24 جولای 2024
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه یلین، بارانیوکا، بلشنیا، بوچکی در منطقه چرنیهیو، ولفین، کاترینیوکا، زاپسیلیا، پوروزوک منطقه سومی، هوریف کوزاچوک، هاتیشه، ووفچانسک، بوچکووه، بودارکیف، منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به هرانیو منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه پروهرس، ووچه، ژلان، میرنوهراد، نووهرودیوکا، اومانسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندروپیل، نوولکساندریوکا، نووباخموتیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به سینکیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، رودولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و نووسادوو، ترنی، یامپولیوکا، میکولایوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه میکولایوکا، واسوکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به بوهدانیوکا، چاسیو یار، دروژبا در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، برستکی، کوستیانتینیوکا، آنتونیوکا، کاترینیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در Krasnohorivka، Maksymilyanivka، Vuhledar منطقه دونتسک انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، مالینیوکا، هولیایپوله، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، مالی شرباکی، پریمورسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون شهر خرسون و اوزوکوریفکا، بریسلاو، اودرادوکامیانکا، توکاریوکا، آنتونیوکا، استانیسلاو منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین 58 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی و اسپیرنه در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه در منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، نوبومیکیوکا از منطقه دونتسک و نوبومیکیوکایل داشت. در گزارش شامگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید کلام منطقه زاپوریژژیا
4 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
4 month ago
Airplanes launch a raid on the Al-Zaytoun neighborhood in Gaza
حملات با بمب های هدایت شونده هوایی، در سراسر خط مقدم ادامه دارد4 month ago
حملات با بمب های هدایت شونده هوایی، در سراسر خط مقدم ادامه دارد
4 month ago
یک نفر در نتیجه بمباران روسیه در منطقه سمنیوکا در منطقه چرنیهیو زخمی شد
4 month ago
3 زخمی در خرسون در نتیجه گلوله باران روسیه
حملات هواپیماهای بدون سرنشین در بلگورود و ژلزنوگورسک گزارش شده است
4 month ago
ارتش روسیه حومه خرسون را گلوله باران کرد
انفجار در کریوی ریه گزارش شد، هیچ آژیر خطری به صدا درآمد4 month ago
انفجار در کریوی ریه گزارش شد، هیچ آژیر خطری به صدا درآمد
در نتیجه گلوله باران صبح امروز در منطقه چرووناهریهوریوکا یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند4 month ago
در نتیجه گلوله باران صبح امروز در منطقه چرووناهریهوریوکا یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند
تخریب در Kherson در نتیجه بمباران یک شبه4 month ago
تخریب در Kherson در نتیجه بمباران یک شبه
4 month ago
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 3 فروند پهپاد بر فراز منطقه ولگوگراد، 41 فروند بر فراز منطقه روستوف، 2 فروند در منطقه کورسک و 1 فروند در منطقه بلگورود سرنگون شدند.
ویرانی در شاخوو در منطقه دونتسک در نتیجه گلوله باران روز گذشته روسیه4 month ago
ویرانی در شاخوو در منطقه دونتسک در نتیجه گلوله باران روز گذشته روسیه
پدافند هوایی اوکراین 12 فروند از 15 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد4 month ago
پدافند هوایی اوکراین 12 فروند از 15 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد
4 month ago
آتش سوزی در یک شرکت صنعتی در کریوی ریه در نتیجه حمله پهپاد شاهد گزارش شد
پهپادهای پدافند هوایی بر فراز موروزوفسک منطقه روستوف
پهپاد بر فراز کورسک سرنگون شد
چندین پهپاد بر فراز تاگانروگ منطقه روستوف سرنگون شدند
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، پولتاوکا، مالینیوکا، چاریونه، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، پیاتیکاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی، نووتیاینکا را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین 74 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و کیسلیوکا در منطقه خارکف، ترنی و اسپیرنه در منطقه دونتسک، آندرییوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، پوبیداوووکایف، پوبیداکایف، نوبلسکه در منطقه دونتسک داشت. منطقه دونتسک، Robotyne و غرب به Verbove منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا، یلین، بلشنیا، لوبیان منطقه چرنیهیو، بارانیوکا، باسیوکا، زاپسیلیا، هرابوفسکه منطقه سومی، کوزاچا لوپان، ووچانسک، کراسنه، نسکوچنه در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به سوپیچ، سیدوریوکا و ولفین در منطقه سومی و ووچانسک در منطقه خارکف انجام داد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه هولوبیوکا، سینکیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در سینکیوکا، تابایوکا، برستوو منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی و سربریانکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در بیلوهوریوکا، ماکییوکا در منطقه لوهانسک و نزدیک جنگل‌داری سربریانسکه انجام داد.
