20 جولای 2024
انفجار در خارکف گزارش شده است
3 month ago
یک کودک در اثر بمباران روسیه در شهر بورووا در منطقه خارکف کشته شد
3 month ago
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شده را به سمت منطقه ووچانسک پرتاب می کند
3 month ago
انفجارهایی در منطقه اودسا گزارش شده است
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، ووهلدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به اولکساندروپیل، کاترینیوکا، یلیزاوتیوکا، ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، پولتاوکا، ریونوپیل، چاریونه، اوریخیف، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون و میخایلیوکا در منطقه خرسون، نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 49 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، ایوانیوسکه، آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، سمنیوکا و نولسکه در منطقه دونتسک، هورهییوکا، نوومیخایلیوکا، استارومایورسکه منطقه دونتسک و روباتین از منطقه ژنرال زاپوریژیا داشت. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش عصر
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه خرینیوکا، هیرسک، میخی، تیمونوویچی، کوستوبوبریف، میخالچینا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو، کوچریوکا، استاریکووه، کیندراتیوکا، وسلیوکا، باسیوکا در منطقه سومی، منطقه بورنیوی، وتریو، را بمباران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به منطقه خارکف و شهر خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه بوهدانیوکا، واسوکیفکا و چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نووی، دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، کرامیک، نووباخموتیوکا، سمنیوکا، اوکراینسک در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به تسوکورین در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوویهوریوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا در منطقه لوهانسک و ترنی سربریانکا، اسپیرنه، در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به یامپولیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
بر اثر انفجار مین در روستای چروونی مایاک در منطقه خرسون یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند.
3 month ago
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شونده را به سمت ایزیوم پرتاب می کند
انفجارهایی در بلگورود گزارش شده است، به گفته مقامات محلی، 16 هدف هوایی بر فراز این منطقه سرنگون شده است.
3 month ago
انفجارهایی در کوستیانتینیوکا گزارش شده است
1 کشته و 16 زخمی در نتیجه حمله هوایی روسیه با بمب هدایت شونده در خارکف
انفجار در Zaporizhzhia گزارش شده است
در نتیجه بمباران روسیه در خارکف حداقل 12 زخمی شدند
در نتیجه بمباران روسیه در خارکف تلفاتی وجود دارد، بنا به گزارش ها یک خانه مسکونی مورد اصابت قرار گرفته است.
انفجارهایی در خارکف گزارش شده است
یک نفر در نتیجه گلوله باران روسیه در نیکوپل کشته شد3 month ago
یک نفر در نتیجه گلوله باران روسیه در نیکوپل کشته شد
3 month ago
6 نفر بر اثر اصابت موشک بالستیک در میکولایف زخمی شدند
3 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
3 month ago
حمله موشکی بالستیک در میکولایف گزارش شد
انفجار مهیبی در بردیانسک گزارش شد
3 month ago
یک نفر در نتیجه حمله هواپیمای بدون سرنشین در روستای Mykhailivka منطقه Beryslav کشته شد
خسارت در لیمان منطقه دونتسک در نتیجه گلوله باران3 month ago
خسارت در لیمان منطقه دونتسک در نتیجه گلوله باران
3 month ago
انفجارهایی در اسلوویانسک و کراماتورسک گزارش شده است
3 month ago
گلوله باران در بخش مرکزی خرسون گزارش شده است
پدافند هوایی اوکراین 10 فروند از 13 پهپاد شاهد را سرنگون کرد3 month ago
پدافند هوایی اوکراین 10 فروند از 13 پهپاد شاهد را سرنگون کرد
