18 جولای 2024
7 month ago
پهپادهای شاهد روسیه در منطقه کیف هوابرد هستند
7 month ago
خط برق در نتیجه گلوله باران در روستای ویازووه در منطقه کراسنا یاروها در منطقه بلگورود آسیب دید.
2 نفر از جمله یک کودک در نتیجه حمله روسیه در خرسون زخمی شدند
آتش سوزی پس از انفجار در منطقه کورابلنی خرسون گزارش شده است7 month ago
آتش سوزی پس از انفجار در منطقه کورابلنی خرسون گزارش شده است
7 month ago
انفجار در خرسون گزارش شد، پدافند هوایی احتمالی یک پهپاد را سرنگون کرد
7 month ago
پهپادهای شاهد بر فراز خرسون گزارش شدند
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، هورهییوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، آنتونیوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
7 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی منطقه چرنیهیو، سردینا-بودا، اسمان، اولانو، ولفین، استپوک منطقه سومی، هوریف کوزاچوک، وترینارنه، استارایتا، وووچانسک، بودارکی منطقه خارکف را گلوله باران کرد - برای ستاد کل ارتش اوکراین. در گزارش عصر می گوید
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، سربریانکا، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، سیورنه، کارلیوکا، نتایلوف، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، Bohdanivka، Ivanivske، Klischiyivka، Andriyivka، New York منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، مالینیوکا، هولیایپوله، اوریخیف، نووآندرییوکا، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، توکاریوکا در منطقه خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش اوکراین 69 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و جنوب تا ترنی منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپوف، آودییوکا، نوووووکایوکایف، نووباخموتیوکا، استپوو، آودییوکا، نوووووکایوکایوکایف و پرووووکایوکایف داشت. از منطقه دونتسک، غرب Novopokrovka و Robotyne منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
7 month ago
انفجار در Kropivnytskyi ناشی از نارنجک، مظنون توسط پلیس بازداشت شد
انفجار در نزدیکی کروپیونیتسکی گزارش شده است
7 month ago
انفجارهایی در منطقه ژانکوی گزارش شده است
7 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
7 month ago
رئیس اف‌اس‌بی بورتنیکوف مدعی شد اوکراین فعالیت‌های خرابکارانه و جاسوسی در داخل روسیه را تشدید کرده است.
7 month ago
انفجارهایی در نزدیکی شهر دنیپرو گزارش شده است
7 month ago
خاموشی در چندین منطقه منطقه وینیتسیا در نتیجه خرابی نیروگاه لادیژین
7 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه بر فراز منطقه خرسون
خسارات وارده به منطقه کیفسکی دونتسک در نتیجه گلوله باران
یک نفر در نتیجه گلوله باران روسیه در کوپیانسک-ووزلووی زخمی شد
7 month ago
پدافند هوایی روسیه یک پهپاد را در منطقه اودینتسوو در منطقه مسکو سرنگون کرد
7 month ago
فرودگاه‌های Domodedovo و Vnukovo برای ورود و خروج بسته شدند
7 month ago
یک پهپاد بر فراز منطقه کالوگا روسیه سرنگون شد
7 month ago
سومین پهپاد صبح امروز در منطقه بریانسک سرنگون شد
7 month ago
2 پهپاد بر فراز منطقه بریانسک سرنگون شد
پدافند هوایی اوکراین 2 پهپاد از 2 پهپاد شاهد را که توسط روسیه پرتاب شده بود، در شبانه روز سرنگون کرد
7 month ago
پهپادهای شاهد روسیه بر فراز مناطق میکولایف، خرسون و دنیپروپتروفسک به پرواز درآمدند.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، چورنوبایفکا در منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا نوودانیلیوکا، اوریخیف، نووآندرییوکا، مالی شرباکی، پیاتیخاتکی، پلاونی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش اوکراین 92 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و از جنوب به پتروپاولیوکا در منطقه خارکف، ماکییوکا در منطقه لوهانسک و از جنوب به ترنی، اسپیرنه در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، کلیشییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، نزدیک سیورنه، از جنوب به تونه داشت. ، پروومایسکه و نولسکه منطقه دونتسک، در نزدیکی نوومیخایلیوکا منطقه دونتسک، غرب به نووپوکروفکا و روباتین منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، سوخا بالکا، نووباخموتیوکا، اوچریتینه، آودییوکا، بردیچی، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه، بوهویاولنکا، ووهلهدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ولفین، یوناکیوکا، سادکی، میروپیلسکه در منطقه سومی، بولوهیوکا، استروییوکا، کامیانکا، توپولی منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، کووالیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردمیوکا منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
پدافند هوایی در کریوی ریح فعال بود
7 month ago
1 نفر در نتیجه گلوله باران در خرسون کشته شد
جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین: @EUCouncil با دوازدهمین بسته تحریم‌های اقتصادی و فردی که الماس و واردات/صادرات را هدف قرار می‌دهد و دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا را سفت می‌کند موافقت کرد.
این ناظر در نامه ای به قانونگذاران می گوید که پنتاگون برای جایگزینی تجهیزات ارسال شده به اوکراین در حال اتمام است. وزارت دفاع قصد دارد 1.07 میلیارد دلار را برای جایگزینی تسلیحات ارسال شده به اوکراین انتقال دهد/مصرف مجدد کند. این پایان $ "در دسترس ما" است
7 month ago
2 گروه خرابکار روسی قصد نفوذ به مرز در منطقه خارکف را داشتند که دفع شدند - مرزبانان
معترضان لهستانی محاصره کامیون های اوکراینی را در گذرگاه مرزی Dorohusk-Yahodyn از سر گرفتند
نیروی دریایی رومانی توانایی نیروهای MCM خود را در دریای سیاه افزایش می دهد: شکارچی مین کلاس Sandown ROS Sublocotenent Ion Ghiculescu (x- @RoyalNavy HMS Blyth) از بسفر به سمت دریای سیاه در مسیر از اسکله Rosyth در Firth of Forth به Constanta عبور کرد.7 month ago
نیروی دریایی رومانی توانایی نیروهای MCM خود را در دریای سیاه افزایش می دهد: شکارچی مین کلاس Sandown ROS Sublocotenent Ion Ghiculescu (x- @RoyalNavy HMS Blyth) از بسفر به سمت دریای سیاه در مسیر از اسکله Rosyth در Firth of Forth به Constanta عبور کرد.
7 month ago
توپخانه روسیه یک شبه نیکوپول را گلوله باران کرد
پدافند هوایی اوکراین 5 پهپاد شاهد را شب گذشته سرنگون کرد7 month ago
پدافند هوایی اوکراین 5 پهپاد شاهد را شب گذشته سرنگون کرد
7 month ago
در اثر انفجار مین در روستای Karabanovo در منطقه بلگورود در 16 دسامبر 1 سرباز روسی کشته، یک سرباز دیگر زخمی شد، تانک T-80 منهدم شد.