4 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه بوهدانیوکا، چاسیو یار، نیویورک و هریهوریوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به هولمیوسکی و دروژبا در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، بردیچی، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوولکساندریوکا، پروهرس، نووباخموتیوکا، بردیچی در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ولودیمیریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
رئیس جمهور ترکیه: ما به شدت در بازسازی اوکراین پس از پایان جنگ مشارکت خواهیم کرد
4 month ago
رئیس جمهور ترکیه: آماده میزبانی نشست صلح میان اوکراین و روسیه هستیم
4 month ago
انفجارهایی در منطقه پوکروفسک گزارش شده است
4 month ago
دیدار اردوغان و زلنسکی در استانبول پایان یافت. گولر وزیر دفاع، بولات وزیر بازرگانی، کالین رئیس اطلاعات ترکیه، آلتون مدیر ارتباطات و کیلیچ مشاور ارشد حضور دارند.
انفجار در منطقه کاخوفکا برای یک ساعت
2 نفر در نتیجه حمله پهپاد FPV در Vovchansk منطقه خارکف کشته شدند4 month ago
2 نفر در نتیجه حمله پهپاد FPV در Vovchansk منطقه خارکف کشته شدند
4 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
انفجار در سومی گزارش شده است
4 month ago
بر اثر انفجار مین در روستای شیروکا بالکا در منطقه خرسون یک نفر کشته شد
پنجمین پهپاد امروز بر فراز منطقه بلگورود سرنگون شد
4 month ago
گلوله باران در Kherson
4 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 4 پهپاد بر فراز مناطق کورسک و بلگورود خبر داد
وزیر دفاع گفت: شرکت‌های تسلیحاتی فرانسوی مستقیماً در خاک اوکراین تولید می‌کنند
4 month ago
به گفته مقامات محلی، 2 هواپیمای بدون سرنشین بر فراز منطقه بلگورود سرنگون شدند
4 month ago
5 پرواز در فرودگاه ولگوگراد پس از ادعای وزارت دفاع روسیه که 15 هواپیمای بدون سرنشین را بر فراز منطقه سرنگون کرد، به تعویق افتاد.
پست برق در میرنوهرد در اثر گلوله باران تخریب شد
خط لوله اصلی آب در نتیجه حمله موشکی روسیه در چوهویف در شبانه روز آسیب دید
پدافند هوایی اوکراین 33 فروند از 37 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد4 month ago
پدافند هوایی اوکراین 33 فروند از 37 پهپاد شاهد را یک شبه سرنگون کرد
@POTUS: اما اگر ما در کنار اوکراین بایستیم و تسلیحاتی را که برای دفاع از خود نیاز دارد در اختیار او بگذاریم، اوکراین می‌تواند جلوی پوتین را بگیرد. این تمام چیزی است که اوکراین می خواهد. او می گوید: "اما اکنون کمک به اوکراین توسط کسانی که می خواهند از رهبری جهانی ما دور شوند مسدود شده است."
به نوشته @POTUS، در خارج از کشور، پوتین روسیه در راهپیمایی است، به اوکراین حمله می کند و هرج و مرج را در سراسر اروپا و فراتر از آن ایجاد می کند. اگر کسی در این اتاق فکر می‌کند پوتین در اوکراین متوقف می‌شود، به شما اطمینان می‌دهم که این کار را نخواهد کرد.
4 month ago
ارتش روسیه منطقه بیلوزرکا را با MLRS گلوله باران کرد