بر اثر حمله پهپاد شاهد در ایزیوم منطقه خارکف یک نفر زخمی شد
خسارت در بلگورود در نتیجه گلوله باران شبانه
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا پوپیوکا، ایسکریسکیوشینا، بیلوپیلیا، ولیکا پیساریوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت اوریخیف، چروون، بیلوهیریا، شرباکی و پیاتیخاتکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به مالینیوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوویهوریوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد ارتش روسیه در جهت لیمان، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی یامپولیوکا و اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت باخموت ارتش روسیه بوهدانیوکا، کالینیوکا، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به کوردومیوکا و چاسیو یار در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، سولونچاکی، ایوانیوکا و تیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا و اولکساندریوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ارتش اوکراین 50 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، و شمال به وسله در منطقه دونتسک، ایوانیوسکه، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، سمنیوکا و پروومایسکه در منطقه دونتسک، نوومیکایورسکیف در منطقه دونتسک داشت. منطقه، Robotyne و Verbove شمال غربی منطقه Zaporizhzhia، Krynky منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
پدافند هوایی روسیه 2 پهپاد را بر فراز منطقه بلگورود سرنگون کرد
ارتش روسیه امروز با توپخانه و پهپاد به منطقه نیکوپل حمله کرد3 month ago
ارتش روسیه امروز با توپخانه و پهپاد به منطقه نیکوپل حمله کرد
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شونده را به سمت خارکف پرتاب می کند
3 month ago
پدافند هوایی علیه موشک Kh-59 در کریوی ریح فعال بود
آتش سوزی در منطقه بودنوفسکی دونتسک
دانیلوف از سمت دبیری شورای امنیت ملی برکنار شد. الکساندر لیتوننکو، رئیس سرویس اطلاعات خارجی به جای او منصوب شد. اولگ ایواشچنکو به عنوان رئیس سرویس اطلاعات خارجی منصوب شد3 month ago
دانیلوف از سمت دبیری شورای امنیت ملی برکنار شد. الکساندر لیتوننکو، رئیس سرویس اطلاعات خارجی به جای او منصوب شد. اولگ ایواشچنکو به عنوان رئیس سرویس اطلاعات خارجی منصوب شد
لکورنو وزیر نیروهای مسلح فرانسه می گوید که فرانسه قصد دارد در سال جاری 100000 گلوله کامل 155 میلی متری تولید کند که 80000 آن به اوکراین و بقیه به ارتش فرانسه خواهد رفت.
3 month ago
"چرا او هنوز زنده است؟ - همه چیز در پیش است"، "رئیس اداره اطلاعات اصلی وزارت دفاع اوکراین، کریل بودانوف، یک هدف قانونی برای نیروهای روسی است" - الکساندر بورتنیکوف، مدیر FSB.
3 month ago
It's propaganda
بورتنیکوف، مدیر FSB مدعی است که سرویس‌های امنیتی اوکراین به تندروهای اسلامی در حمله به تالار شهر کروکوس کمک کرده‌اند.
ویرانی در شهر نوورودیوکا در منطقه دونتسک در نتیجه بمباران روسیه3 month ago
ویرانی در شهر نوورودیوکا در منطقه دونتسک در نتیجه بمباران روسیه
انفجار در سومی گزارش شده است
ارتش روسیه با موشک اس-300 منطقه شوچنکیفسکی خارکف را مورد حمله موشکی قرار داد
ادعای نیروی دریایی اوکراین به غیر از کشتی های فرود یامال و آزوف، کشتی اطلاعاتی ایوان خرس و کشتی فرود بزرگ کوستیانتین اولشانسکی در نتیجه حمله در 24 مارس آسیب دیدند.3 month ago
ادعای نیروی دریایی اوکراین به غیر از کشتی های فرود یامال و آزوف، کشتی اطلاعاتی ایوان خرس و کشتی فرود بزرگ کوستیانتین اولشانسکی در نتیجه حمله در 24 مارس آسیب دیدند.
پدافند هوایی اوکراین 12 فروند از 12 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد3 month ago
پدافند هوایی اوکراین 12 فروند از 12 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد
3 month ago
انفجارهایی در کوستیانتینیوکا گزارش شده است