnohorivka، Vodyane، Urozhayne، Staromayorske منطقه دونتسک و Robotyne منطقه Zaporizhzhia، Krynky منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید.
2 month ago
انفجار در نزدیکی خارکف گزارش شده است
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، هورهییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نوولکساندریوکا، سوکیل، نووپوکروفسکه و اومانسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کالینوف، کارلیوکا، میکولایوکا، نوورودیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
2 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه بیلوهیریا، روبوتین، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به استورژوو در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه کرینکی، تیاهینکا، آنتونیوکا در منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به آنتونیوکا در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت سیورشچینا بلشنیا، خرینیوکا، سوسنیوکا در منطقه چرنیهیو، باسیوکا، کیندراتیوکا، سادکی، میروپیلیا، پوپیوکا، استودنوک از منطقه سومی را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
2 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه پتروپاولیوکا، استپووا نووسلیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در Tverdokhlibove، Serhiyivka منطقه لوهانسک انجام داده است.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا ویلچا، لیپتسی، لیمان، ایزبیتسکه، وسله، پتریوکا، کوزاچا لوپان، سینلنیکووه، ووچانسک منطقه خارکف را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
ارتش روسیه در جهت باخموت دروژبا، هریهوریوکا و چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوردومیوکا، پیونیچن و نیویورک در منطقه دونتسک انجام داده است.
2 month ago
انفجارهایی در منطقه پوکروفسک گزارش شده است
2 month ago
ارتش اوکراین هواپیمای سوخو-25 روسیه را در مسیر آودیوکا سرنگون کرد
2 month ago
انفجارهایی در کریوی ریه گزارش شده است
یک نفر در نتیجه حمله هوایی روسیه در سومی کشته شد
انفجار در اودسا گزارش شده است
2 month ago
نیروهای دفاعی اوکراین وضعیت را در شمال منطقه خارکف تثبیت کردند، منطقه خاکستری/منطقه اشغال روسیه گسترش نیافته است.
2 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی کنترل بوریسیوکا، اوهیرتسوه، پلتنیوکا، پیلنا و روستای استریلچا در منطقه خارکف اوکراین است.
انفجارهای مهیبی در دونتسک گزارش شده است
چندین واگن تانکر یک قطار باری در ایستگاه کوبرله در منطقه روستوف از ریل خارج شدند. آتش سوزی در محل اورژانس هم اکنون خاموش شده است2 month ago
چندین واگن تانکر یک قطار باری در ایستگاه کوبرله در منطقه روستوف از ریل خارج شدند. آتش سوزی در محل اورژانس هم اکنون خاموش شده است
2 month ago
انفجار در منطقه Dnipropetrovsk گزارش شده است
خسارات ناشی از حملات توپخانه و هواپیماهای بدون سرنشین در نیکوپل2 month ago
خسارات ناشی از حملات توپخانه و هواپیماهای بدون سرنشین در نیکوپل
صدای انفجار در خارکف شنیده شد
انفجارهایی در منطقه کورسک گزارش شده است2 month ago
انفجارهایی در منطقه کورسک گزارش شده است
2 month ago
انفجار در خرسون گزارش شده است
2 month ago
انفجار در منطقه راکیتیانسکی در منطقه بلگورود گزارش شده است
حمله موشکی به انبار نفت در روونکی، بخشی از منطقه لوهانسک اوکراین، گزارش شد2 month ago
حمله موشکی به انبار نفت در روونکی، بخشی از منطقه لوهانسک اوکراین، گزارش شد
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا هلیبوکه، لوکیانتسی، اوهیرتسو، ووچانسک، ویلچا، لیپتسی، اسلوبوژانسکه، سوسنوی بیر، اوکراینسکه منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، پتروپاولیوکا، استپووا نووسلیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت باخموت ارتش روسیه هریهوریوکا و چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به دروژبا، چاسیو یار منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نوولکساندریوکا، سوکیل، نووپوکروفسکه و اومانسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارا میکولایوکا، نوورودیوکا، نوووپوکروسکه، نتایلوف در منطقه دونتسک انجام داد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا کارپوویچی، پروهرس منطقه چرنیهیو، چرناتسکه، یاستروبشینا، اولانوو منطقه سومی را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، هورهییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف بیلوهیریا، روبوتین، کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت خرسون کرینکی، تیاهینکا، کاچکاریوکا، کیزومیس، استانیسلاو منطقه خرسون را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
2 month ago
ارتش اوکراین 91 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی کراسنه، موروخووتس، اولینیکوف، هاتیشه در منطقه خارکف، سینکیوکا، برستوو در منطقه خارکف، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، ماکییوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه در منطقه دونتسک، منطقه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسکی انجام داد. Rozdolivka، Hryhorivka، Bohdanivka، Kalynivka، Klischiyivka و Andriyivka منطقه دونتسک، Kalynove، Novooleksandrivka، Sokil، Umanske در منطقه دونتسک، Krasnohorivka، نوومیخایلوکا، جنوب غربی نوومیخایلیوکا و سولودکه در منطقه ژنرال استاروژی و منطقه دونتسک، ستاد نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
2 month ago
رئیس جمهور زلنسکی: فرمانده کل سیرسکی در مورد مسیرهای منطقه خارکف، پوکروفسک، چاسیو یار و سایر خط مقدم در منطقه دونتسک گزارش داده است.
