20 جولای 2024
6 month ago
دفاع هوایی در کیف فعال بود - شهردار Klitschko
6 month ago
پدافند هوایی در منطقه کیف در برابر هواپیماهای بدون سرنشین فعال است
6 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
6 month ago
ارتش روسیه چند موشک به سمت منطقه خارکف شلیک کرد
6 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا زالیزنیچن، چاریون، مالا توکماچکا، روبوتین، نووآندرییوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، سوسنیوکا، کارپوویچی، سمنیوکا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، مارچیخینا بودا، ایسکریسکیوشینا، باسیوکا، پوکرووکا، ریاسنه، ولیکا پیساریوکا در منطقه سومی، منطقه هوریف بورکیوچو، منطقه هوریووووچو، منطقه هوریووووچو، را بمباران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در سینکیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک و زلنا دولینا، کولودیازی در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچیوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بوهدانیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، بردیچی، استپووه، آودییوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندروپیل، نووباخموتیوکا و آودییوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، کوراخوف، هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وولدار، استارومایورسک، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، زولوتا بالکا، تیهینکا، ایوانیوکا در منطقه خرسون و دمیتریوکا، ایوانیوکا، یاسلکا در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 68 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، در نزدیکی ماکییوکا در منطقه لوهانسک و هریهوریوکا، وسله در منطقه دونتسک، آندرییوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نزدیک آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، هههوریوویکا، کراسنوحیوکا داشت. و Novomykhaylivka منطقه دونتسک، از جنوب به Zolota Nyva و از غرب به Staromayorske در منطقه دونتسک، Robotyne در منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شونده هوایی را به سمت منطقه کوپیانسک پرتاب کرد
6 month ago
انفجارهایی در کوستیانتینیوکا گزارش شده است
6 month ago
یک نفر در گلوله باران روسیه در آودیوکا کشته شد
6 month ago
نخست وزیر بریتانیا: ما برای توسعه تولیدات صنعتی دفاعی در اوکراین کار می کنیم
6 month ago
ارتش روسیه خرسون را گلوله باران کرد که حداقل 2 کشته گزارش شده است
6 month ago
گلوله باران در روستای بزیمنو در منطقه بلگورود گزارش شده است
پرتاب موشک از دونتسک گزارش شد
6 month ago
نخست وزیر سوناک امروز از کیف بازدید می کند و 2.5 میلیارد پوند کمک نظامی بریتانیا به اوکراین در سال مالی آینده را تایید می کند (افزایش 200 میلیون پوند). حداقل 200 میلیون پوند بسته شامل پهپادها شامل نظارت، قابلیت حمله دوربرد و پهپادهای دریایی می شود. سوناک و زلنسکی پیمان همکاری امنیتی جدید بریتانیا و اوکراین را امضا خواهند کرد
ارتش روسیه یک شبه بار دیگر میرنوهرد را گلوله باران کرد
آمریکا سه نهاد روسی و یک نفر را به دلیل انتقال تسلیحات به کره شمالی تحریم کرد
6 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئوریویکا، ماکسیمیلیانیوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کلوسی، لئونیوکا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، هولیشیوسکه، سادکی، زاپسیلیا، استپوک، یزدتسکه در منطقه سومی، ووچانسک، بوچکووه، بودارکی منطقه خارکف را گلوله باران کرد. گزارش عصر
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، سربریانکا، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووکالینوو، بردیچی، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، اوروژاین، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله‌باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، مالینیوکا، هولیایپوله، پیاتیخاتکی، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: در جهت خرسون، توپخانه روسیه بریسلاو، خرسون، استانیسلاو از منطقه خرسون و سولونچاکی از منطقه میکولایف را گلوله باران کرد و تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی، ولتنسکه در منطقه خرسون با MLRS گلوله باران شدند.
6 month ago
ارتش اوکراین 56 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ماکییوکا در منطقه لوهانسک و جنوب به ترنی منطقه دونتسک، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپووه، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، هئومیینکیوکا، هئومیینکیف و هئومینیکایف با نیروهای روسی داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: منطقه دونتسک، غرب Verbove منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson.
6 month ago
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان سفر به ریگا با ادگارس رینکویچس رئیس جمهور لتونی دیدار کرد.
ارتش روسیه از مهمات پرسه زن علیه نیکوپل و مارهنتس استفاده کرد6 month ago
ارتش روسیه از مهمات پرسه زن علیه نیکوپل و مارهنتس استفاده کرد
انفجارها در منطقه کاخوفکا گزارش شده است
6 month ago
دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه گفت: حملات موشکی به موشک‌اندازهای داخل فدراسیون روسیه (یعنی شلیک موشک‌ها علیه غیرنظامیان اوکراینی) با موشک‌های غربی تهدیدی برای موجودیت فدراسیون روسیه تلقی خواهد شد و می‌توان از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد.
گروه خرابکاران روسیه یک غیرنظامی را در منطقه چرنیهیو کشتند
6 month ago
انفجار در خرسون گزارش شده است
زلنسکی از اوکراین در سفر به استونی می گوید هرگونه توقف در درگیری به روسیه کمک می کند
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با رئیس جمهور استونی دیدار کرد
توپخانه روسیه آودیوکا و زالیزن را با توپ گلوله باران کرد که یک نفر کشته شد. پرتاب 4 موشک اس-300 به سمت هرودوفکا و 2 موشک به سمت میرنوهرد
13 زخمی بر اثر اصابت موشک به هتلی در خارکف6 month ago
13 زخمی بر اثر اصابت موشک به هتلی در خارکف
یک هواپیمای بدون سرنشین در شب از پشت بام یک ساختمان غیر مسکونی در یکی از شهرداری های منطقه ورونژ سقوط کرد، کسی آسیب ندید - مقامات محلی
6 month ago
وزارت دفاع روسیه گزارش داد پدافند هوایی روسیه هواپیماهای بدون سرنشین را بر فراز مناطق روستوف، تولا و کالوگا رهگیری کرد.
6 month ago
یک پهپاد بر فراز ساختار فنی یک ایستگاه پمپاژ در حومه کالوگا منفجر شد، ساختمان آسیب دید - مقامات محلی
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی یک پهپاد در منطقه روستوف خبر داد