انفجارهایی در خارکف گزارش شده است
آمریکا بسته جدید کمک نظامی به اوکراین را به ارزش 400 میلیون دلار اعلام کرد
یک مقام آمریکایی به رویترز گفت: واشنگتن بسته کمک نظامی به اوکراین را به ارزش 400 میلیون دلار اعلام خواهد کرد
پرتاب موشک از بلگورود2 month ago
پرتاب موشک از بلگورود
2 month ago
درگیری ها در مرز منطقه خارکف ادامه دارد
انفجار در Zaporizhzhia گزارش شده است
پدافند هوایی اوکراین موشک Kh-59/69 را در منطقه دنیپروسکی سرنگون کرد2 month ago
پدافند هوایی اوکراین موشک Kh-59/69 را در منطقه دنیپروسکی سرنگون کرد
2 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت منطقه خارکف
2 نفر کشته و 5 زخمی در نتیجه بمباران روسیه در چرکاسکی تیشکی و ووچانسک2 month ago
2 نفر کشته و 5 زخمی در نتیجه بمباران روسیه در چرکاسکی تیشکی و ووچانسک
خسارت در ولیکا لپتیخا در منطقه خرسون در اثر بمباران2 month ago
خسارت در ولیکا لپتیخا در منطقه خرسون در اثر بمباران
2 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی کنترل نوووکالینوو در منطقه دونتسک اوکراین است
2 month ago
وزارت دفاع اوکراین: نیروهای مسلح اوکراین تلاش روسیه برای دستیابی به موفقیت در جهت ووچانسک را دفع کردند
2 month ago
تخلیه غیرنظامیان در منطقه ووچانسک ادامه دارد
2 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد پدافند هوایی حدود ساعت 12:45 2 پهپاد را بر فراز منطقه بلگورود سرنگون کرده است.
بر اثر گلوله باران در منطقه اسمان منطقه سومی یک نفر کشته و یک نفر زخمی شد2 month ago
بر اثر گلوله باران در منطقه اسمان منطقه سومی یک نفر کشته و یک نفر زخمی شد
ارتش روسیه صبح امروز شهر خرسون را گلوله باران کرد2 month ago
ارتش روسیه صبح امروز شهر خرسون را گلوله باران کرد
درگیری با پیاده نظام مهاجم روسیه در روستاهای بوریسیوکا، پیلنا، کراسنه در منطقه خارکف، تلاش برای حمله به هوپتیوکا و استریلچا، حمله روسیه به هاتیشچه دفع شد.2 month ago
درگیری با پیاده نظام مهاجم روسیه در روستاهای بوریسیوکا، پیلنا، کراسنه در منطقه خارکف، تلاش برای حمله به هوپتیوکا و استریلچا، حمله روسیه به هاتیشچه دفع شد.
2 month ago
توپخانه روسیه در شبانه روز مناطق نزدیک مرز در منطقه ووفچانسک را گلوله باران کرد، چندین گروه پیشاهنگی تلاش کردند به آن نفوذ کنند.
نیکوپل در غروب و شب مورد حمله پهپادهای روسی قرار گرفت2 month ago
نیکوپل در غروب و شب مورد حمله پهپادهای روسی قرار گرفت
انفجار در سومی گزارش شده است
پدافند هوایی اوکراین 10 فروند از 10 فروند پهپاد شاهد را در یک شبانه روز سرنگون کرد2 month ago
پدافند هوایی اوکراین 10 فروند از 10 فروند پهپاد شاهد را در یک شبانه روز سرنگون کرد
ساعت 03:20 امروز در نتیجه حمله روسیه در خارکف 2 نفر زخمی شدند2 month ago
ساعت 03:20 امروز در نتیجه حمله روسیه در خارکف 2 نفر زخمی شدند
2 month ago
آتش سوزی در پالایشگاه در منطقه کالوگا پس از حمله پهپاد
2 month ago
چندین انفجار در خارکف گزارش شده است